Pris for blodprøver og blodanalyser

Prisen for blodprøver og blodanalyser kan variere mellem vores dyreklinikker. Find din dyrekliniks generelle prisliste her: