Artroskopi hos hund

Artroskopi foretaget på en hund på Evidensia Slotsbyen Dyreklinik i Hillerød. Der føres en kikkert med et kamera ind i hundens led gennem en lille port.

Artroskopi betyder undersøgelse af et led ved hjælp af kikkertteknik. Denne teknik har været tilgængelig til mennesker i en del år, og de seneste ca. 20 år er artroskopi også blevet en alment udbredt teknik til dyr. I dag findes der således i Danmark en del dyreklinikker, som tilbyder dette.

Artroskopi foretages i bedøvelse, og med et lille indsnit i huden sætter man en slank specialkikkert på få mm´s diameter ind i leddet. Ved hjælp af et integreret kamera får man dannet et billede på en skærm, og kan så i stor forstørrelse og med kraftigt lys undersøge leddet for mulige problemer. Efter undersøgelsen kan man nemt lukke for leddet igen med 1-2 sting.

Hvornår laver man en artroskopi hos hund?

Artroskopi er primært en undersøgelsesteknik, som anvendes til at påvise sygelige tilstande inde i leddene hos hunde. Man anvender ofte artroskopi som supplement til en eller flere af de andre metoder, som man har til undersøgelse af ledproblemer, typisk røntgenoptagelser, ledpunktat, CT- og/eller MRI-scannning. Hver af disse metoder har fordele og ulemper, og artroskopi af hunden er typisk anvendt som et ”næste skridt” i undersøgelsen efter en indledende røntgenundersøgelse.

Artroskopi kan dog også i en del tilfælde bruges som en egentlig behandlingsmetode, hvor man ikke blot kan erkende, men også kan afhjælpe problemet, f.eks. ved fjernelse af ledmus, løse brusk-dele o.lign. Med kikkerten sat ind i leddet kan man med særlige instrumenter gribe fat i f.eks. en ledmus og fjerne den gennem en lille åbning i ledkapslen, og derved undgå en kirurgisk operation.

Hvad er fordelene ved at bruge artroskopi hos hund?

Der er en række klare fordele ved artroskopi til hunde. Man foretager kun et minimalt indsnit i huden, så vævs-irritationen og –traumet er meget lille. Det gør også, at den efterfølgende opheling af såret er ganske nem for hunden, og ikke kræver krave. Ligeledes er risikoen for post-operative infektioner meget mindre. Endelig kan hunden langt hurtigere komme tilbage til sit trænings- og motions-niveau, da den ikke skal holdes i ro i samme omfang som efter traditionelle kirurgiske led-operationer.

I den kraftige forstørrelse, som artroskopi foretages ved, bliver det også lettere for dyrlægen at opdage selv meget små forandringer i f.eks. menisker og i ledbrusken, hvilket øger kvaliteten af undersøgelsen.

Hvilke led kan man artroskopere?

Det er især albueled og skulderled på mellemstore og store hunde, som egner sig bedst til artroskopi, og som foretages hyppigst. Mindre hyppigt kan man også artroskopere knæled, men af anatomiske grunde er der ikke helt samme fordel ved artroskopi af knæled hos hunde som f.eks. hos mennesker, hvor artroskopi af knæled er meget almindeligt, og bruges meget ved f.eks. menisk-skader.

Operationer der kan udføres med artroskopi

Artroskopi af særdeles velegnet til undersøgelse og behandling for albueledsdysplasi hos unge hunde af mellemstor og stor race. Ved artroskopisk teknik får man med et absolut minimum af traume opnået det optimale behandlingsresultat, og indgrebet kan foretages ambulant, d.v.s. hunden går hjem samme dag med almindelig smertestillende behandling. Også undersøgelse og behandling for skulder-osteochondrose hos unge hunde af mellemstor og stor race foretages bedst med artroskopi, og med de samme fordele, som allerede nævnt.

Hvordan foregår en artroskopi undersøgelse eller operation hos Evidensia?

En artroskopisk undersøgelse foretages ambulant, d.v.s. hunden udskrives samme dag. Ofte vil der være foretaget en forudgående røntgenundersøgelse, eller anden indledende undersøgelse, hvor artroskopien vil være det næste skridt mod en løsning. Undersøgelsen foretages i bedøvelse, og hunden skal derfor møde fastende om morgenen ligesom ved andre bedøvelser. Ofte hjemsendes hunden uden forbinding eller krave, da artroskopi ikke giver et nævneværdigt traume.

Vejledning til når du får din hund hjem efter en artroskopi undersøgelse eller operation

Hunde, som har gennemgået en artroskopisk undersøgelse, kræver ikke den store pleje, da såret er ganske lille, og som regel ikke generer hunden. Almindelige forholdsregler gælder stadig, og man skal derfor regne med at holde hunden i ro de første uger, alt afhængig af det konkrete problem.

Genoptræning efter artroskopi hos hund

Som ved alle indgreb og operationer i led kan det have stor betydning, at hunden får den rigtige efterbehandling og genoptræning i perioden efter artroskopien. Der lægges derfor en plan for den videre behandling, som kan omfatte fysioterapi, kiropraktik og øvelser i Water-Walker. I dén sammenhæng gælder den samme efterbehandling, som ved traditionelle kirurgiske indgreb i led, blot med den væsentlige forskel, at hunde, som er behandlet artroskopisk, kan opstarte træningen tidligere.

Fremtiden for en hund der har fået en artroskopi operation

Man har gennemgående bedre post-operative forløb og resultater for hunde opereret med artroskopi end med klassisk kirurgisk teknik, dog alt afhængig af den præcise diagnose. Hunden oplever det klart som mindre belastende, og mange ejere oplever ikke en artroskopi som nogen større ting.

Henvisning til artroskopi

Artroskopi kræver dels adgang til en række apparater og teknisk udstyr, samt ikke mindst en grundig erfaring i brug af udstyret. I Evidensia har vi derfor valgt at samle erfaringen til nogle få geografiske steder, som til gengæld vil have den nødvendige erfaring og stor føling med teknikken. Det drejer sig p.t. om Evidensia i Faxe, Karlslunde og Hillerød. Alle 3 steder modtaget henvisninger til artroskopisk undersøgelse i samarbejde med den henvisende dyrlæge, og journaloplysninger og billeder fra undersøgelsen sendes tilbage til henvisende dyrlæge. Ønsker du som dyrlæge at henvise en patient, kan du bruge vores henvisningsformular.

Pris på artroskopi hos hund

Prisen på artroskopi hos hund kan variere alt efter hvor meget der skal laves. Vi anbefaler at du ringer til den dyreklinik du ønsker at benytte og får et estimat i forhold til prisen.

Dyreklinikker der tilbyder denne behandling

Vent venligst på, at dyreklinikkerne bliver opført