Vaccination af katte

Vaccination af katte er en selvfølge for den ansvarsfulde dyreejer. Vaccinationsrutinerne for vores katte kan ændres alt afhængigt af landets smittesituation. Vi holder os opdaterede med de seneste iagttagelser og tilpasser vores vaccinationsrutiner ud fra FASS’ anbefalinger, og vi foretager samtidig en individuel risikovurdering.

Basisvaccinationen mod kattepest og katteinfluenza bør gives ved 8 ugers alderen og den anden sprøjte 3-4 uger senere. Revaccinationen sker ved 1-års alderen. Derefter vaccineres katten hvert år for at beskytte mod katteinfluenza og hvert tredje år for kattepest.

Rabiesvaccination

Alt afhængigt af hvilken type vaccine der anvendes, kan basisvaccinationen mod rabies se forskellig ud. Sommetider kræves der blot én sprøjte, sommetider kræves der 2 med 3-4 ugers mellemrum. OBS! Vaccinationen skal være foretaget mindst 24 dage inden afrejse. Efter basisvaccinationen skal dyres eftervaccineres regelmæssigt.

Dyreklinikker der tilbyder denne ydelse

Pris for vaccination af katte kan variere mellem dyreklinikkerne. Find din lokale prisliste her.