Flaskelam – Sådan giver du et lam flaske

Når lammet drikker af flaske, skal det stå op. Et flaskelam må ikke holdes i favnen, da dette fremmer risikoen for fejlsynkning. Støt lammet under kæben i starten.

I det tilfælde, at man står med et moderløst lam, hvad enten det skyldes at man har mistet fåret eller det ikke vil kendes ved lammet, kan man blive nødt til at flaske lammet op.

Råmælk og mælkeerstatning

Det er af yderste vigtighed, at lammet starter med at få råmælk i et døgn. Mælkeerstatning kan ikke erstatte råmælk i det første døgn.

Efter råmælksperioden fodres efter de angivne anvisninger på mælkeerstatningen. Det er væsentligt, at der indkøbes en mælkeerstatning som er optimeret til flaskelam, for at give lammet en korrekt forsyning af næringsstoffer.

Den første uge er fodring ca. hver 4. time nødvendig, men derefter kan man hurtigt gå ned i antal måltider, så man kan nøjes med 4 dagligt.

Hvordan giver man lam flaske?

Det er afgørende, at lammet sutter aktivt og synker ordentligt for, at det kan lykkes at flaskefodre lammet. Et lam, der ikke kan sutte, kan meget nemt fejlsynke og få mælk i lungerne, hvis man tvinger mælken ind i munden.

Så længe et lam ikke kan sutte, må det sondefodres. Man bør dog ved hver fodring prøve, om lammet er interesseret i at forsøge at sutte ved at berøre lammets læber med sutten, så at man, så snart lammet er i stand til at sutte, kan gå over til flaske.

Når lammet drikker af flaske, skal det stå op. Et flaskelam må ikke holdes i favnen, da dette fremmer risikoen for fejlsynkning. Støt lammet under kæben i starten.

Det er vigtigt for at undgå infektioner hos lammet, at flasker og andet udstyr vaskes og desinficeres mellem fodringerne.

Overgang til fast føde for flaskelam

Efter den første uge bør lammet have fri adgang til vand og hø samt kraftfoder. Også her skal iagttages høj hygiejne mht. fodertrug. Foderet udskiftes dagligt, så det hele tiden er frisk og indbydende.

Lammet kan allertidligst fravænnes mælkefodring efter 30 dage, men skal under alle omstændigheder have opnået en vægt på minimum 10 kg og gerne 15kg, hvis man kan tillade sig ikke at skele til omkostningerne ved mælkefodring.

Fravænningsvægten skal også vurderes ud fra, om det er en større eller mindre race får og om fødselsvægten var stor eller lille – et mindre nyfødt lam kan også fravænnes ved lidt mindre vægt.

Man skal være sikker på, at lammet optager fast føde før fravænning.

Læs også om læmning hos får

Find en dyreklinik nær dig