Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Velkommen til Evidensia Dyrehospital A/S, en del af IVC Evidensia. Denne politik forklarer, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter oplysninger om dig, hvem vi kan dele disse oplysninger med, og hvilke rettigheder du har. Denne politik dækker de fleste af de måder, hvorpå du vil interagere med os, via hjemmesiden, i vores praksis, på sociale medier eller via vores apps. 

Hvis vi er nødt til at bruge dine personlige data på forskellige måder, eller af grunde, der ikke er dækket af denne politik, vil vi lade dig det vide. Vi vil også opdatere denne politik løbende, når der bliver behov for det.

1.    Hvem er vi?

Evidensia Dyrehospital A/S er den dataansvarlige i henhold til databeskyttelsesloven. Som en del af IVC Evidensia Koncernen, som er vores moderselskab, består vores virksomhed af en række klinikker og hospitaler i Danmark.

Personoplysninger, der behandles af en virksomhed i koncernen, vil også blive gjort tilgængelige for andre virksomheder i koncernen, hvis vi har brug for det - for eksempel for at levere eller understøtte vores ydelser/services til dig, hvis vi er juridisk forpligtet, eller hvis du har givet os dit samtykke.

IVC Evidensia har udpeget en databeskyttelsesansvarlig. Hvis du har spørgsmål om denne meddelelse, herunder anmodninger om at udøve dine juridiske rettigheder, bedes du kontakte følgende:

 • Med almindelig post: 

 IVC Evidensia, Data Protection Officer, The Chocolate Factory, Keynsham, Bristol, BS31 2AU, Storbritannien

 • Via e-mail:

privacy@ivcevidensia.com

Andre ansvarlige

Når du bruger vores hjemmesider og klikker på eksterne links eller besøger vores sider på sociale medier, kan dine personlige data blive behandlet af udbyderne af disse tjenester - for eksempel Meta (Facebook) eller Twitter. Disse sider vil indsamle yderligere oplysninger om dig til deres egne formål, adskilt fra IVC Evidensia Koncernen.

Når IVC Evidensia Koncernen bruger de data, de indsamler, kan de også være fælles ansvarlige sammen med andre virksomheder til at bestemme, hvordan og hvorfor dine personlige data bruges, og for at sikre, at dine data er beskyttet. 

2.    Hvad indsamler vi, hvordan og hvorfor?

De fleste af de personlige data, vi indsamler, kommer direkte fra dig, når du bruger eller anmoder om ydelser/services fra os, eller når du kontakter os. Data vil blive genereret, når du bruger vores hjemmeside, apps eller andre online-tjenester.

Data, som vi indsamler, kan omfatte:

 • Kontaktoplysninger, såsom dit navn og din adresse, herunder e-mail og kontooplysninger på sociale medier, hvis du kontakter os ad den vej, og lokationsoplysninger, hvis vi henviser dig til lokale klinikker;
 • Oplysninger om tjenester, du har brugt eller anmodet om, kundeserviceoplysninger, såsom ris og ros eller klager, udsagn og svar på undersøgelser, kontaktpræferencer og oplysninger, som vores medarbejdere kan registrere, når de leverer ydelser/services til dig eller dine dyr. Dette kan også omfatte optagelse af opkald, du foretager til nogle af vores lokale klinikker;
 • Finansielle oplysninger, herunder gennemførte betalinger, konto- og kreditstatus;
 • Oplysninger om, hvordan du bruger vores hjemmesider og online-tjenester, herunder sider på de sociale medier, under hvilke hører tekniske identifikationer, som f.eks. cookies. Flere oplysninger findes her:

Vi vil indsamle disse data, så:

 • Vi kan levere de ydelser/services, du bruger eller har anmodet om, og administrere betalingen for disse som en del af vores kontrakt med dig;
 • Vi kan forbedre vores ydelser/services til dig og andre kunder, herunder indsamle feedback fra dig via undersøgelser, som en del af vores legitime forretningsinteresser;
 • Vi kan administrere vores online- og andre tjenester effektivt og sikkert, som en del af vores legitime forretningsinteresser og juridiske forpligtelser over for dig;
 • Vi kan opfylde lovmæssige forpligtelser, forebygge eller opdage kriminalitet, bl.a. i offentlighedens interesse, herunder beskyttelse af dyrevelfærd;
 • Vi - med dit samtykke - kan give dig oplysninger om produkter og ydelser/services, der kan være af interesse for dig.

Hvis du ikke ønsker, at vi bruger nogle af dine personlige data, kan vi muligvis ikke levere ydelser/services til dig - f.eks. betalingsdata eller kontaktoplysninger.

Vi indsamler eller bruger normalt ikke data, der er "personfølsomme", såsom data om religion, seksualitet eller sundhedsdata.

3.    Hvem deler vi dine personlige data med?

 Ud over at bruge tjenesteudbydere til at understøtte vores forretning, kan vi dele oplysninger med andre separate organisationer, som også er dataansvarlige. Dette kan omfatte:

 • Fødevarestyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 • Andre veterinærspecialister, laboratorier og dyresundhedsudbydere og -agenturer, hvor personoplysningerne ikke kan anonymiseres eller på anden måde er nødvendige.
 • Forsikringsrådgivere og andre professionelle og juridiske rådgivere
 • Bureauer til inddrivelse af gæld
 • Retshåndhævende og svindelforebyggende myndigheder og andre offentlige myndigheder
 • Virksomheder godkendt af dig (f.eks. sociale medier) 

 Hvis en del af vores virksomhed outsources, sælges eller fusioneres, og hvor loven tillader det, vil vi dele dine data med den nye leverandør/udbyder, så vi fortsat kan levere ydelser/services tjenester til dig. Disse kan bruge dine personlige data på samme måde som beskrevet i denne politik. Vi vil naturligvis informere dig om enhver sådan ændring og give dig mulighed for at fravælge, at dine data deles med en ny leverandør/udbyder.

4.    Internationale overførsler

 IVC Evidensia er en multinational virksomhed, og nogle af vores forretningsprocesser kan finde sted uden for dit eget land. Vi sikrer, at dine data fortsat er beskyttet efter de samme standarder:

 • Sikring af, at landet er blevet godkendt af databeskyttelsesmyndighederne til at yde et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau;
 • Der bliver sørget for, at der er indgået kontrakter, som er godkendt af myndighederne, for at beskytte dine data og rettigheder.

 IVC Evidensia i Europa og Storbritannien (UK) bruger i øjeblikket tjenesteudbydere i følgende lande/regioner:

 • Storbritanien (UK)
 • Den Europæiske Union (EU) / Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)
 • USA
 • Indien

5.    Sikring af dine personlige data

Vi har sikkerhedsforanstaltninger og andre foranstaltninger på plads for at hjælpe med at beskytte dine data og begrænse, hvordan de kan tilgås eller bruges, og for at identificere og håndtere mistanke om brud på persondatasikkerheden og andre sikkerhedstrusler.

Vi begrænser adgangen til dine persondata til de medarbejdere, samarbejdspartnere, håndværkere/entreprenører og tjenesteudbydere, der har behov for at vide det. De vil kun behandle dine personlige data efter vores anvisninger, og de er underlagt tavshedspligt og andre kontraktlige vilkår for at beskytte dine data. 

6.    Opbevaring af data

 Vi opbevarer dine data, så længe det med rimelighed er nødvendigt for at opfylde de formål, vi har indsamlet dem til, herunder med henblik på at opfylde eventuelle juridiske, lovgivningsmæssige, skattemæssige eller rapporteringsmæssige krav. 

7.    At have kontrol over dine egne oplysninger 

 I henhold til Databeskyttelseslovgivningen i Storbritannien og EU har du nogle vigtige rettigheder. Sammenfattende omfatter disse: 

 • Ret til anmodning om oplysninger om, hvordan vi bruger dine data 
 • Ret til anmodning om en kopi af dine personlige data 
 • Ret til anmodning om, at vi retter personlige data, der er unøjagtige. 
 • Ret til anmodning om, at vi ikke træffer automatiserede beslutninger baseret på dine data (bare rolig, det gør vi ikke). 
 • Ret til anmodning om, at vi sletter dine data 
 • Hvor du er blevet bedt om og har givet os dit samtykke, ret til at trække dette samtykke tilbage 
 • Ret til anmodning om, at vi stopper med at behandle alle eller dele af dine data
 • Ret til anmodning om, at vi overfører dele af dine personlige data til en anden tjenesteudbyder 

 Nogle af disse rettigheder kan være begrænsede under visse omstændigheder eller underlagt undtagelser. Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder eller indgive en klage, bedes du udfylde en formular til anmodning om rettigheder eller kontakte os på privacy@ivcevidensia.com.  

 Hvis vi ikke kan løse en klage, som du ønsker det, kan du også indgive en klage til din lokale EU-tilsynsmyndighed, www.datatilsynet.dk.


Udgivet juli 2023.

Cookiedeklaration

Vi bruger cookies for at tilpasse vores indhold og annoncer. Cookies bruges bla. til at vise dig indhold fra sociale medier og til at analysere vores trafik.
GÅ TIL COOKIEDEKLARATION