Polypper i øret og svælget hos kat

Polypper i øregangen og i mundhulen hos kat ses forholdsvis ofte. Der ses forskellige former for polypper i øret hos katte. En type er små, blålige og runde og optræder ofte som adskillige små polypper omkring ørets åbning og ned i øregangen. Denne type polypper ses hyppigst hos lyse katte, primært de røde og hvide.

En anden type polypper, de polypper vi vil omtale her, optræder oftest enkeltvis og er tit mere stilket i formen og ses oftest i selve øregangen, mellemøret og svælget. Disse polypper har ofte næsten samme farve, som det væv de udspringer fra.

Symptomer på polypper

De katte, der præsenteres hos dyrlægen med en polyp i øregangen eller i mundhulen, har typisk på et tidspunkt været ramt af en virusinfektion i de øvre luftveje. Katten kan som killing måske have nyst og snottet lidt, eller som voksen haft en længerevarende kronisk luftvejsinfektion.

Tit er ejeren af katten ikke vidende om, at katten har udviklet en polyp, men kommer på hospitalet eller klinikken pga. kronisk øregangsbetændelse, skæv hovedholdning eller luftvejsproblemer. Symptomerne afhænger oftest af, hvor polyppen sidder og om der er tilstødende eller andre samtidige problemer/infektioner.

Symptomerne kan variere fra næseflåd, højlydt eller pibende vejrtrækning, vejrtrækningsbesvær, nysen, hosten, problemer med at synke, skæv hovedholdning og balance problemer. Som oftest ses kronisk infektion og flåd fra det ene øre, det stammer fra en sekundært bakteriel infektion i øregangen.

Hvordan ser man polypperne?

Ved mistanke om polypper i øregangen, er det vigtigt at lave en grundig otoskopisk undersøgelse af øregangene. Polyppen sidder oftest helt nede ved trommehinden og da øregangen hos katte laver et 90 graders knæk, så kan man ikke se polyppen uden et otoskop.

Da der ofte er sekundære bakterielle infektioner med sekret i øregangen, er det nødvendigt med en grundig oprensning før øret kan undersøges ordentligt. I nogen tilfælde kan det være nødvendigt at behandle infektionen og få denne under kontrol, før det er muligt at otoskopere øregangen.

Ved polypper bag den bløde gane kræver det oftest anæstesi (fuld bedøvelse) af katten for at stille diagnosen. Kun hvis polyppen strækker sig bag den bløde gane og ned i svælget, eller er så stor at den trykker den bløde gane ned, kan det være muligt at se den uden bedøvelse.

Høj kvalitets røntgen kan i nogle tilfælde bruges til at finde polypper bag den bløde gane samt i mellemøret, men CT og MRI scanning er langt bedre, og man får her fuld overblik over polyppens omfang. Specielt ved polypper i mellemøret er disse undersøgelses metoder klart at foretrække. Kikkertundersøgelse kan evt. benyttes til de polypper, der ligger bag den bløde gane.

Find dyreklinik

Katte der kan være disponeret for sygdommen

Denne type polypper ses hyppigt hos unge katte, men også voksne og ældre katte kan rammes. Man ved på nuværende tidspunkt ikke med 100% sikkerhed, hvorfor de opstår og hvorfor nogle racer som f.eks. Maine Coon rammes hyppigere end andre. Der diskuteres og forskes i, om der kan være en genetisk prædisponering for udvikling af polypper i øregangen og i mundhulen hos disse racer, men dette er endnu ikke bevist.

Hvordan får katten polypper i øregangen og mundhulen?

Polypperne i øregangen og i mundhulen opstår fra slimhinden i den vandrette del af det ydre øres øregang, i det eustatiske rør eller i mellemøret. Det eustatiske rør forbinder svælget med mellemøret og polypperne kan dannes efter infektionen har spredt sig via dette til mellemøret. Polypper i mellemøret kan pga. mellemørets ringe plads, trænge gennem trommehinden og ud i det ydre øre. Det er dog heldigvis ikke altid, polypper i øret strækker sig ind i mellemøret. Polypperne er godartede, dvs. der er ikke tale om kræft.

Behandling af kattens polypper

Der er kun en mulig behandling, og det er fjernelse af polyppen. Hvis man på et meget tidligt stadie opdager rødme og begyndende lokal hævelse i øregangen hos en killing, som tegn på en polyp muligvis er under udvikling, kan man i nogen tilfælde være heldig at behandle medicinsk. Oftest fanger man dog ikke polyppen på dette tidspunkt, da killingen ikke har nogen symptomer ud over måske lidt nysen eller øjenflåd.

Det er derfor meget vigtigt, at killingerne der kommer ind til deres første sundhedscheck, bliver grundigt undersøgt, og dette gælder også undersøgelse af deres ydre øregange. Dette er blandt andet netop for at fange en polyp så tidligt i forløbet som muligt, og vi derved kan lægge den bedste plan for katten.

Polypper fjernes ved kirurgi i fuld narkose. Hvis ikke al vævet fjernes, vil polyppen i langt de fleste tilfælde komme igen, og det kan være nødvendigt med op til flere operationer, før al vævet er væk.

Ved polypper, der udspringer fra mellemøret, kan det være nødvendigt at gå ind i mellemøret for at fjerne basis af polyppen. I tilfælde, hvor polyppen er trængt igennem trommehinden til den ydre øregang og polyppen er meget stilket, kan man være heldig at fjerne hele polyppen via den ydre øregang og dermed undgå at gå ind i mellemøret.

Går dyrlægen ind via mellemøret, kan der i nogen tilfælde efterfølgende ses Horner´s syndrom, der bl.a. viser sig som en lammelse af ansigtsmuskulaturen i den ene side. I de fleste tilfælde vil dette forsvinde spontant indenfor 1-3 uger.

Fremtidsudsigter for en kat med polypper

Prognosen er god, hvis al polypvævet fjernes. Det er dog ikke altid muligt pga. lokaliseringen af polyppen. Jo mere man ved om polyppens udstrækning før en operation foretages jo bedre kan dyrlægen rådgive ejeren og give råd og vejledning mht. prognosen.