katteinfluenza

Katteinfluenza kan smitte indirekte via mad, vandskåle, menneskers hænder og tøj, hvis de har været i berøring med en syg kat.

Det vi i dag populært kalder katteinfluenza er ikke en influenzavirus som hos mennesker, men et kompleks af flere forskellige faktorer, primært forskellige vira, der giver symptomer i de øvre luftveje og i mange tilfælde også øjnene.

De øvre luftveje hos katte består ligesom hos andre dyr og mennesker af næse, næsehuler, bihuler, svælg, strubehoved og luftrør.

Årsag til katteinfluenza

Hvis en kat udvikler symptomer på katteinfluenza, vil det i de fleste tilfælde være tale om Herpesvirus og/eller Calicivirus. Bakterier som f.eks. Bordetella bronchiseptica (som vi kender fra kennelhoste hos hunde) eller katte klamydia (Chlamydiophilia felis), kan ligeledes forårsage infektioner i de øvre luftveje hos katte.

Smitte

Katteinfluenza ses ofte steder, hvor mange katte opholder sig sammen. Det gælder specielt uvaccinerede katte. Infektionen overføres ved direkte kontakt eller hvis en kat kommer i kontakt med sekret fra en syg kat (f.eks. næseflåd). Smitte kan også ske indirekte via mad, vandskåle, menneskers hænder og tøj, hvis de har været i berøring med en syg kat.

Symptomer ved katteinfluenza

Fra katten er smittet til den udviser symptomer på katteinfluenza, vil der oftest gå mellem 2 til 6 dage. Symptomerne vil ofte være:

  • Nysen
  • Hoste
  • Flåd fra næse og øjne

Kattens appetit er afhængig af dens lugtesans og da katte med katteinfluenza oftest får tilstoppet næser, har dette stor betydning for ædelysten. Det betyder at mange katte med katteinfluenza vil få nedsat appetit. Desuden får mange feber og nogle får sår i munden.

I nogle tilfælde kan der tilstøde sekundære infektioner til og katten kan udvikle en lungebetændelse.

Behandling for katteinfluenza

Ligesom hos mennesker der smittes med influenza, er der ingen behandling mod virus. Det vil sige, hvis en kat smittes med katteinfluenza vil behandlingen primært være:

  • Støtte behandling, så som sikre sig katten får nok mad og drikke
  • Holde øjne og næse rene
  • Holde katten lun (holde den indendørs)

For at sikre sig katten spiser nok kan man servere vådkost, der oftest lugter kraftigere end tørkost, desuden kan man forsøge at varme fodret til omkring 38-42 grader, der ligeledes gør at fodrets lugt øges.

Milde symptomer heler oftest sig selv i løbet af en uge, mens katte med mere alvorlige symptomer og sekundære infektioner, kan have brug for mere pleje i form af drop hos dyrlægen, smertestillende, febernedsættende medicin og i tilfælde med sekundære bakterielle infektioner ligeledes antibiotika.

Det er meget vigtigt aldrig at give sin kat lægemidler beregnet til mennesker, da disse kan være livsfarlige for mennesker. F.eks. kan meget små mængder paracetamol (Panodil/pamol) forårsage leversvigt og slå katten ihjel.

Forebyggelse

Herpes virus er en kronisk infektion. Det vil sige, hvis katten først er blevet smittet, vil den altid bære virus i kroppen. Det betyder ikke, den vil have symptomer, men hvis kattens immunforsvar på et tidspunkt bliver svækket, kan herpes virus aktiveres og forårsage symptomer igen.

Den bedste forebyggelse af katteinfluenza er vaccination. Vaccination mod herpesvirus og calicivirus er en del af det grundlæggende vaccinationsprogram vi anbefaler i Danmark. Vaccinerede katte kan stadig blive smittet, men de vil oftest ikke udvikle symptomer på sygdom og skulle de gøre det, er det markant mildere symptomer end hos uvaccinerede katte.

Find dyreklinik