Mavesår hos føl

Mavesår har i de senere år fået mere og mere bevågenhed – og med rette. En nylig amerikansk undersøgelse har overraskende fundet en forekomst af mavesår på hele 71% hos fuldblodsavlshopper. Der fandtes ikke forskel på forekomsten af mavesår mellem drægtige og ikke drægtige hopper, og mavesårene sås ikke relateret til folingen.

I en dansk undersøgelse er der på et bredt udsnit af den danske hestepopulation fundet en forekomst af mavesår på 53%. En meget stor andel af disse heste udviser ingen, beskedne eller desværre ubemærkede symptomer. Tilsvarende demografiske undersøgelser mangler på føl.

Føl er disponeret for mavesår

Føllet og i særdeleshed det nyfødte føl er yderst disponeret for mavesår. Således resulterer sygdom, smerte, medicinering og stress næsten notorisk i en eller anden grad af mavesår. Symptomer på mavesår hos føllet kan være savlen, tænderskæren, koliksmerter, føllet går til og fra patten, opkneben bug, vægttab, mat pels, samt at føllet vil ligge på ryggen.

Forekomst af mavesår

Lettere mavesår kan ligeledes hos føl være symptomløse. Små ikke symptomgivende mavesår sidder typisk i den hvide kirtelløsedel af maven (den non-glandulære del) samt i overgangen mellem de to mavedele (margo plicatus). Større sår i denne del af maven giver dog symptomer tillige med mavesår beliggende i den røde kirtelfyldte del af maven (den glandulære del). Mavesår i den røde del af maven ses især hos de helt unge føl og er givetvis relateret til, at slimhinden her endnu ikke er færdigudviklet. Svære mavesår kan resultere i perforering af mavesækken, hvilket er dødbringende. Endelig kan mavesår forekomme ved overgangen fra mavesækken til tolvfingertarmen (duodenum), hvilket giver svære smerter ved tømning af maven. Yderligere kan ophelingen
af sår i denne region resultere i arvævsdannelser, der på sigt giver forsnævringer i åbningen til tolvfingertarmen.

Hestens mavesår er primært relateret til mavesyren, hvor hesten, i modsætning til mennesker, danner mavesyre 24 timer i døgnet og ikke kun i relation til foderindtagelse.

Forebyggende medicinsk behandling

Hos føl anvender vi oftest forebyggende medicinsk behandling, når et føl kommer i risikogruppen i forhold til at udvikle mavesår. En endelig verificering af, hvorvidt mavesår er til stede, kræver en kikkertundersøgelse (gastroskopi) af føllets mavesæk. Mavesår hos føl kan let behandles via medicinsk behandling og miljøoptimering.