Gastroskopi – Undersøgelse af spiserøret og mavesækken

En gastroskopisk undersøgelse foretages med en fleksibel kikkert, som indføres gennem munden, og ned i spiserøret og videre ind i mavesækken, og evt. tolvfingertarmen. Kikkerten danner et billede på en videoskærm, og ved hjælp af lys, luft og vand kan dyrlægen undersøge de forskellige afsnit af den forreste del af mavetarmkanalen. Samtidig kan dyrlægen via den indbyggede arbejdskanal i kikkerten udtage vævsprøver (biopsier) til nærmere mikroskopisk undersøgelse, typisk på et eksternt laboratorium.

Hvornår foretager dyrlægen en gastroskopi?

En gastroskopisk undersøgelse foretages typisk på patienter med mistanke om sygelige tilstande i mavesækken, f.eks. kronisk betændelsesprocesser. Gastroskopi kan også bruges i tilfælde af fremmedlegemer (f.eks. legetøj eller andet, som hunden har slugt), og dyrlægen kan endda nogle gange fjerne fremmedlegemet via gribetænger, som indføres gennem arbejdskanalen, og kan gribe fat i fremmedlegemet. Det kan også være en idé at foretage en gastroskopi ved mistanke om cancer-tilstande i mavesækken.

Før dit dyr kommer til en gastroskopisk undersøgelse

Det er vigtigt, at mavesækken er helt tom ved en gastroskopisk undersøgelse. Hvis der er maveindhold i mavesækken, så er det svært at få alle detaljer og nuancer med, og flere ting vil være skjult. Det er derfor vigtigt, at hunden eller katten er fastet mindst 12 timer inden selve undersøgelsen.

Sådan foregår en gastroskopi på hund og kat

Undersøgelsen foretages typisk ambulant, dvs. at dyret indlægges og hjemsendes samme dag. Der er tale om en non-invasiv undersøgelse, så der er ingen eller kun ganske små gener for dyret efterfølgende. En gastroskopi foretages altid i bedøvelse.

Udtagning af prøver

De udtagne prøver sendes ind til eksternt laboratorium, som typisk vil kunne give svar i løbet af ca. 10 dage. Svaret på en gastroskopi falder således i 2 afdelinger: dels de ting dyrlægen kan se under selve skopien, dels de prøvesvar der modtager senere.

Efter dit dyr har fået foretaget en gastroskopi

Din hund eller kat vil typisk kunne komme hjem samme dag, og der vil ikke være mærkbare gener efter undersøgelsen. I nogle tilfælde vælger dyrlægen at starte medicinering allerede på dette tidspunkt. Du vil få svar på den direkte undersøgelse samme dag, laboratorie-svar, hvis der er udtaget vævsprøver, vil komme efterfølgende.

Dyreklinikker der tilbyder denne behandling

Vent venligst på, at dyreklinikkerne bliver opført