Slidgigt hos hund (artrose)

Ved slidgigt hos hund, bør man undgå eller reducere opspring hvis det er bagparten der er ramt. Hvis slidgigten findes i forbensled bør man undgå at hunden springer ned. En rampe, f.eks. til bilen, kan hjælpe i hverdagssituationer, hvor hunden normalt ville hoppe op og ned.

Slidgigt – eller på latin artrose – er en forandring eller nedbrydning af den ledbrusk, der dækker glidefladerne i leddet. Ved slidgigt hos hunde, opstår der en inflammation (betændelsestilstand) i leddet, som medfører smerte og hævelse i ledkapslen og leddets funktion forstyrres.

Symptomerne på slidgigt hos hund

På grund af smerterne og funktionsforstyrrelsen kan hunden:

  • Halte
  • Være præstationsnedsat
  • Være stiv i sine bevægelser specielt efter hvile
  • Ligge mere og måske virke mere træt og asocial
  • Vandre hvileløst rundt specielt om natten pga. smerter
  • Have nedsat bevægelighed i det påvirkede led

Hunden viser ikke (kroniske) smerter ved at pibe/hyle eller lign. Smerteudbrud optræder ofte kun ved pludselige akutte eller meget kraftige smerter.

Det er mere ændringer i hundens adfærd, aktivitetsniveau og bevægelsesmønster, der er de klassiske tegn på slidgigt.

Årsag til at slidgigt opstår

Slidgigt hos hund kan opstå af flere forskellige årsager. Almindelig aldring (seniorhund) og brug af kroppen (betegnelsen ”slid”-gigt er måske opstået på den baggrund) er en almindelig årsag, men skader på leddet, fejludvikling, overbelastning og en medfødt disponering kan også være årsagen.

Hvor opstår slidgigt typisk hos hunde?

Slidgigt hos hund kan optræde i alle kroppens led, men ses ofte i hofteled, albueled, knæled og skulderled.

Behandling af slidgigt hos hund

Al behandling af slidgigt er individuel, og der er stor variation på, hvad der hjælper den enkelte hund bedst. Slidgigt kan ikke helbredes. Der findes dog en lang række muligheder for at lindre symptomerne og forbedre ledfunktionen og livskvaliteten.

Medicinering

En grundsten i behandlingen af slidgigt hos hund er medicinsk smertelindring. Her bruges ofte ”gigtmidler”, som mindsker inflammationen (betændelsesreaktionen) i leddet. Denne gruppe af lægemidler forkortes NSAID (Non-steroidal Anti-Inflammatory Drug). Disse ret potente lægemidler har ofte en rigtig god smertelindring og kan forbedre hundens gang markant. Bivirkninger (f.eks. mavetarmproblemer som opkast, påvirkning af lever eller nyrer) kan dog forekomme. Derfor anbefales at tage en blodprøve f.eks. årligt for at kontrollere organstatus.

Ved akutte smerter kan morfin eller morfinlignende præparater anvendes. Disse bør dog som regel kun anvendes i kort tid. Almindelige smertestillende midler der bruges til mennesker, som f.eks. medicin med Paracetamol, kan anvendes. Man skal dog altid rådføre sig med sin dyrlæge før eventuelle håndkøbspræparater til mennesker gives til hunde, da overdosering kan have alvorlige konsekvenser for din hund.

Injektioner med Cartrophen er også en ret udbredt artrosebehandling. Cartrophen hæmmer de enzymer, som nedbryder brusk. Derudover forbedrer Cartrophen blodforsyningen og ernæringen til det syge led. Endvidere virker det betændelseshæmmende og smertelindrende.

Motion

Motion er vigtig for at holde hunden i god form, nede i vægt og give styrke til støtteapparatet (muskler og sener) omkring leddet. Motionen skal dog tilrettelægges til den enkelte hund, så overbelastning undgås.

Når hunden har slidgigt bør der generelt motioneres i flere men kortere omgange, end én lang tur. Undgå eller reducer opspring og trappegang, hvis hunden har gigt i bagpartiets led. Hvis slidgigten findes i forbensled, bør man undgå, at hunden springer ned. Generelt er eksplosiv motion og kraftig leg ikke godt for en hund med slidgigt, men selvfølgelig er social omgang med mennesker og andre hunde ofte vigtig. Så man må ”dosere” dette med omtanke og vurdere, hvad hunden kan tåle, uden at symptomerne forværres.

Waterwalker træning (vandløbebånd) og Fysioterapi kan være meget effektiv for en hund med slidgigt. Det er hårdere for hunden at gå gennem vand og samtidig en kontrolleret motionsform. Fysioterapi kan være med til at løsne op for muskelspændinger, hvis hunden kompenserer for de ømme gigtplagede led. Flere af vores hospitaler og klinikker kan tilbyde Waterwalker og fysioterapi.

Kosttilskud

Effekten af kosttilskud er omdiskuteret, men en del studier tyder på, at tilskud med bl.a. omega-3 olie, glukosamin og grønlæbet musling forbedrer ledfunktionen og mindsker symptomerne. Din dyrlæge kan hjælpe dig med anbefalinger til, hvilket produkt der vil passe til din hund.

Fodring

Det er afgørende, at hunde med slidgigt holdes slanke. Overvægt forværrer situationen markant og øger nedbrydningen af det syge led.

Der findes flere fodertyper, der er udviklet til hunde med slidgigt. Disse leddiæter er både designet til at holde vægten nede og er tilsat tilskud (bl.a. glukosamin og omega-3 olie), der bedrer ledfunktionen. Det kan være nødvendigt indledningsvis at reducere vægten med et decideret slankefoder, for derefter at skifte over på en leddiæt. Vores hospitaler og klinikker kan tilbyde både rådgivning og hjælp vedrørende fodring af din hund.

Er nogle hunde mere disponerede for at få slidgigt?

Overvægt og dårlig form disponerer for slidgigt. Visse racer kan være disponeret for slidgigt f.eks. hvis de har hofteleds- eller albueledsdysplasi. Sports- og brugshunde, der arbejder meget hårdt eller meget længe, har en øget risiko for ledskader og udvikling af slidgigt. Visse racer kan være disponeret for løse knæskaller (patellaluksation) eller korsbåndsskader i knæet (cruciatumruptur), og en følgevirkning af disse lidelser kan være slidgigt.

Forebyggelse af slidgigt hos hund

Slidgigt forebygges bedst ved at holde hunden slank og i god fysisk form. Alle hunde skal motioneres. Hvalpe skal udvikle sig, og stimuleres ved at motionere passende, i forskellige omgivelser, i deres eget tempo, og i afmålte perioder. Ernæring er også en meget vigtig faktor, så et kvalitetsfoder, der er tilpasset og opfylder hvalpens og hundens behov, er afgørende.

Avl på hunde, der er disponerede for dysplasi, patellaluxation og andre ortopædiske lidelser (lidelser i bevægeapparatet), bør undgås.

Ved tegn på ledskader, halthed eller præstationsnedsættelse, kan det være afgørende, at skaden bliver diagnosticeret og behandlet korrekt i tide for at undgå udvikling af slidgigt. Så få altid hunden eller specielt hvalpen undersøgt af en dyrlæge, hvis ikke symptomerne er forbigående og milde. Afhængig af race, alder og smertetærskel, kan selv ret milde symptomer være tegn på alvorlige lidelser, specielt hvis ikke symptomerne er forbigående (få dage).

Fremtiden for hunde med slidgigt

Slidgigt hos hund udfolder sig meget individuelt og behandlingen skal derfor også tilpasses den enkelte hund. Hundens symptomer kan variere meget.

Vi kan med de moderne lægemidler og behandlinger inklusiv fysioterapi, motionstilpasning og fodring afhjælpe tilstanden meget, og sikre hunden en god livskvalitet. I mange tilfælde kan vi med den rette terapi helt fjerne symptomerne i en længere periode.

En hund med slidgigt bør jævnligt følges af en dyrlæge for at tilpasse terapien og sikre så god en behandling som muligt.

Bør jeg opsøge dyrlægen?

Viser din hund symptomer på slidgigt, eller er du i tvivl, om din hunde kunne have det, så gå til dyrlægen og få din hund undersøgt.

Ejere bliver tit overrasket over, at vi finder tegn på slidgigt ved en almindelig sundhedsundersøgelse, da hunde kan være meget gode til skjule symptomerne for os.

Det kan være afgørende for hundens livskvalitet at blive diagnosticeret og behandlet for slidgigt, og der er rigtig mange ting, der kan gøres for at hjælpe.

Evidensia

Dyreklinikker der kan hjælpe