Sommereksem hos hest

Nogle heste er allergiske over for visse insekter – typisk mitter. Disse heste udvikler ”sommereksem”, som er en særdeles pinefuld lidelse for hesten, såfremt lidelsen ikke afhjælpes.

Fysisk beskyttelse

Fluedække – især de zebrastribede – er en god fysisk beskyttelse mod insekterne. Dækkenet skal dog dække hesten fuldt ud, da blot få insektbid udløser voldsom kløe.

Lokalbehandling/-forebyggelse

Der findes en lang række insektsprøjtemidler på markedet, men ingen er tilstrækkelig effektive til at beskytte en hest med sommereksem mod insekter.
Der findes diverse blødgørende salver til forebyggelse af kløe og lindring, som er forårsaget af solen og insekter, men heller ikke disse tiltag kan stå alene.

Forebyggelse

Undgå at hesten går ude i skumringen om morgenen og om aftenen, hvor insekterne er mest aktive og hold hesten inde om natten. Undgå græsning nær søer og åer, da disse forhold tiltrækker mitter. Åbne marker med god vind mindsker tendensen til mitter. Heste med sommereksem vil ikke udvise symptomer så længe de ikke udsættes for de insekter, som de er allergiske overfor.

Behandling

Mange heste med sommereksem vil kræve behandling af dyrlægen, såfremt ovenstående tiltag ikke overholdes tilstrækkeligt eller iværksættes tids nok. Det skal haves in mente, at sommereksem er en ekstrem ubehagelig lidelse for hesten, som udsættes for konstant intensiv kløe. Dyrlægen bør således tilkaldes såfremt hesten vedbliver at klø sig. Senest er der kommet en vaccine på markedet, som skal iværksættes inden insektsæsonen starter.