Perkutan Elektrisk Nervestimulation (PENS) til heste

Som noget nyt kan vi i dag tilbyde en behandling kaldet Perkutan Elektrisk Nervestimulation (PENS) til heste med idiopatisk headshaking.

Det er en behandlingsform, som har vist lovende resultater i udlandet og som i længere tid har været anvendt på mennesker, som lider af en lignende sygdom kaldet ”trigeminal neuralgi” og til patienter med klynge-hovedpine.

Hvordan foregår Perkutan Elektrisk Nervestimulation?

Efter sedation (beroligelse) af hesten anlægges en lille elektrisk probe under huden over foramen infraorbitale (stedet, hvor man let kan komme tæt på nerven) enten i en eller begge sider af hovedet. Herefter stimuleres nerven med vekslende små mængder strøm i op til en halv time. Herved normaliseres nervens tærskel for, hvornår den skal sende beskeder til hjernen om, at et stimulus er smertefuldt. Hesten kan herved opnå at blive hel eller delvist smertefri og symptomerne på headshaking bedres eller forsvinder helt i en kortere eller længere periode.

Risiko og bivirkninger

Behandlingen har en meget lav risiko for bivirkninger for hesten. Der kan opstå en mindre blødning under huden, hvor proben lægges ind. Denne vil dog hurtigt fortage sig igen.

Succesrate

De fleste heste skal have mere end 1 behandling og nogle skal have op mod tre behandlinger, før der ses en effekt. Som hos mennesker, har behandlingen ikke en 100 % succesrate. Dette skyldes, at der stadig er meget vi ikke ved om headshaking, og at visse former af sygdommen ikke responderer på denne form for behandling. Er behandlingen succesfuld, vil hesten kunne returnere til det sportslige niveau den havde før sygdommen opstod.

Priser kan variere mellem vores dyreklinikker. Find din dyrekliniks generelle prisliste her:

Gå til prislisterne

Dyreklinikker der tilbyder denne ydelse