Nye regler om veterinærmedicin træder i kraft i dag.

fredag den 28. januar 2022
veterinærlægemiddelforordningen
De nye regler, som er gældende i alle EU-lande, skal sikre en ensrettet brug af veterinærmedicin og formindske antibiotikaresistens. Reglerne dækker alle dyrearter.
 

Hvad betyder de nye regler for os som dyrlæger og jer som dyreejere:

  • Vi skal tilse dyret inden der udskrives en recept – dette gælder også ved forlængelse. Vi kan derfor ikke længere forny recepter over telefonen.

  • Dyrlægen skal holde sig til behandlingslængden angivet i indlægssedlen på medicinen – dyrlægen må altså ikke afkorte eller forlænge behandlingen efter egen vurdering.

  • Vi må kun udlevere den mængde medicin der er nødvendig for den enkelte diagnoses behandling.

  • Det er kun dyrlæger der må vejlede i receptpligtigmedicin, det betyder at vores veterinærsygeplejersker ikke længere må hjælpe jer med spørgsmål.

  • Da det bliver vigtigere at finde frem til den bakterie eller virus vi skal behandle, før anvendelse af medicin, vil der være et øget fokus på dyrkning og resistens bestemmelse, så det korrekte antibiotika vælges. Det betyder at vi for nogle patientgrupper vil lave flere prøver.

Specielt gældende for kaniner og høns:

  • Som ejer af kaniner og høns, må du kun give medicin, hvis du har et medicinhåndteringskursus.

Vi vil løbende udbyde medicinhåndteringskurser  på Evidensia Faxe Dyrehospital.

Der er mange ting der ikke er helt afklaret endnu, vi afventer yderligere afklaring fra Fødevarestyrelsen.
De nye arbejdsprocedurer er også nye for os, så vi forstår til fulde jeres forvirring og frustrationer, håber på at vi sammen passer godt på jeres dyr – også i fremtiden.

Læs mere om veterinærlægemiddelfordningen