Min hund vil ikke spise

Din hund vil ikke spise, hvad gør du? Første skridt er at finde årsagen. Hundens manglende appetit kan skyldes flere forskellige ting, bl.a. sygdom, hormoner, angst, at den er kræsen mm.

Der er stor forskel på, hvor fokuserede hunde er på mad. For nogle hunde er det helt normalt ikke at spise, når madskålen sættes ned til dem. De kan eventuelt gå hele dagen uden at spise eller kun tage ganske lidt. For andre hunde er fodring en meget vigtig del af deres dagligdag, og det vil være unormalt, at hunden ikke straks spiser op, når den tilbydes foder. Med de forskelle for øje beskrives her hvilke årsager, der kan være til, at en hund ikke vil spise.

Årsager til at hunden ikke vil spise

Der kan være flere årsager til, at hunden ikke vil spise. De mere almindelige beskrives her. Det anbefales altid at konsultere en dyrlæge for at få vurderet hundens almentilstand, hvis hunden ikke har spist i mere end et døgn. Dette er især vigtigt for de hunde, som plejer at spise op, når de tilbydes foder. For hunde, der ofte lader foderet stå, kan det være vanskeligt at vurdere alvoren i, at de har ladet foderet stå hele dagen. En tommelfingerregel er dog, at hvis hunden ikke har spist i over et døgn, bør den tilses og vurderes af en dyrlæge.

Hunden er syg

Nedsat appetit er et meget almindeligt sygdomstegn og kan derved ses ved rigtig mange forskellige sygdomstilstande. Det, at hunden har nedsat appetit, kan således ikke bruges til at afgøre, hvilken sygdom der er tale om. Typisk vil dette tegn på sygdom være ledsaget af flere andre symptomer, som kan indsnævre listen over mere sandsynlige sygdomme. Vær derfor opmærksom på om der er andre tegn på at din hund er syg, og husk at beskrive dem for dyrlægen, når din hund er til undersøgelse.

Hunden er ikke sulten

En hund der lige har fået et måltid, vil typisk virke mindre sulten, end en der er ved at skulle fodres.

Men som beskrevet, er nogle hunde mere fokuserede på mad og godbidder end andre. Dem, der ikke er så fokuserede på mad, vil lettere blive distraheret og vælge foder fra, hvis der er forstyrrelser omkring dem. Det kan blot være lidt støj, nye dufte og lignende. Det kan resultere i at hunden ikke vil spise, og at de dermed sagtens kan springe en fodring over.

Hunde, der er meget fokuserede på mad, kan også blive distraherede og vælge godbidder fra for eksempel i en træningssituation. Som regel skal der dog væsentligt mere til, før det sker.

Her er det hundeejeren, der bedst kender sin hund og ved, om det er normal eller unormal adfærd for denne hund.

Hunden er påvirket af hormoner

Kønsdrift er som regel stærkere end trangen til mad. Det betyder også, at tæver, der er i løbetid, kan have nedsat appetit både under løbetiden men også i den efterfølgende periode på cirka 2 måneder, hvor der er et hormonniveau i blodet, som påvirker tævens adfærd og kan give anledning til pseudodrægtighed, også kaldet ’falsk drægtighed’. Hanhunde kan ligeledes have nedsat appetit i perioder, hvor tæver i nærområdet går i løbetid. De bliver ganske enkelt distraheret af sanseindtryk, som er stærkere end trangen til mad. Hormoner kan derfor være årsagen til, at din hund ikke vil spise.

Hunden er stresset elle angst

Når en hund bliver angst, aktiveres dens kæmp-eller-flygt-respons i hjernen. Det betyder at basale behov, som at spise og mærke sult, slukkes. Det er derfor almindeligt, at hunde der er bange, eksempelvis for fyrværkeri eller tordenvejr, ikke vil spise. Tilsvarende vil en hund, der sættes i en stressende situation, kunne have nedsat appetit. Eksempler på dette kunne være at have mange gæster på besøg, eller at hunden er sammen med en anden hund, der udviser dominansadfærd over for den.

Hunden er kræsen

De hunde som ikke er særligt fokuserede på mad, vil lettere kunne vise nedsat appetit ved ændringer i deres foders sammensætning. Således kan de have brug for tilvænning ved skift mellem fodertyper uanset om det er tørfoder, vådkost eller hjemmelavet diæt.

Find årsagen til at din hund ikke vil spise

Hvis din hund ikke vil spise eller har nedsat appetit, er det værd at overveje, om det kan skyldes nogle af de nævnte normalfysiologiske årsager, som for eksempel hormonpåvirkning, stresspåvirkning eller mæthed.

Derudover bør man være særlig opmærksom på, om der er andre symptomer, for eksempel sløvhed eller opkastninger, som kunne tyde på underliggende sygdom.

Tag dyrlægen med på råd for at vurdere, om det skal undersøges nærmere. Læs mere om det nedenfor.

Hvornår bør dyrlægen kontaktes?

  • Når din hund ikke vil spise og det har stået på i mere end 1 døgn, bør dyrlægen kontaktes.
  • Er der snarere tale om nedsat appetit, mere end ophør med at spise, kan man som hundeejer bedre se det an. Det bør overvejes om nogle af de i teksten ovenfor nævnte faktorer kunne spille ind.
  • Hvis den nedsatte appetit resulterer i vægttab eller der samtidig er andre sygdomstegn, for eksempel at hunden virker sløv eller kaster op, bør dyrlægen kontaktes.
  • Tilsvarende anbefales det at spørge dyrlægen til råds, såfremt den nedsatte appetit varer ved.

Gode råd til fodring når din hund ikke vil spise

Ved at fodre med en velafbalanceret kost, kan man sikre korrekt og optimal ernæring af sin hund.  Næringsbehovet kan afhænge af hundens stadie i livet, størrelsen af hunden og eventuelle særlige sundhedsbehov. Dyrlægen kan være behjælpelig med at vejlede omkring fodring og ikke mindst korrekt vægt af hunden.