Coronavirus - Vejledning hvis du har hest/ stordyr

Coronavirus – Vejledning hvis du har hest/ stordyr

Information vedr. coronavirus COVID-19 og hest

Ind til videre vil det fortsat være muligt at få tilset sin hest på klinikken og i kørepraksis som vanligt. Vi henstiller dog til, at følgende overholdes for at vi kan begrænse smittespredningen og passe på hinanden.

⛔ Vi mindsker menneske-menneske kontakt og giver derfor ikke hånd.

⛔ Der skal være mulighed for at dyrlægen kan vaske hænder med sæbe efter besøget og tørre fingre i et rent håndklæde.

⛔ Der må max. være 2 personer til stede under besøget i stalden ud over dyrlægen.

⛔ Ved besøg på klinikken, skal der anvendes håndsprit, også selv ved korte ophold i venterum, klinikken og stalden.

⛔ Ved besøg på klinikken kan max en person deltage ved undersøgelserne af hesten – hvis andre personer er med henstilles det til, at de venter i bilen eller udendørs. Er der tale om indledende halthedsundersøgelser, der kan strække sig over flere timer, henstilles det til, at ejer enten sætter hesten af, eller venter i egen bil. Venteværelset bør ikke benyttes.

⛔ Er du smittet med coronavirus, og har du akut behov for dyrlægehjælp, skal en anden rask person udenfor hjemmet stå for håndteringen af dyret under dyrlægens besøg. Det skal desuden oplyses forud for besøget, så dyrlægen kan tage de relevante og mulige forholdsregler.

Det skal desuden bemærkes at der på nuværende tidspunkt ikke er indikationer på at COVID-19 kan smitte fra menneske til hest.