Faxe Hestehospital

Moderne faciliteter samt udkørende praksis

Idag: 08.00–16.00

Faxe Hestehospital

Faxe Hestehospital behandler mere end kun heste. Vi står således også til rådighed når det drejer sig om kvæg, får, geder og andre landbrugsdyr.

Kvæg – En del af netværket Dyrlæger & Ko

Faxe Hestehospital er med i det landsdækkende netværk Dyrlæger & Ko, der er et netværk af professionelle kvægdyrlæger.

Alle dyrlæger i Dyrlæger & Ko er specialister i kvæg. Vi gør hinanden stærke gennem erfaringsudveksling og faglig sparring til gavn for køer, besætninger og landmænd. På Faxe Hestehospital er det fagdyrlæge Thomas Gregersen, som er medlem af Dyrlæger & Ko.

Dyrlæger & Ko er et netværk af dyrlæger, der primært har med kvæg at gøre. Netværkets medlemmer bidrager til fællesskabet ved at deltage i erfaringsudveksling. Dyrlæger & Ko er synlig i branchen, fordi vi blander os i faglige debatter og involverer os i udviklingen af fagets talenter.

Dyrlæger & Ko’s kunder er mælkeproducenter med ambitioner og tro på, at sunde køer og sund forretning hænger sammen. Vores fokus er besætningernes trivsel. Vores råd og behandling er baseret på faglighed og professionalisme. Fordi vi er mange sammen, har vi kræfterne til at udvikle os både fagligt og forretningsmæssigt i takt med at vores kunder også vokser i størrelse og professionalisme.

Gevinsten kommer både os selv, vores kunder og kvægbranchen som helhed til gavn.

Læs mere om Dyrlæger & Ko på deres website, eller find Dyrlæger & Ko på Facebook.

Får & Geder

Evidensia Faxe Dyrehospital står til rådighed ved enhver form for sygdom og tilskadekomst hos får og geder.

Derudover tilbyder vi besætningsbesøg, hvor vi i fællesskab med ejeren gennemgår besætningens udfordringer og problemstillinger, opfulgt af en løsningsorienteret handlingsplan.

Typiske emner ved et besætningsbesøg kan være:

  • Afgræsningsstrategi
  • Parasitovervågning/behandling
  • Fodringsstrategi
  • Vaccinationsstrategi.

Der er ligeledes mulighed for at indgå en Sundhedsrådgivningsaftale, der omfatter minimum 6 årlige rådgivningsbesøg. En sådan aftale betyder blandt andet, at ejeren lovligt kan have medicin stående til behandling af nye udbrud af sygdomme, der tidligere er diagnosticeret af dyrlægen.

Det påligger ejeren at føre optegnelser over medicinforbruget, og ved et hvert rådgivningsbesøg skal medicinforbruget afstemmes med medicinbeholdningen.