Epilepsi hos hund – Råd og vejledning ved krampeanfald

Epilepsi hos hund skyldes en ukontrolleret aktivitet i det centrale nervesystem der resulterer i krampeanfald. Sørg for at din hund ligger et sted hvor den ikke kan komme galt afsted, ideelt set nede på gulvet. Er det første gang din hund har et krampeanfald eller opfører sig usædvanligt, bør du kontakte dyrlægen straks.

Epilepsi skyldes overdreven, ukontrolleret aktivitet i det centrale nervesystem. Denne aktivitet kommer anfaldsvis. Epilepsi er en af de mest almindelige lidelser i det centrale nervesystem hos hund. Tilstanden er karakteriseret ved gentagne krampeanfald over tid.

Symptomer på epilepsi hos hund

De fleste hunde med epilepsi har generaliserede krampeanfald, der viser sig som

 • Tab af bevidsthed mens kramper står på
 • Spontan afgang af urin og afføring
 • Fråde om munden
 • Liggende på siden med stive, strakte ben
 • Efterfølgende cyklende bevægelser eller rykvise bevægelser med benene og tyggebevægelser

I andre tilfælde opleves mindre anfald, hvor hunden stadig er ved bevidsthed, men eksempelvis har symptomer som opkast, savlen, krampe i et ben eller muskeltrækninger i ansigtet. Dette betegnes partielle anfald.

Det er altid en god ide at optage en video af et muligt anfald, så dyrlægen bedre kan karakterisere, hvad der foregår.

Hvor hyppigt er epilepsi hos hund

Epilepsi hos hund har en højere forekomst hos visse hunderacer. Faktisk er øget forekomst beskrevet i over 20 forskellige hunderacer med en formodet genetisk, det vil sige arvelig, baggrund. Generelt beskrives en forekomst på 0,75% hos hunde.

Hvor akut er epilepsi hos hund?

Krampeanfald kan kræve akut handling. Er det første gang din hund har et formodet krampeanfald, bør du kontakte dyrlæge straks

Hos hunde, hvor diagnosen epilepsi er stillet, bør dyrlægen kontaktes, hvis der har været mere end to anfald på 24 timer, eller såfremt et anfald har varet i 5 minutter.

Årsagen til epilepsi

Kroppens nervesystem består af et netværk af signalbaner, som reguleres i det centrale nervesystem. Ved epilepsi sker der en unormal og overdreven aktivitet i nervesignalerne i det centrale nervesystem, hvilket udløser krampeanfald hos dyret.

 1. Ved den mest almindelige form for epilepsi, kaldet primær epilepsi, kan den underliggende årsag i hjernen ikke påvises. Det vil sige, at det er en udelukkelsesdiagnose.
 2. Den anden form for epilepsi har en påviselig underliggende årsag i nervesystemet, for eksempel strukturforandringer i hjernevævet, misdannelser og arvelige stofskiftelidelser i nervevævet.

Krampetilstande kan derudover opstå af mange andre årsager, hvor den primære forklaring skyldes en tilstand uden for nervesystemet, herunder infektionssygdomme og ændringer i stofskifte, for eksempel lavt blodsukker og lavt kalkniveau i blodet.

Behandling af epilepsi hos hund

Epilepsi kan ikke helbredes. Anfald kan være mere eller mindre hyppigt forekommende, og netop anfaldenes hyppighed afgør, om der igangsættes medicinsk behandling.

Ved mistanke om et krampeanfald vil dyrlægen spørge ind til forløb, varighed af anfaldet, og om der har været flere lignende episoder før. Derudover er det en fordel, hvis man som hundeejer har kunnet optage en video af anfaldet. Derpå vil dyrlægen udføre en grundig klinisk undersøgelse med særlig fokus på kredsløbet og nervesystemet.

Oftest vil der blive udtaget en blodprøve til vurdering af organværdier og infektionstal for at udelukke andre årsager til kramper. Afhængig af blodprøvesvaret vil der blive lagt en videre plan for udredning og behandling. Videre udredning kan være CT-eller MR scanning af det centrale nervesystem og/eller udtagelse af rygmarvsvæske til analyse.

Som ejer af hunden vil man typisk blive bedt om at føre dagbog over anfald med beskrivelse af dato, varighed og symptomer. Hvis dyrlægen vurderer at medicinsk behandling er indikeret, vil der være tale om krampedæmpende medicin.

Opfølgning vil være nødvendig løbende. Både for gennemgå eventuelle nye episoder, virkning og bivirkninger af eventuel medicin og for at kontrolmåle, at medicinniveau er korrekt.

Fremtiden hvis din hund har epilepsi

De fleste hunde kan leve et normalt liv med krampedæmpende medicin. Det kræver dog, at man som ejer er indstillet på at håndtere medicin og regulering af denne og kan håndtere visheden om, at sygdommen ikke kan helbredes.

Hvad skal du gøre hvis din hund har et krampeanfald?

Er det første gang din hund har et krampeanfald eller opfører sig usædvanligt, bør du kontakte dyrlægen straks. Er diagnosen epilepsi allerede stillet, bør dyrlægen kontaktes, hvis der har været mere end to anfald på 24 timer, eller såfremt et anfald har varet i 5 minutter.

Gode råd når din hund har et epilepsianfald:

 • Forsøg at tage tid på anfaldets varighed.
 • Prøv at bevare roen og husk på at din hund ikke oplever smerte ved et krampeanfald.
 • Sørg for at din hund ligger et sted, hvor den ikke kan komme galt afsted, ideelt set nede på gulvet.
 • Hold andre dyr i hjemmet og også børn væk mens krampeanfaldet sker, da hunden kan komme til at bide, mens den er desorienteret.
 • Undgå at løfte hunden op eller tage hænderne ned til hundens mund, da den typisk vil være desorienteret efter et anfald og kan vise aggressiv adfærd.

Forebyggelse af epilepsi hos hund

Epilepsi kan ikke forebygges. Men hos hunde som har diagnosen epilepsi, kan risikoen for nye anfald nedsættes ved at minimere stress i omgivelserne.