Diskusprolaps hos hund

Visse racer er disponerede for udvikling af diskusprolaps hos hund. I mange år har gravhunde-racerne været i fokus for denne sygdom, men de senere år har en række andre racer desværre kommet i samme fokus: det gælder f.eks. fransk bulldog, mops, beagle, pekingeser, basset-typer og de mindre coton-/bichon-typer.

 

 

Hvad er en diskusprolaps?

En diskusprolaps hos hund opstår, når den disk, som ligger mellem 2 ryghvirvler, flytter sig og trykker på rygmarven. Under normale forhold er disken en lille gelatine-blød struktur, som ligger imellem hver af de mange ryghvirvler, og disken fungerer som en slags stød-absorber under bevægelse. Med tiden kan disken tabe noget af sin væske og dermed også sin elasticitet, og det øger risikoen for, at disken kan blive overbelastet, og i værste fald presses væk fra sin normale position og op mod rygmarven. Det giver ofte hunden smerter, men også nedsat funktion af de mange, mange trykfølsomme nervetråde, som udgør rygmarven.

Generelt gælder, at jo ældre hunden bliver, des større er risikoen for at kunne få en diskusprolaps, dog sådan at visse racer allerede i en ung aldersgruppe har en forøget risiko.

Diskusprolaps hos hund fra Hills Atlas of Veterinary Clinical Anatomy

Racer der er disponerede for en diskusprolaps

Visse racer er disponerede for udvikling af diskusprolaps. I mange år har gravhunde-racerne været i fokus for denne sygdom, men de senere år har en række andre racer desværre kommet i samme fokus: det gælder f.eks. fransk bulldog, mops, beagle, pekingeser, basset-typer og de mindre coton-/bichon-typer. Hos de større racer ser vi sjældent diskusprolaps, men det forekommer dog.

Symptomer på diskusprolaps hos hund

Symptomer på diskusprolaps hos hund kan opstå ganske pludseligt og tydeligt, men ofte registrerer ejer over flere dage, at symptomerne starter i det små og gradvist tiltager. Det er ikke altid forbundet med aktivitet og anstrengelse, ofte kan det ske under ganske rolige forhold derhjemme.

Symptomerne afhænger noget af hvor i ryggen, diskusprolapsen er opstået. Hunden udviser tegn på smerter, bliver urolig, vil ikke længere springe op i sofaen eller bag i bilen, går med krum, stiv ryg og tager kun små skridt. Senere i forløbet kan der opstå lammelse af især bagbenene, som virker ukoordinerede eller måske endda slæber efter hunden, som overvejende trækker sig frem med forbenene.

Tidsfaktoren har også betydning, for en lille diskusprolaps, som udvikles hurtigt (i løbet af få timer) giver ofte flere og værre symptomer, end en stor diskusprolaps, der udvikler sig langsomt (over mange dage). Hvis diskusprolapsen sidder i halsen, vil hunden typisk være meget smertepræget, ”stiv” i sine bevægelser, undgå at dreje hovedet, og står ned sænket hoved.

Smerter i forbindelse med diskusprolaps hos hund

Det er næsten altid forbundet med smerter, når en hund får en diskusprolaps. Smerterne kan variere fra ganske lidt til at være så voldsomme, at man næsten ikke kan få kontakt med hunden. I sjældne tilfælde med udvikling af lammelse, oplever man kun ganske lidt smertereaktion fra hunden, idet diskusprolapsen har trykket på de nerver, som skulle overføre smerten, og hunden kan ikke længere mærke noget.

Hvordan stiller dyrlægen diagnosen?

Ved almindelig klinisk undersøgelse vil dyrlæge ofte kunne få en begrundet mistanke om en diskusprolaps, selv om symptomerne i starten ligner mange andre smertevoldende sygdomme. Det er vigtigt, at man får mærket hundens ryg igennem, og får en idé om hvor diskusprolapsen sidder, f.eks. i halsen, i overgangen mellem bryst- og lænderyggen, eller i den bagerste lænde-ryg. Dyrlægen vil også vurdere hundens neurologi, d.v.s. nerve-symptomer, herunder især begyndende udvikling af mulige lammelser.

Røntgen-undersøgelse af ryggen vil ofte blive anbefalet, og selvom det ikke er muligt at se en prolaps på røntgen, kan der udføres en kontrastundersøgelse af rygmarven, hvor man ofte vil have en fornemmelse af prolapsens placering.

De seneste ca. 10-15 år har man i Danmark kunnet CT-scanne hundes rygge for diskusprolaps, og det er den bedste metode til at få afklaret præcis hvor i ryggen og hvor omfattende en diskusprolaps, der er tale om. I dag anbefales det derfor, at bruge CT scanning fremfor røntgen. Endnu en fordel ved CT scanning er, at man efter en operation kan CT scanne igen, og tydeligt se om al materialet fra diskusprolapsen er fjernet.

CT-scanning har i dag kraftigt forbedret dyrlægens mulighed for at hjælpe med den rigtige behandling, og har afgørende forbedret prognosen ved diskusprolaps hos hund.

Behandling af diskusprolaps hos hund

Mange tilfælde af diskusprolaps kan i dag behandles med succes, og succeen afhænger bl.a. af diskprolapsens placering, omfang og tidsforløb. Man kan i visse situationer vælge at behandle konservativt, d.v.s. med ro og smertestillende behandling, men ofte vil man i dag anbefale CT scanning og operativ behandling, da resultaterne er meget opløftende.

Ved operationen fjerner man typisk en del af det knoglevæv, som låser rygmarven inde, og derefter det diskus-materiale, som har forskubbet sig, og som trykker på rygmarven. Operationen foregår typisk på specialiserede dyrehospitaler, såsom Evidensia Karlslunde Dyrehospital og Evidensia Faxe Dyrehospital, da det kræver CT-scanning og ofte efterfølgende kræver nogle dages indlæggelse.

Pris for behandling af en diskusprolaps

Prisen for behandling af en diskusprolaps afhænger bl.a. af diskprolapsens placering, omfang og tidsforløb. Det er derfor nødvendigt at få foretaget en ortopædisk undersøgelse, før der kan lægges en plan og udarbejdes et prisoverslag.

Dækker sygeforsikringen diskusprolaps hos hund?

Ja, i mange tilfælde vil en almindelig hundesygeforsikring i dag dække undersøgelse og behandling for en diskusprolaps. Det er altid en god idé at undersøge med sit forsikringsselskab, inden man giver accept til videre behandling og evt. operation, idet enkelte forsikringsselskaber tager visse forbehold, eller har et loft for dækningen. Det vil fremgå af forsikringspolicen, og ellers er mange forsikringsselskaber behjælpelige med yderligere oplysninger.

Genoptræning efter en diskusprolaps

Efter operationen skal hunden holde sig i ro de første uger, og må helst ikke springe op, eller lege for vildt. Det vil ofte betyde, at hunden skal luftes i snor i rolige omgivelser, f.eks. i ejers have eller i parken hvor der ikke er for mange andre hunde. I en del tilfælde, og især hvor hunden har haft lammelser, kan man have stor glæde af et egentligt program med rehabiliterings-forløb med genoptræning i ugerne efter operationen, og der findes i Evidensia flere centre for en sådan genoptræning, som også kan omfatte genoptræning med vandløbebånd. Et sådant program kan strække sig fra få dage til mange uger, dog typisk 2-4 uger.

Genoptræning i Water Walker på Evidensia Slotsbyen Dyreklinik i Hillerød.
 

Hvordan ser fremtiden ud for en hund der har haft en diskusprolaps?

Selv om en diskusprolaps stadig i dag er en alvorlig diagnose, så er prognosen ved korrekt og rettidig behandling god, og langt de fleste hunde kan komme sig fint oven på diagnosen, uden synlige mén. Desuden vil de fleste hunde have en normal eller næsten bevægelse, og kan derfor ofte genoptage deres aktive hundeliv nogle uger efter behandlingen.

Evidensia

Dyreklinikker der kan hjælpe