Forgiftning med rottegift hos hund

Forgiftning med rottegift hos hund ses f.eks. på gamle ejendomme, hvor der er blevet bekæmpet rotter før den nuværende lovgivning trådte i kraft. Her kan man derfor stadig finde fritliggende rottegift. Rottegift er enten korn eller støbte blokke og er ofte farvet enten blåt eller rødt. Ifølge dansk lovgivning skal rottegift ligges ud i aflukkede kasser ”i videst muligt omfang”.

De fleste rottegifte virker ved at påvirke blodets evne til at størkne. Stoffet går ind og blokerer for vitamin K, som er en vigtig faktor i blodets størkningsproces. I en organisme er der konstant små blødninger i kroppen, det er helt normalt, og kroppen stopper selv de blødninger. Hvis blodet ikke kan størkne, vil de små blødninger fortsætte med at sive. Typisk vil hunde der har indtaget rottegift få indre blødninger i bug, lunger, tarme og andre organer.

Symptomer på forgiftning med rottegift hos hund

De mest almindelige symptomer hos hunden er: sløvhed og blege slimhinder. Derudover opstår der spontane blødninger, der typisk viser sig ved næseblod, blod fra mundhulen, blodigt opkast, blodig afføring eller urin. Blødninger kan også være lokaliseret til en lunge, et ben eller et øje. Derudover kan der ses blå mærker eller små blodudtrækninger på slimhinder. Ved indvendige blødninger ses typisk hurtig og besværet vejrtrækning.

Hvor akut er forgiftning med rottegift hos hund?

Ved du, eller har du mistanke om at din hund har indtaget rottegift, skal du kontakte din dyrlæge med det samme. Jo før du reagerer jo bedre. Opkast kan induceres indtil 4 timer efter indtaget. Hvis hunden indtager og optager rottegiften, vil symptomerne typisk først ses 3-4 dage efter indtagelse, men symptomer kan nogle gange først ses flere uger efter hunden har indtaget rottegiften.

Hvordan stilles diagnosen rottegift forgiftning?

Diagnosen stilles ud fra en mistanke eller hvis ejer har set hunden indtage giften. Test der kan afsløre rottegift i hundens system vil tage flere dage at lave, hvilket der ikke kan ventes på. I stedet udelukkes andre årsager til blødning og medicinsk behandling opstartes.

Behandling af rottegift forgiftning hos hund

Hvis hunden lige har indtaget giften, vil dyrlægen inducere opkast og opstarte behandling med aktivt kul for at binde giften. Herudover vil der blive givet K vitamin som modvirker giften. Det kan senere i forløbet være nødvendigt at teste blodets evne til at størkne med en blodprøve. Hvis der allerede ses blødninger skal man behandle mere aggressivt, dvs. hunden indlægges og det kan være nødvendigt med en blodtransfusion.

Fremtiden hvis din hund har indtaget rottegift

Hvis ikke der er opstået blødning og behandling opstartes, er der en god prognose for at hunden overlever. Hvis man først opdager hunden har indtaget rottegift når der er spontane blødninger, kan prognosen være reserveret på trods af intensiv behandling.

Forebyggelse af forgiftning med rottegift

Den bedste forebyggelse er ved at fjerne al gift hunden kan komme i kontakt med, og sørge for at rottegift altid findes i aflåste kasser. Indtagelse af mus/rotter der er døde af rottegift giver sjældent symptomer, da der sker en fortyndingseffekt på 10-20 gange sammenlignet med direkte indtagelse.

Har man en mistanke om at hunden har indtaget rottegift, men ser man ikke nogle symptomer, kan behandling med K vitamin opstartes. Vitamin K er relativt sikkert, og forgiftning ses kun ved meget høje doser.

Er musegift og rottegift det samme?

Musegift og rottegift er ikke det samme og virker på to forskellig måder. Rottegift påvirker blodets evne til at størkne hvorimod musegift påvirker og lammer centralnervesystemet og slår musen ihjel.