Derfor skal du samle op efter din hund!

Sygdom overført via hundelort
Udover at det er ulækkert, når der ligger hundelort på fortovet, så er der risiko for at din hund kan blive smittet og/eller smitter andre med sygdomme, hvis hundelorten ikke samles op. Hvis hunden er i behandling mod parasitter, udskilles nogle af disse midler i afføringen, hvilket kan påvirke naturen.

Din hunds efterladenskaber kan indeholde parasitter, bakterier og virus, som ikke nødvendigvis kan ses med det blotte øje. En hund, der ikke virker syg, kan godt være rask smittebærer og videregive smitten til andre hunde uden selv at udvise symptomer. 

Nogle bakterier er en hel normal del af den naturlige tarmflora, som ikke medfører sygdom hos raske hunde, mens andre bakterier kan give anledning til mave/tarminfektion.

Visse parasitter og bakterier kan også smitte til mennesker fx Giardia, E. Coli og Salmonella. Oftest rammes børn, da de ikke har lige så god håndhygiejne og nysgerrigt putter al ting i munden.
  

De mest almindelige sygdomme, som kan smitte via hundelort


Bakteriel infektion med for eksempel Salmonella, Campylobacter og E. Coli kan forekomme, men er ikke lige så hyppig. 

Hvilke symptomer er der på smitte via hundelort? 

Det er ikke altid, at hunden udviser symptomer på smitte.

Nogle af de mest almindelige symptomer på en mavetarminfektion med bakterier, virus eller parasitter er:
 • Diarré, med eller uden blod
 • Opkast
 • Nedsat eller ingen appetit
 • Dehydrering
 • Vægttab 
 • Sløv, nedstemt
For hvalpe af små hunderacer kan der desuden ses:
 • Lavt blodsukker, som kan give anledning til kramper.
Visse orm kan desuden give luftvejssymptomer og påvirke kredsløbet, f. eks hjertelungeorm, der kan give:
 • Hoste
 • Regurgitation (gylpen) - det lyder som om, at hunden forsøger at kaste op, uden at der kommer noget indhold ud, efterfulgt af at den synker 
 • Blege slimhinder
 • Træthed og motionsintolerance – vil ikke gå lige så lange turer, som den plejer 
 • Hurtigere og mere overfladisk vejrtrækning end normalt

Vil en smittet hund altid udvise symptomer?

Nej, nogle hunde viser ikke symptomer, selvom de er smittet. 

Det kan det være en god idé at indlevere tre afføringsprøver til undersøgelse for hjerte/lungeorm (Baermann), hvis din hund normalt luftes i hundeskov eller –park og/eller, at din dyrlæge har oplyst om, at der i øjeblikket er høj risiko for smitte. 

Eller en enkelt afføringsprøve ved tilbagevendende diarré eller hvis diarréen varer mere end et par dage.
Afføringsprøven undersøges ved dyrkning og evt resistensundersøgelse og forskellige parasitundersøgelser.

Du kan hjælpe dyrlægen ved at beskrive hundelortens 
 • Konsistens (fast, lind, flydende, hård)
 • Farve (brun, gul, rød, grøn, sort)
 • Unormalt indhold 

Kontakt din dyrlæge, hvis du er i tvivl om din hund kan være smittet og om en afføringsprøve er nødvendig. Spørg evt. om hvordan og hvor meget du skal opsamle, samt hvilken dag de gerne vil modtage afføringsprøverne.

Hvordan smitter sygdomme gennem hundelort?

Virus, parasitter og bakterier kan ofte ikke ses med det blotte øje. De findes i naturen og det omgivende miljø, og smitten kan overføres fra smitte efterladenskaber fra såvel hunde, katte og vilde dyr (f.eks. ræve og snegle). 

Det er ikke muligt fuldkommen at beskytte dit dyr mod smitte, men du kan minimere risikoen for smitte ved at:
 • Opsamle din hunds afføring i en pose og smide den i skraldespanden
 • Forhindre din hund i at spise andre dyrs afføring 
 • Hold afstande til hunde med et gult bånd på hundesnoren, som kan signalere at hunden er syg