CEM (Contagiøs Equin Metritis) – Smitsom sygdom hos heste

Contagiøs Equin Metritis (CEM) har fået meget bevågenhed i sommeren 2020, grundet et udbrud blandt danske Islandske heste.

Årsag til Contagiøs Equin Metritis (CEM)

Sygdommen skyldes infektion med bakterien Taylorella equigenitalis, som første gang blev diagnosticeret i Newmarket i England i 1977. Det er en anmeldepligtig liste 2 sygdom, hvilket betyder, at de danske myndigheder skal underrettes, hvis bakterien identificeres.

Kliniske symptomer på CEM

Hos hopper

Symptomerne kan variere meget fra hoppe til hoppe. Inkubationstiden (tiden fra smitte til sygdom optræder) er typisk 2-6 dage, men nogle hopper bliver ikke syge med tydelige symptomer men bærer blot bakterien.

I den aktive fase, kan bakterien føre til flåd fra skeden i varierende grad (fra mild til meget svær grad af flåd).

I bærer-fasen, vil der ikke være nogen synlige tegn på infektionen, men hoppen kan alligevel videregive infektionen, idet bakterien ligger og gemmer sig i og på klitoris i skedeåbningen, i de små hulrum omkring klitoris og nogle gange også i urinrøret og blæren.

Hos hingste

Inficerede hingste viser typisk ikke tegn på infektion, selv om de bærer bakterien på penis og i forhuden (og i nogle tilfælde også i urinrøret og blæren). Herved kan de smitte hopper ved bedækning eller inseminering, idet CEM også kan smitte via sæden og ikke behøver kønskontakt. I sjældne tilfælde kan bakterien inficere kirtlerne omkring sædlederen og derved føre til at bakterier forurener sæden.

Hvordan smitter det?

Smitte kan overføres på følgende måder:

  • Direkte ved naturlig bedækning.
  • Direkte ved, at en teaser hingst berører hoppens skede med penis.
  • Indirekte, ved at en teaser hingst berører hoppen omkring skeden og herefter en anden hoppe i samme område.
  • Indirekte ved inseminering af en hoppe med sæd fra en inficeret hingst, hvor sæden er kontamineret under tapning eller på grund af infektion af kirtlerne omkring sædlederen.
  • Indirekte fra dyrlæge eller inseminør via udstyr/hænder m.m., som er anvendt ved håndtering af en smittet hoppes hale eller kønsdele.

Hvordan forebygges CEM?

Sørg for, at hoppe og hingst er raske før bedækning eller inseminering iværksættes og oprethold god hygiejne, når der arbejdes med reproduktion. Man kan ikke vaccinere mod CEM.

Sådan tester man for CEM

Test af hopper

Hopper bør testes negative før ankomst til naturlig bedækning eller inseminering.

Der tages en svaberprøver fra 3 forskellige steder (2 steder omkring klitoris og 1 fra livmodermunden/livmoderen). Disse sendes til dyrkning for bakterien eller til en PCR-undersøgelse, som identificerer om bakterien er til stede.

Prøverne fra klitoris kan udtages i alle faser af hoppens brunstcyklus. Prøven fra livmoderen/livmodermunden skal tages, når hoppen er i brunst. Sidstnævnte udtages typisk ikke på drægtige hopper.

Test af hingste

Hingste bør testes før bedækningssæsonen påbegyndes.

Der udtages svaberprøver fra 4 forskellige steder (fra hulrum omkring urinrøret, forhuden og evt. fra den præ-ejakulatoriske væske). Som hos hoppen sendes disse til dyrkning for bakterien eller til en PCR-undersøgelse. Er hingsten tilknyttet en EU hingstestation, er der specielle sundhedskrav, som hingsten og sæden skal opfylde, hvilket inkluderer, at hingsten undersøges for CEM.

Ved udbrud af CEM

Hvad hvis min hoppe er drægtig?

Hvis hoppen har været bedækket af en hingst, der er testet positiv for CEM, skal hoppen testes og behandles, hvis den tester positiv for infektionen. Behandling må ikke igangsættes før, der er sendt prøver ind til Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen er underrettet. Nogle inficerede hopper kan gennemføre drægtigheden til termin og fole som normalt, mens andre aborterer.

Hoppen bør fole i isolation og efterbyrden plus evt. halm/strøelse m.m. skal bortskaffes efter foling. Der bør opretholdes god hygiejne ved behov for fødselshjælp under folingen. Hoppen bør testes igen efter foling, hvor der også udtages prøver fra livmodermunden/livmoderen.

Føllet bør testes 3 gange indenfor de første 3 levemåneder med minimum 7 dages mellemrum inden den fylder 3 måneder.

Føllene bliver typisk ikke syge af bakterien, men kan være asymptomatiske bærere indtil de bliver kønsmodne og kan derved sprede sygdommen.

Hvad hvis hoppen ikke er drægtig, men har gået i stod eller været forsøgt bedækket med en smittet hingst?

Hvis der er udbrud af CEM på et bedækningssted, bør hoppen testes, hvis der har været risiko for direkte/indirekte overførsel af bakterien.

Sådan behandles CEM

Ikke-drægtige hopper

Behandlingen består typisk i skylning af livmoderen, kombineret med behandling med antibiotika både i livmoderen og i kroppen i 5-10 dage. Dette kombineres med vask af de udvendige kønsdele i en klorhexidinsæbe og brug af antibiotika cremer m.m. Når behandlingen er afsluttet, bør der tages nye kontrol svaberprøver tidligst 7 dage efter afsluttet behandling. Hvis hoppen tester positiv igen, bør behandlingen fortsætte. Hvis prøven er negativ laves en ny opfølgende svaberprøve 21 dage senere. Hoppen kan bedækkes igen, såfremt prøverne er negative.

Drægtige hopper

Hos drægtige hopper anvendes ikke behandling med skylning eller antibiotika i livmoderen, da det vil føre til abort. Her anvendes udelukkende lokalbehandling med vask af de udvendige kønsdele i en klorhexidinsæbe og brug af antibiotika cremer m.m. Der kan yderligere anvendes antibiotikabehandling i kroppen i 5-10 dage.

Hingste

Hingste behandles med rens og vask af penis med en klorhexidin sæbe i 5-10 dage i kombination med antibiotika creme m.m. Dette kan ligeledes suppleres med antibiotikabehandling i kroppen. Når behandlingen er afsluttet, bør der tages nye kontrol svaberprøver. Hvis hingsten tester positiv, bør behandlingen fortsætte. Hvis prøven er negativ laves endnu en opfølgende svaberprøve 21 dage senere. Er prøverne negative kan hingsten igen begynde at bedække.

Vær opmærksom på, at denne vejledning kan ændre sig, og at Fødevarestyrelsens anbefalinger altid er gældende, idet sygdommen er en anmeldepligtig sygdom.