Patella-luksation hos kat – Når knæskallen går af led

Ved Patella-luksation hos kat skal man undgå at katten bliver overvægtig. Kattens bindevævs-strukturer, der normalt holder knæskallen på plads, er ved patella-luksation for svage, og ofte er kattens anatomiske akse i benet for skæv. Overvægt vil derfor belaste knæleddene yderligere.

Patella-luksation betyder, at knæskallen går af led, d.v.s. flytter sig fra den normale position forrest på knæet, og ud til siden. Knæskallen kan enten flytte sig udad (såkaldt lateral) eller indad (såkaldt medial) – og nogle gange begge retninger. Når knæskallen flytter sig (lukserer), opstår der ofte kortvarigt et vist ubehag hos katten – og samtidig har katten svært ved at bruge sit bagben, som kan virke ”låst”. Tilstanden løser de fleste gange sig selv ved at knæskallen går på plads igen efter kortere tid.

Hvorfor får katte patella-luksation?

Problemet opstår, fordi de bindevævs-strukturer, der normalt holder knæskallen på plads, er for svage og ofte fordi kattens anatomiske akse i benet er for skæv. Knæskallen kan simpelthen ikke holdes på plads, men går af led, fordi det er ”det nemmeste” for knæskallen.

Racer der er disponeret for patella-luksation hos kat

Alle katte kan principielt udvikle patella-luksation, men især hos visse racekatte optræder tilstanden oftere end gennemsnittet. Det drejer sig om bl.a. Maine Coon, British Shorthair og Abyssinier. Denne disposition viser også, at sygdommen følger visse linier af katte, og i store træk må betragtes som en arvelig sygdom.

Avl og forebyggende tiltag

Der har været en del interesse fra avlerside vedr. et avlsprogram, der kunne forebygge udviklingen, men det er endnu ikke lykkes at få enighed om, præcis hvordan det skal udformes. Foreløbig er der derfor ingen avlsprogram i gang.

Symptomerne på patella-luksation hos kat

Lette grader af patella-luksation kan være uden symptomer, og uden at genere katten. Men selv en moderat grad af patella-luksation hos kat vil typisk vise sig ved, at man oplever sin kat have pludseligt opståede ”anfald” i bagbenene, hvor typisk det ene bagben virker ”låst” og holdes underligt skævt ind under kroppen. Katten vil have svært ved at bruge benet, og må måske afbryde sin aktivitet (f.eks. en leg eller et planlagt spring). ”Anfaldet” vil typisk være af kortere varighed, og de fleste katte kan lære sig selv at rette benet ud, og derved få knæskallen på plads igen – indtil det måtte ske igen. Det er således en ret generende tilstand, og desværre ofte sådan, at det kan forhindre katten i at føre et normalt liv. Med tiden vil der også kunne opstå knogle-forandringer i form af slidgigt forrest på knæleddet, hvilket kun vil forværre kattens symptomer.

Diagnosticering af patella-luksation hos kat

Diagnosen stilles primært ved en almindelig klinisk undersøgelse, hvor dyrlægen med sine fingre kan mærke knæskallen, og eventuelt opleve at knæskallen ved undersøgelsen går af led – og sætte den på plads igen. Man klassificerer patella-luksation efter en 5-trins skala (grad 0-4), og er samtidig interesseret i at vide, om det er en udadgående eller indadgående luksation. Derudover vil man anbefale røntgenoptagelse af bagbenene for at vurdere kattens bygning og anatomi, herunder bl.a. eventuelle skævheder i ben-aksen.

Hvor gammel skal katten være før sygdommen kan påvises?

På helt unge katte og killinger kan det være svært at vurdere stabiliteten af knæskallen, og samtidig kan der ske en del i den fortsatte opvækst. Men fra ca. 6 mdr. alderen vil det i de fleste tilfælde være let for en dyrlæge at erkende et eventuelt problem ved en almindelig klinisk undersøgelse.

Behandling af patella-luksation

Som nævnt kan de lette grader af patella-luksation hos kat være næsten symptomfri, og uden at genere katten nævneværdigt. Men opstår der de nævnte ”anfald” af låsning af et bagben, eller hvis katten generelt virker muskelsvag i sin bagpart og/eller slingrende i sin gang s.f.a. patella-luksation, så bør man oplagt overveje at få sin kat opereret for problemet – for det bliver ikke bedre af sig selv, og nogle gange kun værre med tiden.

Ved operationen foretager man flere ting, som alle har til formål at stabilisere knæskallen. Man kan dels uddybe den fure, som knæskallen ligger i, dels flytte et tilhæftningspunkt lige under knæskallen for at korrigere for en eventuel skævhed i benet.

Fremtiden for en kat med patella-luksation

De lette tilfælde vil – selv uden behandling – som regel godt kunne klare sig rimeligt, blot skal man undgå at katten bliver overvægtig, så knæleddene belastes yderligere. De sværere tilfælde vil næsten altid kræve en form for kirurgisk behandling – og med korrekt og vellykket behandling vil ens kat efterfølgende kunne have et stort set normalt langt liv og med normal livsudfoldelse.