Faxe Hestehospital

Moderne faciliteter samt udkørende praksis

Idag: 08.00–16.00

Moderne hestehospital i Faxe

På vores velindrettede hestehospital udbyder vi en bred vifte af diagnostisk udstyr såsom digital røntgen, ultralydsscanner, bronkoskop, gastroskop og CT-scanner.

Vi udbyder specialist kompetencer indenfor klinisk ortopædi (halthedsundersøgelser), billeddiagnostik (røntgen, ultralyd, CT-scanning), handelsundersøgelser, medicinske lidelser (hud-, mave-/tarm-, luftvejslidelser, headshaking etc.), rehabilitering og kiropraktik.

Yderligere udbydes tandraspninger, vaccinationer og alle standardydelser i almen udkørende praksis.

Information vedr. coronavirus COVID-19

Ind til videre vil det fortsat være muligt at få tilset sin hest på klinikken og i kørepraksis som vanligt. Vi henstiller dog til, at følgende overholdes for at vi kan begrænse smittespredningen og passe på hinanden.

⛔ Vi mindsker menneske-menneske kontakt og giver derfor ikke hånd.

⛔ Der skal være mulighed for at dyrlægen kan vaske hænder med sæbe efter besøget og tørre fingre i et rent håndklæde.

⛔ Der må max. være 2 personer til stede under besøget i stalden ud over dyrlægen.

⛔ Ved besøg på klinikken, skal der anvendes håndsprit, også selv ved korte ophold i venterum, klinikken og stalden.

⛔ Ved besøg på klinikken kan max en person deltage ved undersøgelserne af hesten - hvis andre personer er med henstilles det til, at de venter i bilen eller udendørs.

⛔ Er du smittet med coronavirus, og har du akut behov for dyrlægehjælp, skal en anden rask person udenfor hjemmet stå for håndteringen af dyret under dyrlægens besøg. Det skal desuden oplyses forud for besøget, så dyrlægen kan tage de relevante og mulige forholdsregler.

Det skal desuden bemærkes at der på nuværende tidspunkt ikke er indikationer på at COVID-19 kan smitte fra menneske til hest.

Lameness Locator® - Halthedsundersøgelser

Nyt diagnostisk tiltag på hestehospitalet – halthedsundersøgelse ved hjælp af
bevægelsesanalysesystemet Lameness Locator®.

På Evidensia Faxe Hestehospital anvender vi rutinemæssigt objektiv halthedsanalyse som en del af vores halthedsundersøgelse.

Læs mere om Lameness Locator®