Coronavirus hos kat (Feline Corona Virus)

Corona virus hos kat (FCoV) er en meget udbredt virus blandt tamkatte og store vildtlevende katte. Der findes to typer af corona virus hos kat, hvoraf den mest alvorlige men også sjældne form Feline Infektiøs Peritonitis (FIP) ses hyppigere hos nogle racekatte f.eks. Hellig Birma, Ragdoll og Rex racerne. Kattens corona virus (FCoV) må ikke forveksles med Covid-19.

Kattens corona virus (FCoV) må ikke forveksles med Covid-19, der smitter mellem mennesker og som for øjeblikket er et stort problem i hele verden (forår 2020). Både FCoV og Covid-19 er corona vira, men der er tale om forskellige strenge af corona virus og de smitter ikke mellem forskellige arter. Katten og også hundens corona virus er en såkaldt alfa-corona virus, mens Covid-19 er beta-corona vira.

Kattens corona virus er en meget udbredt virus blandt tamkatte og store vildtlevende katte. Med undtagelse af enkelte isolerede populationer af katte, som for eksempel på Falklandsøerne, er kattens corona virus fundet i hele verden inklusive hos geparder og andre af store katte. Man estimerer at mellem 5-96% af alle tamkatte er positive for corona virus.

I langt de fleste lande er sygdommen mere udbredt mellem racekattene end hos huskattene. Årsagen til dette er blandt andet, at racekatte oftere holdes som inde katte og i større antal end huskattene. Huskattene har oftest større arealer at være på og de bruger ikke så hyppigt kattebakker eller deler kattebakke med mange andre katte.

Hvad er Feline Corona Virus?

Kattens corona virus Feline Corona Virus (FCoV) er en stor rund indkapslet virus partikel. Den hører under Coronaviridae, hvor f.eks. også de artsspecifikke corona vira hos hunde, grise og heste samt Covid-19 hos mennesker hører under.

Indkapslingen af corona virusset betyder, at det let inaktiveres af de fleste rengøringsmidler i husholdningen, desinfektionsmidler, damp og vask ved 60 grader. Men corona virus kan overleve i op til syv uger i et tørt miljø. Corona virus er en meget smitsom virus og smitter hos katte hovedsagelig indirekte via afføring.

To typer

Kattens corona virus har to forskellige typer, der generelt refereres til som:

  • Feline enteritisk Corona virus (FECV), hvor corona virus primært deles i tarmvævet.
  • Feline infektiøs peritonitis virus (FIPV), der er den alvorlige, men også meget sjældne form. Ved FIP deler virus sig i monocytterne, der er en del af blodets celler.

FIP opstår ved tarmformen af corona virus muterer i den enkelte kat. FIP formen smitter ikke fra kat til kat og det er vigtigt at gøre sig klart at testes en kat positiv for antistoffer mod kattens corona virus, betyder det ikke at katten har FIP. Til gengæld hvis katten ikke har antistoffer mod kattens corona virus, er sandsynligheden for den har FIP meget lille.

Det er hyppigst katte under 2 år, der udvikler FIP og FIP ses hyppigere hos f.eks. Hellig Birma, Ragdoll og Rex racerne

Symptomer på Corona virus hos kat

De fleste katte, der smittes med corona virus vil ikke få symptomer eller får kun lette symptomer fra mavetarmkanalen. Symptomer på kattens corona virus er ofte milde og forbigående.

Hvis katten udvikler symptomer vil det hyppigst være;

  • Let diarre
  • Nogle kan være lidt nedstemte
  • En dag eller to med let feber
  • En dag eller to med nedsat appetit.

Som beskrevet er det kun meget få, der udvikler den mere alvorlige form FIP.

Symptomerne på FIP varierer meget, men et af de mere kendte symptomer, der også har givet navnet til sygdommen, er bughindebetændelse med væske i bughulen (peritonitis).

Sådan smitter corona virus hos kat

Corona virus hos kat smitter via afføring og hovedkilden til smitte er kattebakken. Katte bliver smittet når de får corona virus fra afføring på pelsen og de efterfølgende får det i munden, når de soignere sig.

Corona virus vil efter optagelse dele sig i tyndtarmens celler og vil herefter udskilles i afføringen indenfor 1 uge. Cirka 2 uger efter katten er smittet, vil virus også kunne findes i tyktarmen. Katten begynder at danne antistoffer 10-28 dage efter den er smittet med corona virus.

Katten vil fortsætte med at udskille virus i uger, måneder og i sjældne tilfælde hele livet. Enkelte katte vil, trods de er positive for corona virus, ikke udskille virus. Jo højere antistof niveau, jo større er risikoen for at katten udskiller virus.

Når katten ikke længere er smittet med corona virus, vil dens immunitet kun være kortvarig og den kan gensmittes efter kort tid.

Det er som sagt vigtigt at vide, at den muterede form af corona virus, den der forsager FIP, ikke smitter fra kat til kat. FIP katte vil dog stadig udskille corona virus, der smitter til andre katte.

Smitte med Covid-19 fra kat til menneske

På nuværende tidspunkt (april 2020) er eksperterne enige om, der ikke er evidens for kæledyr udgør en risiko for smittespredning af Covid-19 eller kan blive syge selv.

IDEXX – et af de meget store Europæiske laboratorier har testet tusindvis af hund og katte i Europa for SARS-CoV-2, der er den virusstreng der er ansvarlig for Covid-19 og der er ingen dyr der er testet positive.

Lever en kat (eller hund) i tæt kontakt med et menneske, kan mennesket, der er smittet med Covid-19, overføre Covid-19 til dyrets pels. Dette kan for eksempel ske, hvis den syge person håndterer dyret, ved at kæle med dyret, kysse på dyret eller hoste ved siden af dyret. Hvis dyret efterfølgende kommer i kontakt med en anden person, vil denne person kunne få overført virus fra dyrets pels til f.eks. hænderne.

Der er i disse tilfælde tale om smitte fra menneske til menneske og ikke fra dyr til menneske.

Behandling af corona virus hos kat

Katte der smittes med kattens corona virus og som udvikler symptomer på mavetarmproblemer vil behandles symptomatisk med for eksempel skånekost, tilskud af mavetarmbakteriekulturer, stoppende midler, væske hvis det er nødvendigt og ejerne vil skulle sørge for ekstra god hygiejne i hjemmet.

Skulle en kat udvikle FIP er der ingen behandling og katten vil i langt de fleste tilfælde ende med at blive aflivet.

Der er endnu ikke udviklet en effektiv vaccine mod corona virus til katte, trods corona virus har været kendt i mange år.

Det vigtigste i håndteringen af corona virus hos katte er det samme som hos mennesker: God hygiejne!