Blodøre hos hund (Othæmatom)

Blodøre hos hund, også kaldet othæmatom, er en ansamling af blod i hundens øreflap. Blodansamlingen kan fylde hele øreflappen, eller et mindre område. Hos hunde med opretstående ører, kan øret hænge.

Blodøre hos hund er en ansamling af blod i hundens øreflap. Ansamlingen kan ligge i hele øreflappen, men ligger oftest i spidsen og oftest på indersiden.

Hvorfor får hunden blodøre?

Blodøret kan opstå, hvis hunden skader øreflappen. Skaden kan enten være et traume udefra (feks. bid fra anden hund), eller selv-traume, når hunden ryster kraftigt på hovedet eller klør sig med bagpoter. Man mener også, at der kan være en underliggende “fejl” i immunforsvaret, der er medvirkende årsag til, hunde udvikler blodøre.

Underliggende eller medvirkende faktorer ved blodøre

  • Græsfrø eller andet fremmedlegme i øregangen
  • Øreinfektion.
  • Allergi, der resulterer i kløe og hovedrysten.
  • Insektbid på øret.
  • Immunmedieret sygdom.
  • Udefrakommende sår (feks. bid)

Symptomer på blodøre hos hund

Øreflappen føles fortykket og væskefyldt. Blodansamlingen kan fylde hele øreflappen, eller et mindre område. Hos hunde med opretstående ører, kan øret hænge. Det er ofte smertefuldt for hunden at have et blodøre, så man skal håndtere det forsigtigt. Det er typisk kun det ene øre.

Behandling af blodøre hos hund

Dyrlægen behandler et blodøre ved at tømme blodet ud gennem en kanyle. Der kan samtidig behandles med binyrebarkhormon i blodøret og/eller som indspøjtning. Dette skal ofte gentages. Hvis der er en underliggende årsag til blodøret, behandles denne også f.eks. en kronisk øregangsinfektion pga. allergi. I nogle tilfælde bedøves hunden, for at det kan lade sig gøre.

Hvis hunden har tilbagevendende problemer med udvikling af blodøre, kan operation komme på tale.

Hvornår bør du søge dyrlægehjælp?

Det er ikke en livstruende lidelse, men du bør altid søge dyrlægehjælp, hvis din hund har et blodøre, da det er forbundet med smerte eller ubehag.

Hvordan ser fremtiden ud for en hund med blodøre?

Hvis blodøret behandles, kommer hunden sig typisk uden mén. Der kan være en tendens til, at de hunde der har haft blodøre, får det igen senere i livet. Derfor er det vigtigt, at den underliggende årsag udredes og afhjælpes.

I nogle tilfælde får hunden kraftig arvævsdannelse i øreflappen efter et blodøre. Arvævet gør øreflappen deform, så den ligner et  “blomkålsøre”. Dette ses især, hvis blodøret ikke behandles.