Ormekur til hest – Gødningsundersøgelse

Alle heste har parasitter, og så længe der ikke kommer for mange, skader de ikke hesten. En gødningsundersøgelse er dog vigtig for at forebygge parasit relaterede problemer som f.eks. kolik, diarré og afmagring. 

Visse parasitangreb kan give varige skader, og det er derfor bedre at forebygge disse skader og lidelser ved løbene at behandle for orm. Overdreven brug af ormekur til hest kan dog føre til resistens hos parasitterne.

OBS: Ny lovgivning ift. Udlevering af ormekur til hest

Ved indlevering af gødningsprøver til undersøgelse på hospitalet, beder vi dig tage stilling til, om din hest er udelukket fra konsum. Hvis gødningsprøven viser, at hesten har en ormebyrde som er behandlingskrævende, skal vi vide dette for at kunne udlevere en ormekur. 
Grundet nye EU regler er det ikke længere muligt som hesteejer frivilligt at udelukke sin hest fra konsum.
•    Hvis din hest ER udelukket fra konsum, kan vi lovligt udlevere en ormekur, således du kan behandle hesten selv hjemme. 
•    Hvis din hest IKKE ER udelukket fra konsum, er det kun lovligt at udlevere ormekur til hesteejeren, hvis denne har gennemgået et medicinhåndteringskursus. 
For at komme denne problemstilling i forkøbet arrangerer vi medicinhåndteringskurser løbende. Ring gerne til os for at blive skrevet op til næste kursus.
Dette er et krav for at kunne behandle sin IKKE udelukkede hest med udleveret medicin både som indsprøjtninger og medicin der gives i munden. Vi udleverer kun ormekur og andet medicin til de som har gennemført et medicinhåndteringskursus, med mindre hesten er udtaget fra konsum.
Hvis hesteejer ikke har gennemført et medicinhåndteringskursus og hesten IKKE er udelukket fra konsum skal der bookes en dyrlægetid til at dyrlægen kommer ud og behandler hesten.

Anbefaling til hestens gødningsundersøgelser

Evidensia anbefaler at alle heste får lavet en gødningsprøve hvert forår (15. marts – 15. maj) og efterår (15. august – 15. oktober). 
Som minimum bør der laves en gødningsundersøgelse i marts-maj for at se, om det er nødvendigt med en ormekur inden græsningssæsonen.

Procedure ved gødningsundersøgelser

Gødningsprøven bør være frisk og uden jord- eller halmtilblandning. Al luft presses ud af posen, opbevares køligt og indleveres til undersøgelse på klinikken inden for et døgn, gerne mandag til torsdag.
Hvis mange heste skal undersøges samtidig, skal klinikken gerne underrettes på forhånd, så der kan sættes tid af til at undersøge prøverne, mens de er friske.

Gødningsprøve skema - gælder kun for Kolding hestehospital

Ved aflevering af gødningsprøver fra heste til undersøgelse for indvoldsorm, har vi hos Evidensia Kolding Hestehorpital udarbejdet et skema, som med fordel kan udskrives og udfyldes hjemmefra.
Hent gødningsprøve skema Skema til ejer vedr. valg af gødningsundersøgelser

Undersøgelse og behandling

Der undersøges kun for bændel- og blodorm ved indikation. Dette kræver en særskilt undersøgelse (hhv. bændelormeundersøgelse og larvedyrkning).
Heste med over 200 strongylideæg pr. gram gødning behandles og infektion med spolorm og bændelorm behandles ved fund af æg.
Massivt inficerede heste med over 1000 æg pr. gram gødning behandles og bør kontrolleres med en ny gødningsprøve 14 dage efter tildeling af ormekur.

Ormekur til hest – Anbefaling til føl og nye heste

Føl bør tjekkes for orm tidligst fra 3 måneders alderen.
Nye heste i besætningen bør isoleres indtil deres ormestatus er kendt.

Nedsæt smittepresset

Du kan nedsætte smittepresset ved at:

  • Skifte fold midt i juli
  • Forbedre foldhygiejnen ved at fjerne gødning
  • Omlægning af folden hvert 2.-3. år
  • Hestene græsser sammen med drøvtyggere.

 

Dyreklinikker der tilbyder denne behandling

Vent venligst på, at dyreklinikkerne bliver opført