IVCEvidensia Academy

IVCEvidensia Academy

Efteruddannelse spiller en central rolle i Evidensia. Vi ønsker at stå på et stærkt fagligt fundament, hvor vores medarbejdere løbende styrker deres kompetencer. Evidensia Academy er vores tiltag til at få en stærk og fagligt sund branche.

Evidensia Academy tilbyder efteruddannelse til alle faggrupper inden for veterinærmedicinen. Uddannelsesprogrammerne er åbne for alle Evidensias medarbejdere. Der tilbydes både korte kurser på 2-3 dage og længere efteruddannelsesprogrammer, der ender med en eksamen. Alle kurser og efteruddannelsesprogrammer er praktisk orienteret i forhold til deltagernes arbejde på klinikkerne.

IVCEvidensia Academy tilbyder kurser i hele Europa.

Se mere om aktuelle kurser på: www.evidensiaacademy.com

Se mere om aktuelle kurser

EVIDENSIA ACADEMY