Blærebetændelse hos hund – Symptomer og behandling

Ved blærebetændelse hos hund ses symptomer så som hyppig urinering, urindryp, smerter ved urinering, besvær med at urinere, trængninger, misfarvet og Ildelugtende urin.

Under normale omstændigheder er urinblæren fri for bakterier. Hunde kan imidlertid få infektion i deres urinblære og dermed få en blærebetændelse. Der findes også blærebetændelser, som er sterile. Det vil sige, at hunden viser tegn på blærebetændelse, uden at der kan påvises bakterier. Læs mere om alt dette i denne artikel.

Hvad er blærebetændelse?

 • Blærebetændelse er en betændelse i de nedre urinveje
 • Blærebetændelse kan være forårsaget af bakterier
 • Oftest er blærebetændelse en ukompliceret tilstand
 • Tilstanden kan være steril, det vil sige, at der ikke er bakterier til stede, men i stedet for eksempel urinkrystaller eller polypvækst
 • Blærebetændelse kan være en tilstand der opstår på grund af en anden underliggende sygdom

Symptomer på blærebetændelse

Tegn på blærebetændelse hos hund vil typisk være:

 • Hyppig urinering
 • Urindryp
 • Smerter ved urinering
 • Besvær med at urinere
 • Trængninger
 • Misfarvet urin
 • Ildelugtende urin

En blærebetændelse kan også give anledning til almen påvirkning, hvor der eksempelvis kan være feber, smerter i bughulen og nedsat appetit.

Hvor akut er blærebetændelse hos hund?

Blærebetændelse kan være en akut tilstand, specielt hos hanhunde, hvis urinsten medfører, at urinrøret tilstoppes, så hunden ikke kan tisse. Drejer det sig derimod om en almindelig, ukompliceret blærebetændelse, er forløbet ikke akut.

Er man i tvivl om, hvorvidt ens hund kan komme af med urinen eller ved almen påvirkning med for eksempel feber og smerte, bør man altid opsøge dyrlæge straks.

Årsagen til blærebetændelse

 • Almindelig ukompliceret blærebetændelse hos hund skyldes bakteriel infektion, hvor bakterier vandrer op fra urinrøret til blæren og giver anledning til infektion.
 • Blærebetændelse kan også forårsages af krystaldannelser eller blæresten, hvor det er en ubalance i kroppens væskebalance, koncentrationen af mineraler i urinen og urinens surhedsgrad, der er årsag. Hos nogle skyldes krystaller og blæresten en arvelig defekt i omsætningen af visse næringsstoffer i kroppen. Tilstedeværelse af blæresten er en kompliceret form for blærebetændelse, og kræver mere undersøgelse og behandling end de ukomplicerede tilfælde.
 • Underliggende sygdomstilstande som for eksempel medfødte misdannelser, sukkersyge, hormonelle lidelser eller urininkontinens kan også være årsag til blærebetændelse. Dette betegnes ligeledes som komplicerede blærebetændelser, som kræver mere undersøgelse og behandling end de ukomplicerede tilfælde.

Behandling af blærebetændelse hos hund

Ved mistanke om blærebetændelse hos hund bør dyrlæge opsøges.

 • Det vil typisk være nødvendigt med en frisk opsamlet urinprøve, som man med fordel kan opsamle umiddelbart før man kommer til dyrlæge. Ellers får man som oftest besked på at forsøge at opsamle urinprøven, når man ankommer til dyreklinikken. Her vil man også kunne få udleveret opsamlingsbeholder og handsker.
 • Ved komplicerede tilfælde eller ved gentagne blærebetændelser vil dyrlægen sandsynligvis vælge at udtage en steril urinprøve gennem bugvæggen, hvis der er urin i blæren til det på undersøgelsestidspunktet da må hunden ikke urinere inden ankomst til klinikken.
 • Dyrlægen vil spørge ind til symptomer hos hunden, blandt andet om der er de tidligere nævnte tegn på blærebetændelse, om der er øget tørst, påvirkning af appetitten og humøret.
 • Dyrlægen udfører derpå en fuld klinisk undersøgelse for at få overblik over den generelle helbredstilstand hos hunden og eventuelle andre symptomer i forbindelse med mistanken om blærebetændelse.
 • Urinprøve undersøges for udseende, farve, lugt, kemisk sammensætning og en mikroskopisk vurdering. Eventuelt besluttes det at lave en bakteriologisk dyrkning af urinen.
 • Det vurderes, om der skal yderligere undersøgelser til, for eksempel ultralydsscanning, røntgenoptagelser eller blodprøve.
 • Plan for behandling og eventuel opfølgning gennemgås og igangsættes.

Kan blærebetændelse smitte?

Blærebetændelse er ikke en smitsom lidelse.

Tilbagevendende blærebetændelse hos hund

Ved gentagne tilfælde af blærebetændelse vil dyrlægen undersøge for, om der er en underliggende årsag til, at blærebetændelserne opstår. Det kræver ofte yderligere undersøgelser og tests at udrede. Der lægges en plan for udredningen i hvert enkelt tilfælde.

Fremtiden hvis din hund har haft blærebetændelse

Ved ukompliceret blærebetændelse er fremtiden god, da tilstanden let kan behandles. Hos hunde, der har haft urinvejssten, er det nødvendigt at lave nogle langsigtede ændringer for at forebygge at nye urinvejssten dannes. Ved andre underligende årsager til blærebetændelse afhænger det fremtidige perspektiv af sygdomsprocessen og de faktorer, der spiller ind i det enkelte tilfælde.

Forebyggelse af blærebetændelse hos hund

 • En almindelig ukompliceret blærebetændelse med bakterier, kan ikke forebygges, men kan, som nævnt, let behandles.
 • Hvis der er påvist en underliggende lidelse, som er skyld i blærebetændelsen, eksempelvis sukkersyge eller dannelse af urinkrystaller, kan nye tilfælde forebygges ved at behandle den underliggende lidelse.