Antibiotika til dyr – hvornår, hvordan og hvorfor?

Antibiotika bruges til at behandle bakterielle infektioner hos både mennesker og dyr. Vi skal passe på, hvordan og hvor meget vi bruger antibiotika, så vi fortsat kan passe på vores dyr og på os selv. Forkert og for meget brug af antibiotika kan være medvirkende til at skabe de såkaldte resistensproblemer, der har været meget diskuteret den senere tid, og som er et voksende problem.

Bakterier kan udvikle resistens mod antibiotika, så det ikke længere kan bruges til at behandle infektionen væk. I mange tilfælde kan man heldigvis finde en anden type antibiotika, der har effekt, men det sker, at en bakterie er blevet multiresistent og ikke kan behandles væk. Det kan blive livstruende i det enkelte tilfælde.

Kæledyr og deres ejere deler husstand og dermed også bakterier. Visse af de resistente bakterier kan smitte mellem dyr og mennesker, og dermed kan problematiske situationer opstå.

Dyrlægens opgave er at begrænse forbruget af antibiotika og afhjælpe infektioner hos vores kæledyr, uden at det forringer muligheden for at behandle tilsvarende infektioner hos mennesker. Derfor vil visse infektioner kræve en bakteriologisk undersøgelse af f.eks. urin eller hud, hvor vi dyrker bakterier frem og undersøger hvilken type antibiotika, der er virksom, inden behandling med antibiotika igangsættes.

Ikke alle infektioner skyldes bakterier. Derfor er det ikke altid antibiotika, der skal gives. Forkert og for meget brug af antibiotika kan være medvirkende til at skabe de såkaldte resistensproblemer.

Råd ved antibiotikabehandling

Følg dyrlægens instruktion ved antibiotikabehandlingen – uanset om det ser ud til at gå meget bedre. Forkert dosis eller behandlingstid kan øge risikoen for resistente bakterier. I forbindelse med operationssår er det vigtigt, at dyret ikke får mulighed for at slikke i sit sår, da den derved kan tilføre bakterier til såret med risiko for infektion. Husk at reagere hvis der ikke ser ud til at være effekt af en behandling. Måske skal noget ændres eller der skal testes for resistente bakterier.

Husk at komme til kontrol

Dyrlægen ordinerer et kontrolbesøg for at sikre at behandlingen har været tilstrækkelig.

Brug ikke gammel medicin

Medicin kan blive for gammel eller forurenet med mikroorganismer efter åbning. Et dårligt øre, der ser ud som sidste gang, kan have en anden type infektion og kræve en helt anden behandling end sidst.

Sørg for god hygiejne

Vask hænder grundigt og slut gerne af med hånddesinfektion efter kontakt med de angrebne områder, når dit kæledyr har en infektion. Hænder er gode til at sprede bakterier, hvis de ikke er rene.

Hold dit kæledyr sundt

Sundhedseftersyn kan afsløre sygdomme eller begyndende tegn på det. Stil gerne spørgsmål til dyrlægen om infektion og brugen af antibiotika. Det er vigtigt for både dyret, klienten og dyrlægen med en god dialog – det giver tryghed.

Resistente bakterier er et voksende problem. Visse infektioner kræver bakteriologisk undersøgelse for at finde det korrekte antibiotika til behandlingen.

Find en dyreklinik nær dig