Ormekur til kat

En ormekur til kat er receptpligtig i Danmark – dette for at undgå resistensproblemer.

Der skal derfor være en diagnose, for at en behandling kan opstartes. Denne kan laves på baggrund af sygdomshistorik, at ejer beskriver fund af orm hos katten eller ved undersøgelse af afføringsprøver. For at få udskrevet recept eller udleveret ormekur kræver det at dyrlægen har kendskab til katten.

Der findes ormekure som effektivt behandler de forskellige typer af orm, og katten vil blive rask efter endt behandling. Dog er der ingen langstidseffekt af en ormekur til kat, og derfor vil der være risiko for reinfektion.

Typer af orm katten kan få

I Danmark er bændelorm og spolorm de hyppigst forekommende indvoldsorm hos vores killinger og voksne katte. Lungeorm og hageorm ses også, men dog ikke så hyppigt.

Sådan smittes katte med orm

De forskellige typer af orm har forskellige måder at smitte på. Bændelorm kan smitte via lopper, mens lungeorm, hageorm og spolorm kræver en ”mellemvært” såsom mus, fugle eller snegle, som katten skal spise for at bliver optaget. Ligeledes er der visse ormetyper såsom spolorm der kan gå i dvale i katten, og først aktiveres flere år senere. Derfor er det vigtigt, at hunkatte får ormekur, når de får killinger, da de hvilende stadier kan aktiveres, når hunkatten begynder at give modermælk.

Ormekur til kat – Hvornår bør man give det?

Som hovedregel skal en voksen kat kun have ormekur, hvis man har set orm hos den. I nogle tilfælde vil man kunne finde ormene direkte i afføring eller i opkast. Dog er der visse typer af orm (f.eks. lungeorm), som man kun kan diagnosticere med afføringsprøver, der undersøges under mikroskop.

Hvis ens kat er udekat, og den spiser mange gnavere eller fugle, er der en forøget risiko for smitte, og derfor kan man give regelmæssig ormekur i samråd med sin dyrlæge. Hvis ens kat tværtimod aldrig kommer ud, er risikoen for smitte minimal, dog kan spolorm forekomme pga. de inaktiverede stadier. Bændelorm og lungeorm kræver tværtimod, at katten jager byttedyr eller snegle, og indtager disse.

Der er også forskel på yngre og ældre katte. Ældre katte udvikler som oftest en form for immunitet mod spolorm, og kræver derfor kun behandling for bændelorm. Yngre katte bør derimod behandles for både spol- og bændelorm. Hvis man har fået killinger, skal killinger og mor-kat altid behandles samtidigt.

Ormekur i forbindelse med rejser

Ved udlandsrejser med kat gælder der særskilte regler vedrørende ormekure til katte. Hvilke bestemmelser der gør sig gældende for det enkelte land på det givne rejsetidspunkt, kan du finde på Fødevarestyrrelsens hjemmeside.

Symptomer på orm hos kat

Følgende symptomer kan opstå hvis katten har orm:

 • Opkast
 • Diarre
 • Utrivelighed evt. vægttab
 • Hoste
 • Kedelig, tør, glansløs pels
 • Udspilet, rund mave (Killinger)

Visse orm kan findes i opkast eller afføring, men mange oplever også at finde små ”riskorn” i pelsen omkring anus/numsen. Der kan være fysiske symptomer, som indikere at ens kat har orm, men dette er ikke altid tilfældet, og derfor skal man altid kontakte sin dyrlæge ved tvivl.

Typer af ormekur til kat

Man kan få ormekur både som pasta, tabletter og som pipetter (spot-on) man giver i nakkeregionen. Nogle ormekure til kat kræver kun en enkelt behandling, mens andre kræver gentagne behandlinger – dette også afhængig af hvilken type ormeinfektion der er tale om.

Risiko for smitte med orm

Katten har et naturligt stort jagtinstinkt, og vil i naturen forsøge at fange eksempelvis mus, fugle og snegle, og indtage disse. Desværre er de også vigtige smittekilder til orm. Dog er jagt en vigtig del af kattens normal adfærd, og det er derfor umuligt at undgå at de jager. Af denne årsag skal man være ekstra opmærksom på infektion med orm hvis man har en aktiv udekat.

Det er også meget vigtigt at forebygge loppeangreb. Dette skyldes at lopper kan overføre bændelorm til katten.

Sådan giver du din kat en ormekur

Ormekur til kat i tablet-form:

 1. Tabletten/tabletterne kan gives i foder eller en godbid. Vær dog opmærksom på at katten ikke sorterer tabletten/tabletterne fra. Hvis katten sortere ormekuren fra, skal den gives direkte i munden.
 2. Hvis tabletten/tabletterne skal gives direkte i munden, er det vigtigt at ormekuren bliver placeret så langt tilbage på tungeroden som muligt. Dette gør, at katten nemt vil synke tabletten/tabletterne.
 3. Tilbyd herefter katten frisk vand.
 4. Hvis dette ikke lykkedes, så er det muligt at købe en pille-indgiver på dyrehospitalet. Tabletten sættes i enden af pille-indgiveren, og indføres med den ene hånd, mens kattens hoved holdes med den modsatte hånd.

Ormekur til kat i pasta-form

 1. Ormekuren indgives direkte i mundhulen med den ene hånd, mens katten holdes med den modsatte hånd

Ormekur til kat som spot-on:

 1. Del pelsen langs nakkens midtlinje mellem basis af hovedet og skulderbladene, og placer pipettens indhold direkte på huden. Undgå at indholdet kommer i kattens pels.

Guidelines ift. ormekur til kat

De nye regler for udskrivning af medicin betyder at vi skal have set dyrene og have påvist eller en begrundet mistanke, før vi kan udskrive ormekur. Det er derfor oftest nødvendigt du besøger os med killingerne for at vi evt. kan udskrive medicin.

Killinger:

 • Ormekur gives ved 4-,8-,12-ugers alderen
 • Husk at behandle kattemor med samme interval.
 • Skal behandles for spolorm

Yngre katte (<2 år):

 • Ormekur gives efter behov (der skal være set orm hos katten)
 • Typisk inficeret med spol- og/eller bændelorm

Voksne katte:

 • Ormekur gives efter behov (Udendørs katte skal have ca. 2-4 gange årligt; Indekat skal have ca. 1-2 gange årligt)
 • Typisk inficeret med bændelorm og lungeorm

Spolorm normalt ikke et problem hos den voksne kat.

Kontakt altid din dyrlæge hvis du har mistanke til – eller har set orm hos din kat. Dyrlægen vil fastslå hvilken orm der er tale om, og kan udskrive den rette ormekur til katten, så infektionen kan behandles.

Dyreklinikker der tilbyder denne behandling

Vent venligst på, at dyreklinikkerne bliver opført