Academy

Evidensia Academy

Efteruddannelse spiller en central rolle i Evidensia. Vi ønsker at stå på et stærkt fagligt fundament, hvor vores medarbejdere løbende styrker deres kompetencer. Evidensia Academy er vores tiltag til at få en stærk og fagligt sund branche.

Evidensia Academy tilbyder efteruddannelse til alle faggrupper inden for veterinærmedicinen. Langt de fleste af uddannelsesprogrammerne er åbne for alle, både Evidensias medarbejdere og medarbejdere fra eksterne klinikker. Der tilbydes både korte kurser på 2-3 dage og længere efteruddannelsesprogrammer, der ender med en eksamen. Alle kurser og efteruddannelsesprogrammer er praktisk orienteret i forhold til deltagernes arbejde på klinikkerne.

Evidensia Academy tilbyder kurser i hele Skandinavien. Evidensia Academy’s kursuscenter ligger i Greve, syd for København, men der udbydes også kurser i Oslo, Stockholm, Malmö, Göteborg og Helsinki.

Se mere om aktuelle kurser på: www.evidensiaacademy.com