Livmoderbetændelse hos hund (pyometra)

Livmoderbetændelse hos hund (pyometra)

Symptomer der kan opstå ved livmoderbetændelse hos hund er bl.a. at hunden kan miste appetitten, drikker mere, bliver sløv, kaster op og får et øget bugfang. Reagér altid på disse tegn og få tilset din hund hos dyrlægen.

Som hundeejer kan livmoderbetændelse let være noget, man stifter bekendtskab med, da det er en almindeligt forekommende lidelse hos intakte tæver. Det vil ofte være en akut situation, hvor man som hundeejer kan blive nødt til at træffe beslutninger med det samme vedrørende behandlingen af hunden. Derfor er det en lidelse, det er godt at vide lidt om på forhånd. Nedenfor beskrives tilstanden og de mest almindelige symptomer.

Hvad er livmoderbetændelse?

 • Livmoderbetændelse er en almindeligt forekommende lidelse, hvor der ophobes pus i livmoderen hos intakte tæver.
 • Tilstanden kan være med åben eller lukket livmoderhals, dvs., med synligt udflåd eller uden synligt udflåd fra kønsåbningen.
 • Livmoderbetændelse kan være livstruende og kræver derfor hurtig udredning og behandling.

Hvorfor får hunde livmoderbetændelse?

Livmoderbetændelse opstår, når hunden får en bakteriel infektion i livmoderen. Denne infektion kommer typisk i forlængelse af hundens løbetid, fordi livmoderen er særlig modtagelig for infektion, når den er under hormonel påvirkning. Mest almindeligt ses livmoderbetændelsen 4-8 uger efter en løbetid. Gentagne løbetider og dermed hormonpåvirkning af livmodervæggen kan medføre forandringer i livmodervæggen, som disponerer for udvikling af livmoderbetændelse. Derfor ses livmoderbetændelse også hyppigere hos ældre tæver end hos yngre.

Tæver med højere risiko for livmoderbetændelse

 • Opgørelser viser, at 19% af alle intakte tæver udvikler livmoderbetændelse, før de er 10 år. Det er dermed en almindelig lidelse hos intakte tæver.
 • Tæver over 4 år er i højere risiko.
 • Tæver, der aldrig har haft hvalpe, ser ligeledes ud til at være i højere risiko.
 • Visse racer er i højere risiko for livmoderbetændelse. Det drejer sig om Berner sennen, Rottweiler, Golden Retriever, Langhåret Collie og Cavalier King Charles Spaniel.

Symptomer på livmoderbetændelse hos hund

De mest almindelige symptomer er:

 • Blodtilblandet pus fra kønsåbningen (ved åben livmoderhals)
 • Øget tørst og øget urinering
 • Sløvhed
 • Nedsat appetit
 • Feber
 • Opkast
 • Øget bugomfang

Hvor akut er livmoderbetændelse hos hund?

Livmoderbetændelse er en akut behandlingskrævende lidelse. Den kan være livstruende. Hvis livmoderhalsen er lukket, så der ikke er noget synligt udflåd fra kønsåbningen, er lidelsen vanskeligere at opdage og kan dermed nå at blive mere alvorlig for hunden. Reagér derfor altid på tegn som sløvhed, nedsat appetit eller øget tørst og få tilset din hund hos dyrlægen.

Behandling af livmoderbetændelse hos hund

Livmoderbetændelse kan behandles enten medicinsk eller ved operation. Beslutningen træffer dyrlægen ud fra flere afgørende parametre hos hunden. Oftest er operation dog nødvendig, da mange tæver med livmoderbetændelse er alment påvirkede af tilstanden.

Hos Evidensia vil et forløb typisk foregå således:

 • Dyrlægen spørger ind til symptomer og deres varighed
 • Der udføres en klinisk undersøgelse hvor hundens almentilstand vurderes
 • Ved mistanke om livmoderbetændelse vil diagnosen oftest blive stillet ud fra ultralydsscanning af bughulen.
 • Når diagnosen er stillet, skal der træffes beslutning om behandling. En blodprøve vil typisk indgå i beslutningsprocessen.
 • Operation er som regel nødvendig, da det hurtigst får infektionen ud af kroppen og kan helbrede tæven. Operation bliver derfor også oftest udført direkte i forlængelse af, at diagnosen er blevet stillet. Nogle gange vurderes det at operation kan vente til næste dag, afhængig af hundens almene tilstand.
 • Ved beslutning om operation indlægges hunden og understøttende behandling opstartes med det samme, indtil operationen skal foregå.
 • En hund der er opereret for livmoderbetændelse udskrives samme dag eller forbliver indlagt til næste dag alt afhængig af sygdomsforløbet og den generelle tilstand hos hunden.

Beslutning om medicinsk behandling vil typisk være ved unge tæver, der skal indgå i avl og hvor livmoderhalsen er åben og hunden ikke er alment påvirket. Medicinsk behandling er mere risikobetonet og vil kræve gentagen ultralydsscanning af bughulen for at følge, at tilstanden bedres. Hos ældre tæver vil gentagne løbetider kunne medføre forandringer i livmodervæggen, som gør det vanskeligere at få succes med medicinsk behandling. Derfor vil medicinsk behandling typisk ikke være en løsning for denne patientgruppe.

Pris på behandling for livmoderbetændelse

Prisen afhænger af hvilken behandling der iværksættes, og om det foregår indenfor almindelig åbningstid eller i dyrlægevagten. Du er som ejer altid med i beslutningsprocessen, og kan få oplyst prisoverslag, ud fra den behandlingsplan du lægger sammen med dyrlægen.

Fremtiden hvis din hund har haft livmoderbetændelse

Efter en veloverstået operation vil din hund aldrig kunne fejle samme lidelse igen. Hunden vil være helbredt. Ved medicinsk behandling er der derimod risiko for, at hunden får livmoderbetændelse igen i forlængelse af en efterfølgende løbetid.

Forebyggelse af livmoderbetændelse hos hund

En neutraliseret tæve kan ikke udvikle livmoderbetændelse. Beslutningen om at få neutraliseret tæven bør altid tages i samråd med dyrlægen, da der er både fordele og ulemper at tage højde for som hundeejer. Derudover viser statistikken, at tæver der aldrig har haft hvalpe, har øget risiko for livmoderbetændelse. Beslutningen om at få hvalpe bør dog tages ud fra mere nuancerede betragtninger. Få en snak med din dyrlæge om dette.