Råmælk til lam – Boost til lammets immunforsvar

Råmælk til lam skal gives indenfor de første 6 timer af lammets liv, og er vigtigt for udviklingen af lammets immunforsvar.

Råmælken er den første mælk, som lammet drikker fra fårets yver efter læmningen. Råmælk til lam har et højt indhold af antistoffer mod de smitstoffer, fåret har været udsat for, og der overføres således et boost til lammets immunforsvar, når lammet drikker råmælk. Råmælkens kvalitet aftager gradvis efter læmningen og lammets tarm ophører ligeledes gradvis med at kunne optage antistofferne fra mælken.

Det vigtige tidsrum lammet får råmælk

Det er således yderst vigtigt, at lammet tildeles råmælk, hvis det ikke dier hos fåret. Dosis skal være 50 ml pr kg legemsvægt, 3 gange på det første døgn efter læmning. Første gang skal være indenfor 6 timer, men gerne efter 1 eller 2 timer, hvis det er tydeligt, at lammet ikke kan die.

Indgivning foregår med sonde, for at lammet stadig skal være motiveret til at søge patten fremfor flaske, hvis/når det får styrke til det.

Lammets temperatur

Hvis man finder et svagt lam og ikke kender fødselstidspunktet, skal man måle temperaturen før indgift af råmælk. Er temperaturen under 37.5 grader skal man varme lammet op til minimum denne temperatur, før lammet tildeles råmælk, ellers kan mælken ikke omsættes. Lammet skal kunne holde sit hoved selv, for at man må give sonde, ellers er der risiko for at lammet får mælk i lungerne.

Sørg for at være instrueret i at lægge sonde før læmning, eller tilkald hjælp de første gange.

Lammet skal have en temperatur på ca 39 grader før det kan sættes til fåret igen.

Udmalkning af nylæmmede får

Man kan malke fåret eller tildele kommercielt fremstillet råmælkserstatning, hvis det ikke er en mulighed – fårets mælk er dog altid at foretrække, når blot hun er sund, så hvis det kniber at malke, bør man søge hjælp til at få ihvertfald det første måltid malket ud.

Det kan være en god ide at udmalke nylæmmede får og fryse nogle portioner råmælk, så man har det klar ved behov. Råmælken til nedfrysning må først ud malkes efter at lammene har fået, men ikke senere end 8 timer efter læmning, for at sikre, at mælken stadig har råmælkskvalitet. Råmælken kan gemmes i fryser i 1 år.

Optøning af råmælk til lam

Ved optøning af råmælk benyttes vandbad – ikke mikroovn – for at nedsætte risikoen for, at optøningen skader kvaliteten.

Mælken optøs til en temperatur på ca 30-35 grader. Undgå at temperaturen kommer over 40 grader, dette kan også skade mælkens kvalitet.

Find en dyreklinik nær dig