ID-mærkning

Vi hjælper dig med ID-mærkning af dit kæledyr.

Der findes to mærkningsmetoder. Det ene er tangmærkning, og det andet er chipmærkning. I begge tilfælde er det naturligvis vigtigt, at mærkningen knyttes til et bestemt register.

Dyreklinikker der tilbyder denne ydelse

Pris for id-mærkning kan variere mellem dyreklinikkerne. Find din lokale prisliste her.