Næstved Dyrehospital

Omsorg, kvalitet og højt fagligt niveau

Idag: 08.00–19.00

Blodanalyse i laboratoriet på Evidensia Faxe Dyrehospital

Evidensia Næstved Dyrehospital har et nyt super moderne laboratorium, der er udstyret med avancerede maskiner, så vi selv er i stand til at udfører blod-,
urin- og afføringsanalyser mm.

Dette sikrer, at vi hurtigt kan give den nødvendige behandling til dit syge dyr. Vi kan nu få svaret på omfattende laboratorieundersøgelser i løbet af få
timer, hvilket kan være af afgørende betydning i forbindelse med iværksættelse af den rigtige behandling af kritisk syge dyr.

Blodprøver ændrer sig i forbindelse med forsendelse, så det giver ofte et mere korrekt og dermed brugbart laboratoriesvar at foretage undersøgelsen på stedet.

Undersøgelser i forbindelse med medicinske sygdomme

Avanceret laboratorieudstyr er vigtigt i forbindelse med udredning og behandling af medicinske sygdomme, men kan ikke stå alene. Vi har derfor valgt at sætte fokus på omfattende efteruddannelse og opdatering af dyrlæger og sygeplejersker med speciel interesse i medicinske sygdomme.

Sikring af optimal behandling ved operationer

Vi er ligeledes i stand til at lave en blodprøve inden narkose og operation, så vi kan foretage alle de nødvendige tiltag, der sikrer den optimale behandling af dit dyr.

Vi vil gerne øge sikkerheden, og derfor tilbyder vi, at der bliver taget en præanæstetisk blodprøve. Blodprøven kan f.eks. afsløre blodmangel, der kan have betydning for iltningen under narkosen, eller en leverlidelse, som kan forværres af visse narkosemidler.

Kort sagt er formålet med præ-anæstesi blodprøven:

 • At sikre at dyret er raskt nok til at modtage og omsætte anæstesimidler
 • At identificere og minimere risikoen ved narkose og sikre hurtig opvågning
 • At give oplysninger om dit kæledyrs normal blodværdier til fremtidig brug

Blodprøven bliver taget samme morgen, som dyret indlægges til ambulant behandling. Kun hvis der er unormale forhold, der giver anledning til ændringer, bliver du kontaktet. Ellers fortsætter behandlingen som aftalt.

Laboratorie analyser

I Laboratoriet kan vi lave mange forskellige analyser bl.a.:

Blodprøver

 • Blodcelle analyse: Disse tests fortæller noget om de røde-og hvide blodlegemer samt blodpladerne
 • Klinisk kemi: Indikerer noget om organerne, f.eks. nyrer, lever mm. og blodsukker-niveauet (sukkersyge)
 • Blodgasanalyse: Syre- base- og saltbalancen
 • Koagulation: Blodets størkningsevne
 • Hormonelleanalyser: Stofskifte, cortisol mm.
 • Progesteron: Indikator for parringstidspunkt for tæver FIV/FeLV: Katte-AIDS og katteleukæmi
 • Borrelia: Flåtbåren bakterie, der giver forstyrrelser i nervesystemet
 • Anaplasma: Flåtbåren sygdom forårsaget af bakterien Anaplasma phagocytophilum
 • Ehrlichia: Flåtbåren bakterie, der angriber de hvide blodlegemer og svækker immunforsvaret

Urinprøver

 • Stiks: Afslører ikke normalt forekommende bestanddele, såsom blod, sukker (glukose) mm.
 • Sediment: Her påvises bakterier, krystaller og blæreparasitter
 • Dyrkning: Bakterieanalyse

Afføringsprøver

 • Giardia: Parasit, der giver diarre
 • Flotation: Påvisning aformeæg hos hund og kat
 • Baermann: Afslører fransk hjerteorm og rævens lungeorm hos hund
 • MCMaster: Bestemmelse af orm hos hest
 • Smear: Afføringsundersøgelse for parasitter, bakterier og blodceller
 • Parvovirus: DNA-virus, der giver alvorlig sygdom i mave-tarmkanalen, ses som blodig diarre

Ører-, hud og vævsprøver

 • Øre prøver: Her kan vi påvise øremider, og om en øreinfektion skyldes svamp eller bakterier.
 • Hudskrab: Undersøgelse for parasitter som skab og hårsækmider
 • Dermafyttest: Dyrkning for ringorm, 10 dages test
 • Vævsprøver: Vævs- og celleprøver bruges til at bestemme typen og antalt af celler i et område på dyet.Det kan f.eks. være om der er god- eller ondartede celler tilstede i en knude.

Mælkeprøver

 • Mælkeprøver: Påvisning af bakterier i mælk fra kvæg