Sådan optimerer du hoppens brunst

Selvsagt ønsker vi som hoppeejere, at hoppens brunst er optimal. Det optimale er, at hoppen har en så god brunst som mulig på det tidspunkt, hvor man ønsker, hoppen skal insemineres, og at det resulterer i en drægtighed i første forsøg.

Dette scenarie er nogle gange vanskeligt at opnå, da hoppens brunst og kvaliteten af denne er afhængig af et væld af faktorer. Disse faktorer er både udefra kommende (miljøet) og indefra kommende (hormonelt). Yderligere er der fortsat detaljer omkring hoppens brunst, som endnu ikke er videnskabeligt klarlagt. De fleste faktorer kan ikke styres af os, men vi kan dog til en vis grad fremme brunsterne ved følgende tiltag og dermed øge chancen for drægtighed.

Hoppens brunst cyklus

Hopper har cyklus i sommerhalvåret (nogle hopper hele året) med de bedste brunster, når vejret er godt, og græsset er grønt. Brunsterne er meget påvirkelige af pludseligt vejrskifte.

Sørg for, at hoppen er i korrekt foderstand, inden sæsonen påbegyndes, hvilket allerede påbegyndes i efteråret før sæsonen. Specielt overvægtige hopper har svært ved at starte en brunstcyklus op.

Det, der igangsætter hoppens cyklus i foråret, er den øgede lysmængde. Denne påvirkning kan man forsøge at igangsætte tidligere ved at starte ”lysprogrammer”. Dette kan gøres relativt simpelt ved at sætte en almindelig elpære op ud for hoppens boks og gradvist øge lysperioden. Det vil sige, hoppen skal enten lukkes ud, når det er lyst, eller lukkes ind inden det bliver mørkt, hvorved lysperioden kan forlænges enten morgen eller aften. Dette skal overholdes, således at lysperioden pr. dag er en sammenhængende periode og ikke afbrydes af mørke timer. Lysmængden skal øges gradvist. Afhængigt af hvornår man starter, kan det regnes ud, hvor meget tiden skal øges pr. uge frem til de lange lyse dage. Det bedste resultat opnås ved opstart i december. En periode på 30-60 dage er minimum for opnåelse af effekt.

Når der er vækst i græsset, er det vigtigt, at hoppen kommer ud at græsse i dagtimerne. Den gode gamle ”grønt græs og lys” gælder stadig.

Hoppen stimuleres yderligere af hingstekontakt. Langt fra alle har hingst hjemme, men nogle vallakker gør det ud for det samme.

Hingstekontakten bør vægtes højt for at stimulere hopperne, når de er i brunst og for at vurdere brunstens kvalitet. Har hoppen tendens til at ophobe væske i livmoderen, er hingstekontakt en væsentlig hjælp til, at hoppen skiller sig af med dette.

Undersøgelse af hoppen

Det er altid en god idé at få hoppen undersøgt tidligt i sæsonen, uanset om hun har føl eller ej. Nogle vælger at forsøge ifoling i følbrunsten på 7.-9. dagen, mens andre venter til 30. dags brunsten. Hvis man vil vente længere for at få et senere føl, bør man have in mente, at nogle hopper, især følhopper, kan gå ud af cyklus, selvom det er midt på sæsonen.

Start altid i god tid. Ønsker man et føl i maj, skal man ikke vente til juni med at få hoppen insemineret. Løber hoppen om en enkelt gang, er man allerede forsinket med 3 uger. Start i god tid og glæd dig over et tidligt føl, der er veludviklet til følskuet.