Min hund hoster

Når din hund hoster kan det være et symptom på mange forskellige sygdomme f.eks. infektion, orm eller hjertelidelse.

Din hund hoster for at rense luftvejene for støvpartikler og snavs, som et naturligt led i kroppens forsvarsmekanisme. Det er hos både dyr og mennesker en refleks, der skal fjerne fremmede elementer, f.eks. hvis hunden får en foderpille eller et andet fremmedlegeme galt i halsen.  Når din hund hoster kan det være et symptom på mange forskellige sygdomme f.eks. infektion, orm eller hjertelidelse.

Tidspunkter din hund hoster

Er det i forbindelse med foder eller vandindtag, er det om natten eller ved fysisk aktivitet? Har hunden nedsat aktivitetsniveau? Trækker hunden vejret hurtigere end den plejer? Bliver den forpustet ved leg? Dette er alt sammen vigtig information for dyrlægen, når hunden skal undersøges.

Hvordan lyder hosten?

Er det en helt tør hoste, eller er det en fugtig hoste, hvor der kommer slim med op? Hvor ofte observeres det? Hvis ikke det høres dagligt, kan det være en god ide at filme det til dyrlægen. Hoster hunden slim eller blod op? Kaster hunden op i forbindelse med et hosteanfald?

Hvornår bør du kontakte dyrlægen?

Hvis hosten opstår pludseligt og er meget voldsom, bør man altid kontakte dyrlægen pga. mistanke om fremmedlegeme i luftvejene. Det kan være en akut livstruende situation, som i værste fald kan forårsage kvælning. Hvis hunden ikke lægger sig ned når den skal hvile, kan det være fordi den har svært ved at trække vejret, og den bør tilses af en dyrlæge straks. Hvis hosten er mere kontrolleret, og hundens almene tilstand i øvrigt er god, er det ofte forsvarligt at se an et par dage.

Sygdomme der kan forårsage at din hund hoster

Kennelhoste – Rungende og gøende hoste hos hund

Kennelhoste er en af de hyppigste årsager til hoste hos hund i Danmark. Det er en smitsom sygdom, der forårsager en øvre luftvejsinfektion med en karakteristisk rungende og gøende hoste, som udløser en brækrefleks. Ofte er hundens appetit og aktivitetsniveau upåvirket. Det anbefales at vaccinere årligt, og det er et krav for at kunne få sin hund i hundepension.

Hjerteorm – Alvorlig lidelse pga. blødningsforstyrrelser

Forekomsten af den franske hjerteorm har i de senere år været stigende i hele landet. Den smitter, hvis hunden spiser en inficeret snegl eller frø, som er mellemvært, og ormen lever i hundes hjerte og blodkar. Symptomerne er bl.a. hoste, besværet vejrtrækning og træthed, og det kan være en meget alvorlig lidelse pga. de blødningsforstyrrelser, som larverne medfører.

Lungeorm – Tør hoste hos hund

Lungeorm smitter fra ræve gennem snegle, og ormene lever i hundens lunger. Det forårsager en tør hoste, og kan behandles med en ormekur. Mange hunde oplever ingen symptomer.

Lungebetændelse – Infektion i de nedre luftveje

Lungebetændelse er en infektion i de nedre luftveje. Det kan opstå i forbindelse med en infektion (bakterier, virus eller svamp) eller pga. hjertelidelse eller kræft. Hunden vil ofte have en hyppigere vejrtrækning, nedsat appetit, feber og virke stille. Hvis man har mistanke om lungebetændelse, bør der søges dyrlæge, da det altid kræver behandling.

Hjertelidelser – Hoste pga. væskeophobninger og kredsløbsforstyrrelser

Hjertelidelser kan give mange forskellige symptomer men ofte høres besværet vejrtrækning og hoste pga. væskeophobning og kredsløbsforstyrrelse. Det er alvorligt, og ved mistanke søges dyrlæge. Der er mange forskellige former for hjertelidelser hos hunde, og de kan være medfødte, arvelige og aldersrelaterede.

Fremmedlegeme – Udløser hosterefleks hos hunden

Hunde kan finde på at sluge foder, tyggeben eller legetøj, og det kan potentielt være farligt, hvis det sætter sig fast. Det kan også medføre en forbigående irritation, som udløser hosterefleks, hvor hunden selv hoster fremmedlegemet op.

Asmatisk bronkitis – Kronisk hoste

Astmatisk bronkitis er en kronisk tilstand der kan udløses af virus, bakterier, allergi, fremmedlegeme, parasitter eller sammenfald af luftrøret. Det er vigtigt at finde den underliggende årsag, da behandlingen ofte er forskellig.

Luftrørskollaps – Brusk ringene i luftrøret klapper sammen

Luftrørskollaps medfører et karakteristisk host, der lyder som når en gås skriger. Sygdommen ses oftest hos små hunderacer, hvis brusk ringene i luftrøret er svage og klapper sammen. Det kan opstå traumatisk hos alle racer. I milde tilfælde kan symptomerne mindskes ved vægttab samt fokus på at bruge sele fremfor halsbånd, der ikke strammer og forværrer situationen. Lidelsen forværres med alderen og vejrtrækning kan i nogle tilfælde blive så besværet at dyrlægen vil anbefaler aflivning.  

Hundesyge – Smitsom virus

Hundesyge er en smitsom sygdom, som det anbefales at vaccinere mod i Danmark, da der ikke findes nogen behandling. Det er en meget alvorlig sygdom, der starter med høj feber og luftvejssymptomer herunder hoste, men angriber også andre organsystemer b.la. nervesystemet.

Kræft – Kan give hoste og synkebesvær

Kræft i mundhule, luftrør, spiserør, skjoldbruskkirtlen og lunger kan medføre at en hund hoster og har synkebesvær.

Medfødte anomalier – F.eks. forsnævringer i de øvre luftveje

Medfødte anomalier f.eks. forsnævringer i de øvre luftveje hos brachycephale racer, kan medføre fejlsynkning/hoste samt opkastning, i forbindelse med fodring og vandindtag.

Spiserørsforstørrelse – Fejlsynkning, opkast og hoste ved fodring og vandindtag

Spiserørsforstørrelse er en alvorlig sygdom, som både kan være medfødt pga. fejludvikling i fosterstadiet og erhvervet f.eks. ved arvævsdannelse eller som følge af andre sygdomme. Der ses fejlsynkning, opkast eller hoste i forbindelse med fodring og vandindtag.

Diagnosticering af sygdom når din hund hoster

Når en hund hoster, vil dyrlægen foretage en klinisk undersøgelse af hunden, herunder mærke lymfeknuder, tage temperatur og lytte omhyggeligt på lunger og hjerte. Hundens slimhinder og generelle trivsel i forhold til aktivitetsniveau, appetit og vægttab vurderes også. Hvis der er mistanke om hjerte eller lungeorm undersøges hundens afføring ved en Baermann undersøgelse, og ved mistanke om en infektion, vil dyrlægen sandsynligvis fortage en blodprøve samt røntgen af brystkassen. Der kan også foretages en bronkoskopi med kikkert, hvis der skal tages vævsprøve eller prøver til dyrkning for svamp eller bakterier. Hvis der høres en bilyd på hundens hjerte vil næste skridt sandsynligvis også være røntgen eller en hjertescanning.

Behandling og fremtiden for hund der hoster

Der er heldigvis mange behandlingsmuligheder for hoste afhængig af årsagen. Hvis der er tale om en bakteriel infektion behandles målrettet med antibiotika og ved fund af orm gives en eller flere ormekure. Binyrebarkhormon kan også komme på tale i behandlingen afhængig af hundens symptombillede, f.eks. hvis der ses udtalte forandringer på røntgen. Ved hjertelidelse målrettes behandlingen herimod med specifikke præparater.

Hvis din hund har fået konstateret kennelhoste eller lungeorm, ser fremtiden god ud men nogle af de andre og mere alvorlige sygdomme kan medføre kroniske forandringer og derfor en mere reserveret prognose.