Sygeforsikring af hest

Evidensia opfordrer hesteejere til at forsikre deres hest via en sygeforsikring. Dette er en forholdsvis billig forsikring, der kan være til stor gavn, hvis uheldet er ude.

En sådan forsikring dækker udgifter til dyrlægehjælp, f.eks. hvis hesten bliver halt, får et sår, får kolik etc. Forsikringen dækker både udgifter til halthedsudredning, røntgen, ultralydsscanning, behandling, indlæggelse på hospital, kolikoperationer etc.

Vær opmærksom på forskellige forhold omkring selvrisiko og maksimal erstatningssum per år, der varierer forsikringerne imellem.

Transport

Med relation til ovennævnte sygdomstilfælde er det ligeledes tilrådeligt at tegne et transportabonnement for sin hest, hvilket bl.a. udbydes af Falck. Dette er yderst relevant,
såfremt man ikke selv er i besiddelse af transportmuligheder, hvilket uden et abonnement kan blive særdeles bekosteligt. Et sådan abonnement sikrer transport af både den akut syge hest,
samt hesten som skal transporteres til dyrehospital til en aftalt undersøgelse.

Livsforsikring

Vil man forsikre sin hest ved død kan tegnes en livsforsikring, som er den billigste form for værdiforsikring af hesten. Denne forsikring kommer til udbetaling, hvis hesten falder død om, eller hvis hesten skal aflives i henhold til dyreværnsloven. Sidstnævnte inkluderer en markant begrænsning i forsikringens omfang, idet påkrævet aflivning kun sjældent forekommer. Påkrævet aflivning finder dog sted ved f.eks. benbrud, alvorlig forbrænding og tarmslyng.

Forsikring ved uanvendelighed

Vil man forsikre sin hests værdi som ridehest, skal hesteejeren tegne en uanvendelighedsforsikring. Denne forsikring kommer til udbetaling, hvis hesten for stedse bliver uanvendelig til ridebrug. Den hyppigst forekommende årsag til, at hesten bliver uanvendelig er kronisk halthed. For at udbetaling af forsikringssummen kan komme på tale, skal hesten udredes diagnostisk, hvilket vil sige, at der skal stilles en konkret diagnose. Dernæst skal hesten have gennemgået et behandlingsforløb. I relation hertil har en sygeforsikring således stor relevans, idet sygeforsikringen vil betale både for den diagnostiske udredning og behandlingen. Det er vigtigt at notere sig, at en lidelse som kronisk halthed fører til udbetaling af en anvendelighedsforsikring, men ikke til udbetaling af en livsforsikring.

Lovpligtig ansvarsforsikring

Pr. 1. juli 2008 er det blevet lovpligtigt at have alle heste ansvarsforsikret. Hesteejeren er således ansvarlig for de skader en løsgående hest måtte have forvoldt, hvormed hesteejeren er erstatningsansvarlig for sådanne skader, selvom der ikke er noget at bebrejde den pågældende ejer. Hesteejere skal derfor kontakte forsikringsselskaberne for at få kortlagt mulighederne for tegning af en sådan hesteansvarsforsikring. Ved tegning af enhver forsikring er det vigtigt at læse ”det med småt”. Forsikringsselskaberne udbyder i det store hele de samme ydelser, men priser og selvsagt dækningsomfanget varierer fra selskab til selskab, hvilket er yderst vigtigt at orientere sig om.