Blodbank / Blodtransfusion

Blod redder liv, også hunde og kattes. Derfor har vi mulighed for at foretage blodtransfusioner, dette gør vi til de akut syge dyr, hvis overlevelse eller helbredelse er afhængig af dette.

Bloddonor får væske via et drop på Evidensia Karlslunde Dyrehospital.

Det er muligt at foretage blodtransfusioner både på katte og på hunde. Vi arbejder primært med hundeblodtransfusioner, hvor vi tilstræber at have et fast bloddonor korps, da vi på denne måde har et større kendskab til den enkelte donors sundhedsstatus.

Hunde og katte har ligesom mennesker forskellige blodtyper, derfor skal der inden en transfusion altid foretages en blodtypebestemmelse hos både modtager og donor, for at sikre, at de har den samme blodtype.

Derudover testes det også om modtager og donors blod er forligeligt. Dette gør vi for at minimere risikoen for transfusionsreaktioner, når modtageren får blodet. Af samme grund overvåges modtagen af blodet grundigt under hele transfusionen.

Hos hunde tappes der ca. 450 ml blod og hos katte ca. 50 ml.

Hundene placeres på et bord i sideleje og bliver kælet med og rost under tapningen, der tager omkring 10-15 min. Efterfølgende får de godbidder, så de forbinder tapningen med noget positivt.

Under tapningen af hundene, gives der samtidig noget væske, der skal være med til at erstatte det væsketab, der er forbundet med en tapning. Efter tapningen bliver donoren på hospitalet til vi er sikre på, at den er frisk nok til at forlade stedet.

Hills sponsorerer vores bloddonorkorps

Dyreklinikker der tilbyder denne behandling

Vent venligst på, at dyreklinikkerne bliver opført