Kolding Dyrehospital

Hospitalsfaciliteter til kæledyr & heste

Idag: 08.00–17.00
Operation på Kolding Dyrehospital

Evidensia Kolding Dyrehospital udfører standardoperationer som f.eks. sterilisationer og kastrationer, men også specialiserede operationer inden for bughule, ryg, knogler og led. 

Smådyrs operationer

Evidensia Kolding Dyrehospital udfører standardoperationer som f.eks. sterilisationer og kastrationer, men også specialiserede operationer inden for bughule, ryg, knogler og led. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten og sikkerheden hverken før, under eller efter operationen. Vi lægger vægt på en grundig forundersøgelse, evt. med blodprøver mm.

Overvågning og smertebehandling

Under operationen overvåges dyret nøje evt. med overvågningsudstyr, der måler blodtryk, puls, ilt i blodet mm. Vi anvender de nyeste principper for smertebehandling. Efter operationen følges dyret nøje under opvågningen, og vi informerer ejeren om tiden efter operationen og evt. genoptræning.

Følgende specialoperationer kan nævnes:

 • Operation for forsnævrede luftveje hos brachycephale racer (mops, fransk bulldog o.l.)
 • Rygoperationer
 • Korsbåndsoperationer, herunder TTA
 • Operation for løs knæskal, herunder Ridgestop
 • Knoglebrud
 • Mavedrejning
 • Guldakupunktur
 • Øjenoperationer, herunder brug af bandagelinser

En narkose vil uundgåeligt give en påvirkning af kroppens normale fysiologiske funktioner herunder kredsløbet.

Klinisk undersøgelse og blodprøve

Dyrlægen udfører en klinisk undersøgelse af dit kæledyr forud for narkosen. For at få supplerende information om dyrets sundhedstilstand anbefaler vi, at der desuden udtages en blodprøve. Denne bruges til at vurdere, om der skal tages særlige forholdsregler for at mindske risikoen for komplikationer ved narkosen og behandlingen. Nogle gange kan en blodprøve vise tegn på sygdom, som endnu ikke er kommet til udtryk fysisk hos dyret—altså et tilsyneladende rask dyr. Det er derfor vigtigt, at der bliver taget højde for eksempelvis nedsat nyrefunktion, da et narkoseforløb kan betyde, at dyrets nyrefunktion forværres yderligere. Eftersom vi har analyseapparaterne til at udføre målingerne her på hospitalet, kan blodprøven udtages og analyseres om morgenen, inden narkosen skal finde sted.

Resultaterne fra blodprofilen vil desuden være til gavn som fremtidige referenceværdier, hvis dit kæledyr på et andet tidspunkt skulle få brug for behandling her på hospitalet. Denne ekstra information i journalen giver os bedre mulighed for at vejlede dig også på længere sigt.

Giv os venligst besked ved indlæggelsen om der skal laves en blodprofil.

En blodprøve giver os information om dyrets sundhedstilstand inden fuld narkose (anæstesi) og efterfølgende kirurgiske procedurer.

Blodprofil til unge, tilsyneladende raske dyr:

 • Blodtælling: Her vurderes blodprocenten, blodets evne til at koagulere og tegn på infektion.
 • ALT (leverenzym)
 • ALP (galdegangsenzym)
 • Glukose (blodsukker)
 • Creatinin (nyrer)
 • BUN (nyrer)
 • Albumin (protein)
 • Globulin (protein, immunforsvaret)
 • Total protein i serum (kroppens hydreringsgrad, evt. proteinmangel)
 • Blodmineraler (natrium, kalium)

Blodprofilen koster ca. 650,50 kr. inkl. moms.

Vi gør afslutningsvis opmærksom på, at anæstesi og kirurgiske procedurer altid er forbundet med risici. Skulle blodprofilen vise, at der er grund til at tage forbehold forud for en narkose, vil du blive kontaktet. Det kan i sjældne tilfælde være nødvendigt at udsætte den planlagte behandling, hvis blodprofilen viser, at det er det bedste for patienten.

Ny operationsteknik for løs knæskal

Evidensia Kolding Dyrehospital kan tilbyde denne helt nye og revolutionerende teknik til behandling af patella luxation/løs knæskal

RidgeStopTM er en ny kirurgisk teknik til behandling af patella luxation (løs knæskal). Det er et mindre invasivt alternativ til sulcoplastik kirurgi, der ellers oftest benyttes ved kirurgisk behandling af patella luxation (løs knæskal). Teknikken kan benyttes alene eller i forbindelse med andre teknikker.


Kirurgi af hest

På Kolding Dyrehospital kan du få indlagt og opereret din hest i fuld narkose.
De hyppigste operationer vi laver er kastrationer, navlebrok, kæbefrakturer, knæskalslåsning, sekvesterfjernelse (fjernelse af afstødt knogle), bukkehovs- og tandoperationer.
Desuden opererer vi heste, der er kommet akut til skade. Det vil typisk være i tilfælde, hvor hesten har fået sår, der sidder svært tilgængeligt eller involverer strukturer som led, sener og seneskeder. Vi laver ikke knogleoperationer eller kolikoperationer.

Faciliteter

Operationsstuen til hestene blev lavet i forbindelse med opførelsen af det nye hospital, og alt udstyr er derfor nyt og moderne. Hestene bedøves i en speciel kasteboks med gummigulv og kraftig polstring på væggene, og efter selve operationen lægges de i kasteboksen igen til opvågning. Herved beskyttes de både når de ligger, og når de prøver at komme op. Operationsbordet er ligeledes polstret, og uanset hvordan hesten skal positioneres, er der mulighed for at indstille bordet, så hesten får den bedst mulige støtte. Under hele operationen vil der være en sygeplejerske til stede til at overvåge hesten, mens den er bedøvet. Temperatur, puls, kredsløbsparametre, hjerterytme, iltmætning og CO2-niveau vil løbende blive målt, så der hurtigt kan gribes ind ved problemer.
De stoffer, der i dag bruges til bedøvelse, er dog meget sikre, så i langt de fleste tilfælde ligger hestene roligt og stabilt under hele forløbet.

Indlevering til operation

Operationer foretages som regel om formiddagen. De fleste operationspatienter bliver afleveret på hospitalet dagen inden operationen.
Nogle ejere vælger dog at komme med hesten om morgenen på selve dagen. Her skal man være opmærksom på, at hesten ikke må få sit normale morgenfoder men skal afleveres fastende. Det er desuden vigtigt, at hesten er ren i pelsen, så operationsområdet ikke kontamineres med jord eller gødningsrester. Det siger sig selv, at risikoen ved at fuldbedøve en hest øges, hvis den er syg. Ved de planlagte indgreb opererer vi derfor aldrig heste, der eksempelvis har feber. Som hesteejer er det en god ide at tage hestens temperatur dagligt i dagene op til operationen.

Pris

Prisen på operationer er fast ved nogle af standardydelserne som eksempelvis kastration og bukkehov. Der kan dog være en mindre variation i prisen på selve bedøvelsen, da den udregnes i forhold til hestens vægt. På de øvrige operationer vil prisen også afhænge af indgrebets art og varighed.
Ring gerne på klinikken og få et prisoverslag. Nogle mindre operationer laves uden fuldbedøvelse, dvs. på stående hest (se eksempelvis menupunkt kastration). Operationsprisen varierer alt efter, om hesten skal i fuld narkose, eller om den kan opereres stående.

Operationsforløb

På dagen for operationen fastes hesten fra om morgenen.

Forberedelse

I forberedelsesrummet vil hesten blive kredsløbsundersøgt, få hovene renset og halen bundet op. Den vil derefter få en beroligende sprøjte og få lagt et venekateter i halsvenen. Munden bliver skyllet for foderrester, og operationsområdet klippes eventuelt med det samme.

Bedøvelse

Hesten er nu klar til at blive trukket ind i kasteboksen, hvor den får bedøvelsesmedicinen. Så snart den ligger ned, vil den få lagt en slange (tubus) ned i luftrøret, så man er sikker på, at luftvejene er frie. Hesten bliver derefter hejst op på operationsbordet og rullet ind i selve operationsrummet. Her bliver den hurtigt koblet til anæstesiapparatet med bedøvelsesgas og ilt, samt til monitoreringsudstyret som EKG og pulsmåler. Hele proceduren fra kastningen af hesten i kasteboksen til tilslutningen af anestesiudstyret på operationsbordet tager meget kort tid. Når hesten ligger stabilt i bedøvelsen, vil en sygeplejerske klargøre operationsområdet, mens dyrlægen vasker sig og iklæder sig sterilt operationstøj. Under hele operationen vil der minimum være en sygeplejerske til stede til at overvåge hesten og assistere kirurgen.

Opvågning

Efter selve operationen bliver hesten lagt i kasteboksen igen. Den vil være koblet af anæstesiapparatet, men tubus i luftrøret bliver siddende lidt endnu, indtil hesten atter har synkereflekser. Lyset i kasteboksen bliver dæmpet, og hesten vågner nu stille og roligt af bedøvelsen. Der er tilsluttet kamera til kasteboksen, så hesten kan overvåges under opvågningen uden at blive forstyrret. Når hesten er helt stabil på benene, bliver den ført ned til sin boks igen. Vi beholder altid fuldbedøvede dyr natten over for at være sikker på, at der ikke opstår komplikationer efter operationen.