Henvisning

Henvisning

Information til henvisende dyrlæger

Evidensia sætter stor pris på det gode og frugtbare samarbejde vi har med henvisende kollegaer, og er glade for at kunne tilbyde kollegial sparring på en lang række henvisningsopgaver.

For at kunne give den bedste service har vi lavet en Henvisningsguide, hvor du som dyrlæge let kan se, hvilke af vores dyrehospitaler og dyreklinikker der kan hjælpe dig, indenfor forskellige fagområder og ydelser.

Når du ved hvem du vil henvise til, har vi brug for infomationer, bla. en direkte kontakt (evt. mobil nr.) til din klinik, patientinformationer, relevante journaloplysninger, samt laboratorieundersøgelser og billedmateriale mm.

For at sikre at vi får alle de relevante informationer, kan alle oplysningerne og filer sendes direkte via vores henvisningsformular.

Akutte henvisninger

Drejer henvendelsen sig om en sag der haster, bedes du kontakte os telefonisk på et af de følgende telefonnumre:

Forundersøgelse

I nogle tilfælde indledes med en forundersøgelse/samtale omkring behandlingsforløbet. Denne samtale bruges blandt andet til at sikre en klar og tydelig forventningsafstemning med ejer omkring behandling/operation, herunder afklaring i forhold til evt. forsikringsforhold.

Afslutning på henvisning

Efter endt behandling vil du modtage epikrise på mail og i nogle tilfælde tillige en telefonisk drøftelse fra en af de kollegaer, der har forestået behandlingen. Større medicinske udredninger afsluttes sjældent på dagen, hvorfor epikrise først foreligger, når behandlingen afsluttes.

Vores hospitaler og klinikker kan altid kontaktes, hvis der er brug for oplysninger omkring en henvist patient.

Ønskes der sparring omkring en patient case – kontakt os da gerne direkte på vores henvisnings telefon. Se tlf. numre længere oppe på siden.

Henvisningsområder

Vi modtager henvisninger indenfor mange forskellige fagområder. Du kan få et overblik over vores henvisningsområder i Evidensias Henvisningsguide. Er du i tvivl om vi kan hjælpe i en given situation, er du meget velkommen til at ringe og drøfte sagen med os.

HENVIS PATIENT


Evidensias Henvisningsguide

I vores Henvisningsguide kan du se de fagområder og henvisningsydelser som vores dyrehospitaler og dyreklinikker tilbyder at hjælpe med. Er der områder du ikke finder i guiden, er du meget velkommen til at ringe og drøfte sagen med os.
EVIDENSIAS HENVISNINGSGUIDE

Henvis patient til Evidensia

Vi har gjort det mere enkelt at henvise patienter til Evidensias klinikker. Udfyld vores henvisningsformular, så er du sikker på at vi får de nødvendige oplysninger.
UDFYLD HENVISNINGSFORMULAR