Bronkoskopi – Undersøgelse af luftrøret

En bronkoskopisk undersøgelse er en kikkertundersøgelse af luftrøret samt de større forgreninger fra denne. En sådan undersøgelse udføres med en fleksibel kikkert, som føres ned i luftrøret og styres derfra videre ned i luftvejene.

Hvornår foretager man en bronkoskopi på hund og kat?

Der kan være mange årsager til, at en dyrlæge vil anbefale en bronkoskopi. De mest almindelige årsager til at undersøgelsen anbefales, er hvis der opstår symptomer fra luftvejene. Symptomer kan f.eks. være hoste, besværet vejrtrækning og nedsat aktivitetsniveau. Bronkoskopi af hund og kat bruges også hvis der ønskes prøver fra luftvejene.

Skulle der være et fremmedlegeme fastkilet et sted i luftvejene, kan man bruge bronkoskopi til at fjerne det.

Før dit dyr kommer til en bronkoskopisk undersøgelse

Bronkoskopi af hund og kat udføres som en ambulant behandling, hvilket betyder at dyret undersøges og hjemsendes samme dag. Undersøgelsen foregår i fuld narkose. For at undgå problemer med opkastning i forbindelse med narkose, skal dit dyr faste fra kl 22.00 dagen før undersøgelsen. Dit dyr må gerne drikke vand.

Sådan foregår en bronkoskopi på hund og kat

En bronkoskopi af hund og kat udføres i fuld narkose. Under narkosen føres en ca. 4 mm tyk kikkert ned i luftvejene og styres således, at forskellige strukturer kan undersøges grundigt. Kikkerten bruger forstørrelse og godt lys, således at selv små forandringer træder tydeligt frem på skærmen, som viser billederne fra kikkerten.  Kikkerten optager en video som vises på en skærm, og dyrlægen kan med bronkoskopi se, hvis der er øget bevægelse i f.eks. luftrøret, som det ses ved trachealkollaps.

Udtagning af prøver

Indbygget i kikkerten er der en lille kanal, hvorigennem instrumenter kan føres. Skulle der være mistanke til, at dit dyr f.eks. har en infektiøs sygdom i sine luftveje, kan der udtages et svab fra luftrøret. Dette gøres med et særligt instrument som kan føres igennem kanalen i kikkerten. Der kan ligeledes udtages små celleprøver igennem denne kanal.

Efter dit dyr har fået foretaget en bronkoskopi

En bronkoskopi hos hund og kat er en smertefri undersøgelse, hvorfor der ikke rutinemæssigt gives smertestillende behandling. Dagen efter undersøgelsen kan dit dyr derfor gå tilbage til normal funktion, med mindre der på baggrund af undersøgelsen er blevet konstateret en lidelse, som kræver særlig behandling.

 

Dyreklinikker der tilbyder denne behandling

Vent venligst på, at dyreklinikkerne bliver opført