Fodring af den drægtige hoppe

Den drægtige hoppes sundhed, trivsel og evne til at producere råmælk/mælk af god kvalitet, er en forudsætning for et sundt og levedygtigt føl. Råmælken er altafgørende for det nyfødte føl, da føllet er forsvarsløst mod infektioner, indtil det har drukket råmælken, som indeholder store mængder antistoffer og har et højt energiindhold.

Højere energibehov efter foling

Hoppen skal efter foling producere ca. 15 liter mælk i døgnet til føllet. Derudover skal hoppen indtage energi til vedligehold af hendes egen krop. Ydermere skal hun være i stand til at producere nye ægløsninger og blive drægtig igen. Hoppen har derfor et markant højere behov for energi efter folingen end under drægtigheden. Derfor er det vigtigt, at hoppen ikke er i energiunderskud i drægtighedsperioden især i de sidste måneder af drægtigheden. Sker dette, hæmmes føllets udvikling, og hoppen bliver sværere at få i fol. Det er derfor vigtigt løbende at kontrollere hoppens huld.

Hoppen er drægtig i ca. 11 måneder, og i de sidste 3 måneder er der et markant øget næringsbehov på grund af den hurtige vækst af fosteret.

Hoppen prioriterer et foster højt, hvorfor det er ganske let at se/mærke på hoppen, om hun er velforsynet med energi. Det er ikke kun undervægtige avlshopper, der kan være et problem. Overvægt er i den grad lige så problematisk. Dette gælder både mht. ifoling, drægtighed, foling og den efterfølgende mælkeproduktion. Er hoppen fed, kan mælkeproduktionen faktisk nedsættes.

Det vil sige, at råmælkens kvalitet er ringere, og den daglige energiforsyning til føllet er dårlig. Man ser derfor nogle gange store runde avlshopper med små utrivelige føl. Dette kan forhindres ved at sørge for, at hoppen ikke er fed i drægtighedsperioden.

Fodring af højdrægtige hopper

  • Undgå fedme i drægtigheden.
  • Undgå vægttab i den sidste tredjedel af drægtigheden.
  • Brug grovfoder af god kvalitet. Fosteret fylder meget i bugen, derfor skal det undgås, at hoppen fylder sig med ufordøjeligt træstof (halm).
  • Behovet for protein stiger i den sidste tredjedel af drægtigheden. Lucerne er en god proteinkilde og bidrager derudover med betacaroten, der er gavnlig for reproduktionen. Soyaskrå er også en god proteinkilde. Behovet for mineraler stiger ligeledes. Behovet for mineraler er ca. dobbelt så stort sidst i drægtigheden sammenlignet med en ikke drægtig hoppe.
  • Mister hoppen appetitten, kan der suppleres med olie i stedet for mere kerne. Man tildeler herved foder med højt energiindhold, der ikke fylder meget i mavesækken.

Er du i tvivl om fodring af den drægtige hoppe, kan vi hos Evidensia tilbyde at lave en foderplan.