Reverse Sneezing (omvendt nysen) hos hund og kat

Reverse sneezing eller “omvendt nysen” ses oftest hos kortsnudede (brachycephale) racer såsom mops, fransk bulldog og engelsk bulldog. Selve betegnelsen er lidt misvisende, da det ikke har noget af gøre med nysen, men er en midlertidig blokering for strubehovedet når dyret trækker vejret indad.

Reverse sneezing eller “omvendt nysen” ses oftest hos kortsnudede (brachycephale) racer såsom mops, fransk bulldog og engelsk bulldog. Det kan dog optræde hos stort set alle racer. Selve betegnelsen er lidt misvisende, da det ikke har noget at gøre med nysen, men i stedet skyldes en tilstand hvor den bagerste bløde del af ganen lægger sig hen over strubehovedet og dermed midlertidigt blokerer for strubehovedet, når hunden trækker vejret indad. Som respons på dette vil hunden hoste og/eller nyse på en rallende facon, for at få ”rystet” den bløde gane på plads igen. Det kan lyde meget voldsomt, og kan komme i anfald af varierende længde – men det er i sig selv ganske ufarligt. Det kan skyldes en hævet eller irriteret slimhinde i svælget, i næsen eller i bihulerne.

Er omvendt nysen farligt for min hund?

Reverse sneezing er som regel et ufarligt fænomen. Man plejer populært at sige, at ”det lyder meget værre end det er”. De fleste hunde er således ganske ugenerede af selv lange anfald, og fortsætter gladelig deres gøremål, så snart anfaldet er ovre. På længere sigt bør man dog ikke bagatellisere det, for det kan i nogle tilfælde være udtryk for underliggende problemer eller sygdomme.

Kortsnudede hunde og reverse sneezing

Reverse sneezing kan være et tegn på sygdom, især hos de brachycephale racer, da nogle af disse racer har så lang blød gane, at anfaldene sker så hyppigt, at det er stærkt generende for hunden. Samtidig har disse racer tendens til at skabe et stort undertryk i svælget på grund af de ofte snævre næsebor. Det kan derfor overvejes kirurgisk at forkorte den bagerste del af den bløde gane. Hos nogle af disse hunde vil operation af den bløde gane forbedre deres livskvalitet markant.

Omvendt nysen ses typisk oftest ved ophidselse eller på grund af tryk fra halsbånd. Mange hunde får eksempelvis anfald, hvis de har snuset meget eller i forbindelse med fodring. Eller hvis de har trukket i halsbåndet. Tobaksrøg, som irriterer luftvejenes slimhinder, kan i visse tilfælde udløse anfald.

Kan reverse sneezing skyldes andre sygdomme?

Reverse sneezing kan i sjældne tilfælde være et symptom på:

  • Næsemider – Små, hvidgule mider, som opholder sig i hundens næse og svælg.
  • Infektion i næsehulen eller svælget.
  • At hunden har et fremmedlegeme i næsehulen eller svælget.
  • At der er svulster i næsehulen eller svælget.

Sådan stopper du omvendt nysen hos din hund

Man kan nemt bremse et anfald af reverse sneezing hos sin hund ved, at man kortvarigt (måske i 5 sek.) lukker begge hundens næsebor med sin tommel- og pegefinger. Derved tvinger man hunden til at trække vejret gennem munden, og den kommer hurtigt ud af sit anfald.

Hvornår bør du søge dyrlæge?

Hvis din hund pludselig får anfald af reverse sneezing, som ikke vil stoppe, eller anfaldene tager til i frekvens og længde, så bør du kontakte dyrlægen. Det kan være en stor hjælp for dyrlægen, hvis du medbringer et videoklip af din hund, når den får et anfald af omvendt nysen. Ligeledes kan det være værd at notere sig længden og hyppigheden af anfaldene, og evt. i hvilke situationer de opstår (f.eks. indendørs, udendørs, type af aktivitet m.m.).