Normaladfærd hos det nyfødte føl

De første døgn i det nyfødte føls liv er altafgørende for føllets sundhed, og få fejltrin/mangler i disse døgn kan betyde forskellen mellem liv og død. En normal og ukompliceret foling er første skridt på vejen til et sundt og velfungerende føl.

Er der folingsproblemer, f.eks. i form af at føllet ligger forkert, folingen er voldsom pga. et stort føl, eller føllet fødes samtidig med efterbyrden, er dette et varslingstegn, som gør, at man skal være ekstra årvågen i forhold til føllets adfærd de første levedøgn. Yderligere har faktorer såsom sygdom hos hoppen under drægtigheden, tilbageholdelse af efterbyrden, en stresset og uerfaren hoppe og flere dages mælkeløb før foling også potentiel negativ indflydelse på føllets sundhed. Der er således en lang række faktorer, som skal haves in mente, hvis afvigende adfærd optræder hos føllet.

Føllet kommer til verden med kun ganske få energireserver, føllet har en meget stor overflade i- fht. dets vægt, og endelig er føllet vådt. Som kompensation herfor har naturen sørget for, at føllet rejser sig meget hurtigt, det dier ofte, og det er meget aktivt. Udebliver nogle af disse faktorer, vil føllet meget hurtigt blive koldt og efter kort tid slapt. Derudover er føllets umodne immunforsvar fuldt ud afhængigt af optagelsen af antistoffer via hoppens råmælk.

Det normale nyfødte føl vil typisk udvise følgende adfærd:

Tid indtil Brystleje Sutterefleks Stående Diende Mekonium Urin: Hingst Urin: Hoppe
Perfekt 5 min. 5-10 min. 0-1 time 0-2 timer 4-8 timer 5-6 timer 10-11 timer
Pas på 5-10 min. 10-15 min. 1-2 timer 3-4 timer 12-18 timer 12 timer 24 timer
Kritisk >10 min. >15 min. >2 timer >4 timer 24-48 timer 24 timer 36 timer

 

Læs forebyggende håndtering af føl.