Kastration og sterilisation af marsvin

Inden dit marsvin bliver kastreret eller steriliseret

Det er helt naturligt at være nervøs inden ens marsvin skal neutraliseres, men der er ikke større risiko ved at lade sit marsvin operere i forhold til ethvert andet dyr. Marsvin er ikke skrøbeligere end andre dyr i forhold til bedøvelse, det er bare vigtigt, at de kommer hurtigt i gang med at spise, så deres mavetarmsystem får noget at arbejde med. Af denne årsag er det også vigtigt, at marsvinet ikke fastes inden en operation. Marsvin kan desuden ikke kaste op ligesom hunde og katte.
Marsvin bliver hurtigt kolde under operation, og derfor er det vigtigt at marsvinet holdes varmt. Her bliver der anvendt særlige varmepuder og udstyr, for at marsvinet kan opretholde en normal kropstemperatur.

Sådan foregår en kastration af et marsvin: Indgrebet foretages i fuld bedøvelse, og marsvinet bliver lagt på varmetæppe for at opretholde kropstemperaturen. Marsvinet bliver dernæst barberet og vasket for at undgå der kommer bakterier i operationssåret. Når marsvinet er klart, flyttes det til operationsstuen, hvor kirurgen står klar. Kirurgen dækker nu marsvinet af med en afdækning, som er steril. Herefter kan operationen gå i gang.

Kastration af marsvin – To forskellige metoder

Man kan kastrere et marsvin på to forskellige måder. Ved den ene fjerner man testiklerne gennem to snit i pungen, et på hver side. Herefter sys marsvinet både indvendigt og udvendigt for at forhindre tarmudfald/brok. Den anden metode udføres ved at lægge et lille snit i huden lige foran penis. Her fjernes testiklerne via bughulen. Operationssåret lukkes herefter med indvendige sting, så marsvinet ikke bider i det.

Sådan foregår en sterilisation af et marsvin

Forberedelsen af hunmarsvinet foregår på samme måde som for hanmarsvinet. Se ovenstående.

Ved sterilisation laves et snit midt på bugen. Her fjernes både æggestokke og livmoder. Hvis det er et ungt marsvin (2-6 måneder), kan man vælge kun at fjerne æggestokkene. Huden bliver syet med indvendige sting, som gør, at marsvinet heler bedre, og ikke virker generet af syningen.

Efterbehandling i hjemmet

Efter operationen får marsvinet smertestillende. Dette har effekt i 24 timer, og du skal derfor selv efterfølgende give smertestillende til dit marsvin i 2-3 dage. Hvis marsvinet er svær at give medicin, kan man blande medicinen med f.eks. æblejuice.

Når du får marsvinet hjem efter operation, er det vigtigt, at marsvinet fortsat holdes varmt, da bedøvelsen gør, at de ikke selv kan danne varme nok. Her kan man anvende tæpper og et par 1½ liters sodavandsflasker med varmt vand fra vandhanen pakket ind i et håndklæde. Dette lægges ned i buret, så de kan varme sig opad det. Dette gælder selvfølgelig også under transporten hjem efter operationen.

Marsvinet skal gå alene indtil sårene er helet. For hanmarsvin gælder desuden, at de skal gå alene indtil der ikke er flere levende sædceller. Dette tager ca. 14 dage. Mange vælger, at lade marsvinet gå på håndklæder, som skiftes flere gange dagligt i de første par dage efter operationen for at forhindre, at spåner og andet kan sætte sig i operationssårene.

Komplikationer

Komplikationer, som ses ved operation af marsvin, kan være nedkøling og infektion i sårene. Det er naturligt, at et operationssår hæver lidt op, og at der kan forekomme nogle blå mærker omkring såret. De første en til to dage kan der også lejlighedsvis være lidt væske fra såret. Såret må dog ikke springe op, lugte dårligt eller begynde at væske. Ved tvivl kontakt din dyrlæge!

Hygiejne

I de første 10 dage efter operationen er det vigtigt at undgå at der kommer savsmuld og skidt i operationssåret. Man kan her anvende aviser, håndklæder eller fleece i bunden af buret. Såret bør kontrolleres dagligt og vaskes med saltvand, hvis det bliver nødvendigt.

Spiser marsvinet?

Det er meget vigtigt at marsvinet hurtigt kommer i gang med at spise, og man skal som ejer være meget opmærksom på dette. Hvis marsvinet ikke spiser vil det give problemer med mavetarmsystemet, som kan blive livsfarligt for marsvinet. Det er helt normalt at marsvinets appetit kan være nedsat i de første 1-2 dage efter operationen. Her kan det blive nødvendigt at støtte-fodre den. Man kan vælge at lave mos ud af marsvinets foderpiller eller fodre med sprøjte. Her kan man anvende Oxbow Critical Care, som nemt kan opblandes i vand. Dette er en speciel foderblanding til gnavere, der er baseret på hø og næringsstoffer, og som hjælper til at stimulere dyrets følsomme mave-tarm funktion. Hvis dit marsvin ikke spiser efter 2-3 døgn, så kontakt din dyrlæge.

Find en dyreklinik nær dig