Næstved Dyrehospital

Omsorg, kvalitet og højt fagligt niveau

Idag: 08.00–17.00

Billeddiagnostik

På Evidensia Næstved Dyrehospital bruger vi billeddiagnostik som et supplement til at stille en diagnose.

Billeddiagnostik giver mulighed for, at skabe et billede af en kropsdel indeni, ved hjælp af forskellige apparater. Disse billeder fortolkes herefter af vores dyrlæger.

Typer af billeddiagnostik på Næstved Dyrehospital

På Evidensia Næstved Dyrehospital kan dit dyr få lavet røntgenundersøgelser og ultralydsundersøgelser.

De forskellige billeddiagnostiske apparater har hver især deres indbyggede fordele og ulemper. Det er derfor ofte nødvendigt at udføre mere end én slags, så problemet kan belyses fra forskellige vinkler.

Røntgenundersøgelse

Røntgenstråling er en form for elektromagnetisk stråling, og da den er ioniserende, kan den være farlig i store doser. Derfor bruger vi på Evidensia Næstved Dyrehospital de lovpligtige værnemidler indeholdende bly ved optagelserne, og har meget sjældent dyreejerne med inde i røntgenrummet.

Ved Røntgenoptagelser, som er øjebliksbilleder, optager forskelligt væv strålingen i større eller mindre grad. Kalken i knogler og tænder optager mest stråling og vil fremstå hvid på røntgenbilledet. Luft optager ikke røntgenstråler, og lungerne vil derfor fremstå næsten sorte. Fedtvæv og bløddele ligger midt imellem og giver derfor varierende grad af gråtoner.

Røntgenbilleder er specielt velegnede til at finde problemer i skelettet og tænderne, men bruges også til en lang række andre undersøgelser såsom fremmedlegemer i mavetarmsystemet.

Evidensia Næstved Dyrehospital råder over et røntgenapparat med digital fremkaldelse af filmene. Herefter fortolkes de af en dyrlæge på en computerskærm, og optagelserne arkiveres digitalt.

Derudover forefindes et tandrøntgenapparat, som også ind imellem bruges til mindre dele såsom tæer.

Nogle lidelser, f.eks. i næsehulen eller nervesystemet, visualiseres bedst gennem en CT-scanning (Computed Tomography), som er et mere avanceret røntgenapparat. Disse patienter henvises til enten Evidensia Faxe Dyrehospital eller Evidensia Karlslunde Dyrehospital.

Ultralydsundersøgelse

Ultralyd er lydbølger med en højere frekvens, end det menneskelige øre kan opfatte. Dette udnyttes ved en ultralydsscanning til at skabe et billede på en skærm, når lyden kastes tilbage til proben fra de forskellige typer væv. Væske bliver helt sort, og de fleste andre organer får forskellige gråtoner. En fordel ved ultralyd fremfor røntgen er, at der kan ses bevægelse.

Bughulens organer (f.eks. lever, nyrer, blæren, livmoderen) er særdeles velegnede til ultralydsundersøgelse. På Evidensia Næstved Dyrehospital scannes også patienter med mistanke om hjertelidelse. Metoden bruges desuden til steril udtagelse af urinprøver direkte fra blæren samt celleprøver fra f.eks. knuder. Lunger og knogler er ikke velegnede til ultralydsundersøgelse.

På Evidensia Næstved Dyrehospital har vi et ultralydsapparat med prober til de fleste bløddelsundersøgelser. Øjebliksbilleder eller videosekvenser fra undersøgelsen bliver arkiveret digitalt i vores journalsystem.

Sådan foregår en billediagnostisk undersøgelse

På Evidensia Næstved Dyrehospital kan en billeddiagnostisk undersøgelse foregå både ambulant, dvs. imens du venter, eller i løbet af en indlæggelse. Det medfører ikke direkte ubehag at få foretaget billeddiagnostiske undersøgelser, men dit dyr kan have smertefulde tilstande i forvejen, som der skal tages hensyn til.

Især til røntgenundersøgelse er det ofte nødvendigt at give en let bedøvelse, så dyret ligger stille under optagelsen. Dit dyr vil blive overvåget af en autoriseret veterinærsygeplejerske, samt få ilt og varme under hele forløbet. På grund af bedøvelsen og kvaliteten af billederne er det bedst, at dit dyr springer morgenmaden over inden dyrlægebesøget. Mange ultralydsundersøgelser, som f.eks. drægtighedsscanning, kan dog foretages uden bedøvelse.

Vi analyserer optagelserne med det samme, så der er svar samme dag. I enkelte tilfælde bliver de også vurderet af andre dyrlæger indenfor Evidensia, idet vi drager nytte af den store ekspertise, som forefindes indenfor koncernen.