Overvægt hos hest

Overvægt hos hest ses hos en stor del af Danmarks hestepopulation. Vi har vænnet os til, at se på overvægtige heste, hvilket er svært kompromitterende for hestens helbred og præstation.

De typiske følgelidelser af længerevarende overvægt er forfangenhed, metabolisk syndrom (”Equine Metabolic Syndrome” (EMS)), haltheder, hyperlipæmi/”fedtlever” samt nedsat fertilitet (evnen til at blive drægtig).

Overvægt hos hest sker i langt de fleste tilfælde pga. misforstået godhed, hvilket suppleres med et overvældende udbud af lovende og ofte energirige foderprodukter. Yderligere er hesten skabt til at æde 16-20 timer i døgnet, hvormed det er vigtigt, at hesten ikke står i lange perioder uden adgang til foder, da mavesyren så ophobes. Dette gør det ikke just lettere at holde den slanke linje!

Huldvurdering af den overvægtige hest

Hestens huld kan vurderes på en skala fra 0 til 5, hvor 0 = svært mager og 5 = svært overvægtig. Dette vurderes ved at føle på hesten, hvor 5 punkter på kroppen vurderes – halsens overside, partiet foran skulderen, ryggen, ribbenene samt bagparten.

De lidt tungere racer har specielt let ved at blive ”overset” i forhold til overvægt, idet huldtilstanden let tillægges racepræg. Her skal haves in mente, at en hest af tung race skal ligne en sværvægtsbokser og ikke en sumobryder.

En objektiv måde at overvåge hestens vægt på er brug af et vægtmålebånd.

Vægttab

At få den overvægtige hest til at tabe sig er langt mere tidskrævende end at få den magre hest til at tage på. Hvor en overvægtig hest kan tabe 175 kg på ca. 9 måneder, kan en mager hest øge vægten tilsvarende på blot 3 måneder, såfremt der ikke er nogen underliggende sygdom.

Ydermere vil den tidligere overvægtige hest, typisk vedblive at være disponeret for fedmerelaterede sygdomme såsom forfangenhed.

Hjælp til at opnå vægttab er restriktiv græsning samt fodring med hø, hvor opblødning i vand i 12-24 timer reducerer høets kalorieindhold betydeligt. Denne behandling af høet udvasker dog også mineraler og vitaminer, hvormed dette skal suppleres i koncentreret form. Ved at udvaske høet kan man give større mængder og opretholde en lang tyggetid.

Yderligere kan anvendes halm for at give den nødvendige tyggetid, dog kan dette for nogle hestes vedkommende skabe problemer i form af kolik.
For mange heste, som enten slet ikke arbejder eller blot arbejdes meget let, vil græs og/eller hø faktisk være tilstrækkeligt til vedligeholdelse.

I den daglige fodring kan anbefales, at man vejer foderet for at undgå, at fodermængden ubemærket øges.

Den mest effektive vej til vægttab er dog motionering, hvor intensivt skridtarbejde fører til fedtforbrænding, i modsætning til hårdere arbejde, der er kulhydrat-forbrændende.

Følgesygdomme til overvægt hos hest

 

Læs mere om fedme hos hest.