Urenlig kat – Tips og råd til ændring af adfærd

En urenlig kat er ikke normalt, da katten er et meget renligt dyr. Den benytter gerne kattebakke og dækker sin afføring og urin efter besøget. Hvis bakken ikke er helt ren, kan katten gå længe og holde sig, indtil bakken er skiftet og rengjort. Katten vil, efter den har besøgt bakken, vaske sig grundigt.

Det er bestemt ikke rart at have en urenlig kat. Det er hverken rart for dig eller din kat. Du bliver ked af det og ærgerlig over de ting, den derved ødelægger. Måske bliver du lidt aggressiv på katten, og du kan få problemer med resten af familien, som slet ikke kan acceptere urenligheden. Katten kan på den anden side let få psykiske problemer, da den hurtigt fornemmer den negative stemning. Dette kan forværre dens problem og evt. også give andre adfærdsproblemer, som f.eks. aggressivitet og overdreven pelspleje. Der er altså ingen, der har det godt og noget må gøres. Inden du lader din kat aflive, så prøv at ringe til din dyrlæge. Der er, som det er beskrevet nedenfor, mulighed for at afhjælpe problemet i de fleste tilfælde.

Der er enkelte katte, der ikke er renlige. Nogle katte bruger f.eks. bakken til at tisse i, men kvitterer afføringen uden for bakken eller omvendt. I nogle tilfælde har katten været urenlig, siden den var killing og har aldrig benyttet sig af kattebakken. I andre tilfælde har katten været renlig og bliver pludselig urenlig. En urenlig kat bruger altså ikke bakken hver gang, men kan i stedet finde på at gøre det udenfor bakken og ofte et, for ejeren, meget uhensigtsmæssigt sted som f.eks. gulve, tæpper, dyner, vasketøj, sofaer, sko m.m. Nogle katte kan også finde på at strinte op af gardiner, møbler, vægge m.m.

De forurenede ting må ofte udskiftes, enten fordi de kommer til at lugte af urin, eller fordi de beskadiges. Står problemet på i længere tid, kan det få økonomiske konsekvenser for katteejeren, og mange ejere ønsker derfor katten aflivet, hvis ikke problemet kan løses.

Kattens naturlige toiletadfærd

De fleste katte udøver i forbindelse med urin- og fæcesafsætning en grave/skrabe adfærd. Herved tildækkes det netop afsatte urin eller afføring. I naturen vil katten nedgrave urinen og afføringen i blød jord eller sand.

Kattens basale behov

Katte har nogle basale behov for at trives. Hvis en eller flere af disse ikke er opfyldt, vil katten ikke trives optimalt og der vil være risiko for udvikling af urenlighed.

Kattens basale behov er:

 • Fri adgang til mad og vand
 • Fri adgang til og fra ”tryghedszonen”
 • Trygge sovesteder – helst i højden
 • Fri adgang til rene toiletforhold (mindst en kattebakke pr kat, hvis man har kattebakke)
 • Roligt sted hvor den kan soignere sig
 • Mulighed for leg og jagt adfærd
 • Mulighed for at hvæsse klør

Urenlig kat – Hvorfor opstår problemet?

Alle katte er vanedyr med et meget sårbart territorialt instinkt. De er tryghedselskende og bliver let stressede, hvis der sker forandringer i deres miljø, især nærmiljøet. Katte har normalt en ”tryghedszone”, hvor den sover, spiser, leger og opholder sig det meste af tiden. Uden for denne ligger jagtområdet og udenfor dette igen det område, hvor en evt. partner findes.
Sker der ændringer i den daglige rutine, eller hvis kattens zoner forstyrres, kan den derved komme i en stress-situation. Den frustration, der herved opstår i katten, kan den ikke ræsonnere væk og den vil reagere med et normalt adfærdsmønster, foretaget på et uhensigtsmæssigt sted. Det er en slags overspringshandling. Kattens hyppigste adfærd i forbindelse med stress er urenlighed. Desuden ses overdreven soignering og aggressivitet, men dette er mindre hyppigt forekommende.

Sygdomme hos katten kan også bevirke, at du får en urenlig kat. F.eks. ses blærebetændelse hyppigt. Nyreproblemer, urinvejssten mv. ses også forholdsvis ofte hos katte. Det er meget vigtigt at udelukke, at der ikke er tale om sygdom i forbindelse med en urenlig kat, før man tager stilling til forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige urenlighedsproblemer.

Strintning eller simpel tømning af blæren?

Det første man skal gøre ved en urenlig kat, er at finde ud af, om katten udfører urinmarkering (strinter op af en lodret flade), eller om den blot sætter sig ned og tisser. Hvis der er tale om det sidste, skal man finde ud af om det er en stor portion urin, der afsættes ind i mellem eller små portioner, der afsættes hyppigt. Hvis der er tale om små portioner, der afsættes hyppigt, er der oftest tale om et sygdomsproblem.

Behandlingen og håndteringen af de to andre typer er forskellig, og derfor er det vigtigt at adskille de to typer urenlighed.

Når en urenlig kat strinter eller urinmarkerer

Katte kommunikerer meget via lugte. Urin er en af måderne katte kommunikerer via duft på. Ukastrerede hankatte og en del ikke steriliserede hunkatte strinter i forbindelse med markering. Dette er helt naturlig adfærd, og strintningen er mest udtalt i kattens territoriums grænseområder.

Afsat urin fortæller noget om, hvornår urinen er afsat, og hvilken kat der har afsat den (reproduktive status, alder, m.m.). Urinen nedbrydes efter et bestemt mønster, og andre katte ved derfor, om det er for 1 time siden eller 1 uge siden katten, der har urinmarkeret, var forbi. Lugten fra en ukastreret fertil hankat kan lugtes af andre katte op til 1,5 km væk. Den afsatte urin tjener derfor som eget ”visitkort” og afsættes ikke for at dække over lugten af de andre kattes urin.

Hankatte, der kastreres før de bliver fuld kønsmodne, begynder sjældent at markere. Voksne katte, der markerer, ophører ofte med dette kort tid efter de kastreres. Der er lidt flere hunkatte end hankatte, der fortsætter med at markere trods neutralisation.

Når katten markerer, står den typisk op på alle fire ben med bagdelen vendt mod det objekt, den markerer på. Den står og tripper på bagbenene, mens halen sitrer i lodret stilling. Urinen afgives lige bagud med et eller flere sprøjt. Urinmarkering kan også ske ved, at katten sætter sig almindeligt ned.

Årsag til pludselig urinmarkering kan findes i ændringer i kattens miljø. Enhver ting, der forstyrre dens mentale balance kan medføre urinmarkering. Dette gælder f.eks. straf, manglende opmærksomhed, manglende opfyldelse af basale behov, nye dyr i husholdningen eller hos f.eks. naboen, ny baby, skilsmisse, dødsfald mv.

Når en urenlig kat tømmer blæren

Den anden type urenlighed, hvor katten sætter sig ned og tisser uden for kattebakken et uhensigtsmæssigt sted (sengen, sofa, vasketøj, måtter, sko, tæpper osv.), er vanskeligere at behandle. Denne type urenlighed kan også omfatte afføring udenfor bakken, men ofte benytter katten bakken til det ene og er så urenlig med det andet.

Man ser ofte denne type urenlighed med urin hos katte i alderen fra ½-1 år. Hos disse katte er der stor sandsynlighed for de stopper med problemet, når de neutraliseres og/eller bliver ældre. Man er dog nødt til at forsøge at få kattens adfærd ændret, så det ikke bliver en vane. Her skal man sørge for den ikke har mulighed for at tisse på det, den ikke må (fjern vasketøj fra gulvet, sæt låg på vasketøjsspanden, luk til værelset osv.).

Hvordan skal man forholde sig ved strintning?

Neutralisering er det første, man bør gøre. Der er meget stor sandsynligvis for, dette alene vil hjælpe næsten med det samme.

Hvis der er en anden faktor, der er oplagt årsag til urenligheden, er det selvfølgelig en god ting at fjerne denne faktor. Normalt er det dog ikke så let at finde årsagen.

Det er meget vigtigt at sikre sig, at alle kattens basale behov er opfyldt. Desuden kan det anbefales, at man bruger Feliway og Zylkene / Calm.

Feromoner og fodertilskud ved urenlig kat

Mulige tilskud man kan give er:

 • Feliway er feromoner (duftstoffer), som svarer til de feromoner, kattene afsætter, når de gnider hovedet op af ting. Disse feromoner lugter ”trygt” for katten, og når Feliway benyttes, vil området dufte ”trygt” for katte.
 • Zylkene er kapsler med et mælkeprotein, der sætter sig på specielle receptorer i hjernen og medfører nedsat stress og nervøsitet.
 • Calm er et foder, hvor selve foderpillen er overtrukket med det samme mælkeprotein.

Det er en rigtig god ide, at benytte både Feliway og Calm / Zylkene tilskud når man har en urenlig kat, hvor det skyldes stress. Man skal gøre sig klart, at det ikke altid er den eneste løsning, men bruges som supplement.

Rengøring efter kattens urinmarkering

Det er vigtigt ikke at vaske områderne hvor katten har urinmarkeret af med vaskemiddel der indeholder klorin eller salmiak. Disse stoffer ligner de duftstoffer, der er i urin, og de kan forværre problemet. Hvis objektet, der er strintet på, kan vaskes, kan man efterfølgende skylle det med en tilsætning af fyrrenåleolie eller citronolie i sidste hold skyllevand eller lægge mølkugler / stærke krydderier på området. Mange katte kan ikke lide disse dufte.

Man kan også forsøge at sætte kattebakken det sted, hvor katten strinter, og når den så begynder at benytte denne i stedet, flytte den 20-30cm hver dag hen mod det sted, hvor man ønsker bakken skal stå. Desuden kan man forsøge at skifte kattegrus, da nogle katte foretrækker en slags grus frem for en anden.

Man kan også forsøge at fodre katten eller placere legetøj på det sted, hvor katten er urenlig eller ændre på underlaget ved f.eks. at lægge stanniol ud eller et tæppe i et stykke tid.

Afstraffelse af urenlig kat

Man må under ingen omstændigheder straffe katten, når den har strintet. Dette vil yderligere stresse katten, da den ikke vil forbinde straffen med urinmarkeringen. Hvis man tager katten i nakken og placerer den i kattebakken, vil den forbinde kattebakken med straffen og ikke det, at den har strintet.

Den eneste afstraffelse er, hvis man tager katten i at strinte mens den gør det, da kan man enten sige ØV eller lignende eller man kan sprøjte på den med en vandpistol. Men det skal ske SAMTIDIG med den strinter og ikke bare et sekund efter den har gjort det, da dette ville have modsat effekt.

Medicinsk behandling af urenlig kat

Hvis intet andet virker, kan man forsøge at behandle en urenlig kat med kønshormoner eller beroligende midler. De bedste resultater fås med injektion af langtidsvirkende kønshormoner. Ofte ses effekt efter få dage. Undertiden er det nødvendigt at genbehandle efter en måned. Behandlingen skal oftest gentages halvårligt. Man skal vide, at der kan være mange bivirkninger ved brug af kønshormoner. Dette kan f.eks. være kræft, stofskiftelidelser, sukkersyge mv. Det er derfor dette vælges som sidste udvej. Det er ved strintning, der ses bedst effekt ved injektion med kønshormoner.

Find dyreklinik

Hvorfor tømmer katten blæren udenfor kattebakken?

Den anden type urenlighed hos kat, tømning af blæren, har nogle yderligere punkter man skal være opmærksom på.

Urenlig kat kan skyldes modvilje overfor kattebakken

En urenlig kat kan have modvilje overfor kattegruset. Den vil ikke udføre de sædvanlige skrabe bevægelser før og efter besøget på kattebakken. Den kan finde på at stå på kanten af bakken for at undgå at træde i gruset og kan ryste poterne efter besøget i kattebakken. Der er stor variation i dette mønster, men i værste fald benytter katten ikke bakken, men anvender andre steder, hvor den så udfører skrabe bevægelserne bagefter.

Bakken skiftes måske ikke hyppigt nok. Der kan være for mange katte om for få bakker. Kattebakken kan være placeret et sted, hvor der ikke er ”privatliv” og ro nok (f.eks. ved en dør eller ved siden af vaskemaskinen). Måske er kattebakken placeret tæt på mad og vand, hvilket er meget unaturligt for kattene og kan få katte til ikke at benytte kattebakken. Hvis katten har haft ubehagelige oplevelser med kattebakken, som f.eks. være en smertefuld blærebetændelse eller forstoppelse eller måske forkert afstraffelse, hvor ejeren har smidt den i kattebakken fordi, den var urenlig. Alle disse ting kan medføre modvilje mod kattebakken.

Angst, heriblandt separationsangst

Urenlighed som følge af ejers fravær skyldes separationsangst hos katten. I modsætning til hunde, der viser separationsangst indenfor den første time efter adskillelsen, vil katte ikke demonstrere denne angst, før der er gået et døgn eller mere.

Angsten kan give sig udslag i en urenlig kat og ofte i tilknytning til ejerens hjemkomst. Stimuli som synlige kufferter kan udløse senere urenlighed. Ofte vil katten være urenlig på steder, som har lugt af ejer (senge, brugt tøj, favorit møbler mv.).

Angst overfor en person i huset kan også føre til urenlighed simpelthen fordi katten ikke tør komme frem for at benytte bakken.

Urenlighed kan ses efter afstraffelse eller hvis katten ikke får mad til tiden (ikke har opfyldt sine basale behov i dette tilfælde fri adgang til mad).

Undgå at katten tømmer blæren uhensigtsmæssigt

Først og fremmest skal man sikre sig, at alle kattens basale behov er opfyldt. Dernæst skal katten neutraliseres, hvis den ikke er dette allerede. Dernæst skal man gøre kattetoilettet mere attraktivt og gøre de uønskede toiletsteder mindre attraktive for katten. Det vil sige:

 • Kattebakken skal være helt ren og lugtfri
 • Kattebakken står et egnet sted, hvor der er ro og kattens behov for privathed kan opfyldes.
 • Der skal findes egnet skrabemateriale i, rundt om, i nærheden af bakken. Gerne det materiale katten er urenlig på.

Ny kat i hjemmet

Når man får en ny kat, er det vigtigt, den til start har et begrænset område at færdes i og straks bliver præcenteret for kattebakken. Når den har vænnet sig til kattebakken og rummet, kan den gradvist integreres i den øvrige del af huset.

Konklusion

Vigtigst af alt er tålmodighed og detektivarbejde. Find årsagen til at katten er blevet stresset og fjern årsagen, hvis det er muligt. Eller som minimum gør årsagen mindre. Der er ingen nemme løsninger, og man må regne med, at det tager lidt tid, før problemet er løst, men det kan løses i langt de fleste tilfælde.