Hundens tandsæt

Hundens tandsæt består for en voksen hund af 42 tænder

Hvor mange tænder har en hund?

En voksen hund har normalt 42 tænder i sin mundhule. Dette gælder mærkelig nok for alle hunderacer uanset størrelsen på hundens mund og kæbe. Tændernes størrelse og deres placering i munden varierer racerne imellem. På den måde er det som regel muligt for alle tænder at passe i de forskellige hunderacers munde.

Det er relativt almindeligt, at hunde ikke får alle deres 42 tænder. Dette skyldes som regel genetiske faktorer, som f.eks. pladsmangel i visse hunderacer. Det kan også skyldes at tanden findes, men at den simpelthen ikke vokser ud. Derfor er det vigtigt at være ekstra opmærksom på din hunds tænder under tandskiftet fra mælketænder til blivende tænder.

Mælketænder hos hund

Hvalpe fødes uden tænder, men allerede efter fire til seks uger kan de første mælketænder begynde at vokse frem. Mælketændernes frembrud ses på dette tidspunkt uanset hunderace. Hunde har mælketænder indtil de er ca. fire til seks måneder gamle. Efter dette tidspunkt har de fleste hunde normalt mistet deres mælketænder og skiftet tandsæt til de blivende tænder. I overgangen fra mælketænder til de blivende tænder kan hunde i en periode gå rundt med løse tænder. Hunden vil som regel være helt upåvirket af mælketændernes løsning. Dog sker det nogen gange at hunde lugter en anelse dårligt ud af munden, eller at de har en tendens til at bide mere i ting end de ellers plejer at gøre.
Nogle hunde kan også få smerter i munden i forbindelse med tandskriftet.

Fjernelse af mælketænder

Det er oftest ikke nødvendigt at fjerne mælketænder hos hunde, da de selv falder ud i løbet af hundens første halve leveår i forbindelse med tandskifte. Nogle gange falder mælketænderne dog ikke selv ud og fænomenet tilbageholdte mælketænder opstår. Tilbageholdte mælketænder hos hund kan i værste fald give tandstillingsfejl og fejl i udviklingen. Løsningen på problemet er at operere den tilbageholdte mælketand ud.

Læs mere om tilbageholdte mælketænder

Blivende tænder

Hunde er ca. fire til seks måneder gamle, når hundens blivende tandsæt er vokset frem. Ligesom mennesker har hunde både kindtænder, hjørnetænder og fortænder. Hunde adskiller sig dog fra mennesker, ved at de ikke har visdomstænder. De vigtigste tænder hos hunde er deres hjørnetænder, som de bruger til at jage vildt, kæmpe og bære med, og de bagerste store kindtænder, som de bruger til at tygge med.

Tandstilling hos hund

Hunde har overvejende et skærende bid, hvilket vil sige, at de kun tygger på de bagerste kindtænder. Den normale tandstilling hos hund er når overkæbens fortænder sidder lige akkurat udenfor underkæbens fortænder. Derudover er normalt tandstilling hos hund når underkæbens hjørnetænderne sidder foran overkæbens hjørnetænder uden at spidsen af tanden rammer tandkødet. Normal tandstilling hos hund kaldes også for saksebid. Navnet kommer af at tænderne krydser forbi hinanden når hunden lukker munden på samme måde som bladene på en saks.

Unormal tandstilling og fejlstillede tænder hos hunde ses hyppigere hos de kortsnudede hunderacer end hos andre hunderacer, da de har samme antal tænder (42 tænder), men tænderne sidder på en meget mindre kæbe og pladsproblemer kan opstå.

Overbid, underbid og tangbid hører under den overordnede kategori fejlbid. Overbid ses hyppigst hos de spidssnudede hunderacer mens underbid hyppigst ses hos de kortsnudede hunderacer. Tangbid er en betegnelse for et ganske lille underbid, hvor undermundens og overmundens fortænder præcist møder hinanden.

Problemer der kan opstå ved en unormal tandstilling

Hundes lange og skarpe tænder gør at forkert tandstilling (fejlbid) forårsager relativ stor skade og ubehag for dyret. Modsat mennesker lider hunde oftest af deres fejlbid med smerte til følge. Ved unormal tandstilling i form af enten underbid eller overbid, vil tænderne ramme hinanden og på den måde slide hinanden i stykker. Begge varianter kan være lige smertefuldt for hunden, og dyrlægen bør foretage en grundig undersøgelse af mundhulen for at kunne anbefale passende behandling.