Har min hund hudkræft?


Kan hunde få hudkræft?

Ja, hunde kan godt få hudkræft, men det skal understreges, at det ikke er alle knuder i huden, der er kræft. Hudkræft er den hyppigst diagnosticerede form for kræft hos hund. Nogle racer er arveligt disponerede for hudkræft.

Symptomer på at hunden har hudkræft?

Hudkræft hos hund viser sig som knuder i huden eller slimhinder. Det kan føles som om de ligger på/i huden, eller lige under huden. Nogle former er pigmenterede (melanomer), nogle er røde eller blødende og nogle former ændrer ikke hudens udseende. Nogle typer hudkræft er kløende, så hunden klør med poten, eller bidder/slikker på hudforandringen, men i de fleste tilfælde er hunden upåvirket i lang tid.

Typer af hudkræft hos hund

Der findes mange former for hudkræft hos hund. De mest almindelige er:

  • Mastcelletumores
  • Maligne melanomer
  • Pladecellecarcinomer
  • Histiocyt tumores
  • Fibrosarcomer

 

Mastcelletumores er den mest almindelige type hudkræft hos hunde. De kan være kløende, fordi mastceller kan frigive histamin, men de er ikke altid kløende. De føles ofte bløde og glatte og kan forveksles med fedtkunder, hvis ikke man tager prøver af dem.

Mastcelletumores kan ud over huden også forekomme i indre organer. De inddeles i tre stadier efter hvor ondartede de er.

Maligne melanomer (kaldes modermærkekræft hos mennesker), er hyppigt pigmenterede (sorte eller gråsorte) eller helt uden pigment. De vokser hurtigt og danner ofte metastaser (spredninger) til organer. De ses oftest på læberne, i munden eller ved neglerødderne, men kan også sidde andre steder.

Pladecellecarcinomer ses oftest hos ældre hunde, som faste hævelser i hoved, på nedserste del af ben, mave eller bagkrop. De menes at kunne være udløst af sollys og virus.

Histiocytomer er godartede hudtumores, som i daglig tale kaldes “knapsvulster”, fordi det ligner en knap der er sat på huden. De er ofte ikke over 1½ cm i diameter, og er typisk hårløse og måske med rødme eller sår. De er ofte (men ikke altid) kløende. De ses hyppigst hos unge hunde, hyppigst på hoved eller ben.

Der er to andre former for histiocyttumores, systemisk histiocytose og malign histiocytose. Begge typer forekommer primært hos Berner sennen.

Fibrosarcomer er langsomt voksende tumores fra bindevæv. De ses oftest hos ældre hunde og er ofte lokaliseret på ben. De føles faste og kan være svære at afgrænse. De vokser ofte ind i de omkringliggende væv, men det er kun ganske sjældent de metastaserer (spreder sig til organer). De kommer ofte igen, efter de er blevet fjernet.

Hvornår skal jeg søge dyrlægehjælp?

Hvis din hund har en knude i huden, kan det være en god ide at søge dyrlægehjælp. Det er ikke muligt for dyrlægen bare at se eller mærke på en knude og derudfra sige, hvad det er. Der bør tages en celleprøve og nogle gange en biopsi for at fastslå om hunden har hudkræft. En celleprøve kan ske som en lille nåle-prøve, som kan oftest tages uden narkose, hvorimod biopsier tages i narkose da biopsier et større stykke af en knude og vil give større smerter ved udtagningen. I mange tilfælde anbefales det, at knuden fjernes helt og sendes til undersøgelse på et patologisk laboratorium.
 

Behandlingen?

Mange typer hudkræft kan kureres ved at de bliver fjernet kirurgisk. Ved nogle former for hudkræft anbefales en videre udredning for metastaser før en evt. operation for at give så godt et bud som muligt på prognosen. Ved nogle former for hudkræft kan det være dog være nødvendigt med mere aggressiv kirurgi f.eks. amputation af en hale eller et ben. Behandling med kemoterapi for nogle hudkræfttyper er også en mulighed i Danmark. Ved kemoterapi henvises der til veterinære onkologer.
 

Fremtidsudsigterne?

Det er altid skræmmende, når ens hund får en kræftdiagnose, men der er ofte en relativt god prognose for hudkræft.

Prognosen for hudkræft hos hund afhænger af typen, størrelsen, lokaliseringen og om kræften har spredt sig. Jo hurtigere det bliver opdaget, jo bedre er prognosen.